Cyklochodníky v regióne: Sľuby, plány či zámery z veľkej časti bez finančného krytia ich výstavby

  • Kraj / Piešťany / Spravodajstvo / Región
  • 17. februára 2021, 00:01

Mesto Piešťany na svojej internetovej stránke prostredníctvom textu hovorcu radnice Martina Ričányho zverejnilo text s názvom „Radnica pripravuje ďalšie úseky cyklotrás“. Pozreli sme sa preto podrobnejšie na projekty cyklochodníkov, ktoré radnica v článku deklaruje ako trasy, na ktoré sa Piešťanci môžu tešiť. Či je ich výstavba len vo sfére sľubov, či je na ne vôbec finančné krytie a ako ďaleko je na ich realizáciu rozpracovaná projektová dokumentácia.

Ilustračné foto. (Autor: TSK/(vd)/Supa)

Cyklotrasa od Krajinského mosta po kúpele

„Mesto Piešťany pripravuje v spolupráci s obcou Moravany nad Váhom a Slovenskými liečebnými kúpeľmi výstavbu cyklotrasy, ktorá vytvorí ich bezpečné cyklistické spojenie,“ uvádza radnica.

Realita: O túto spojnicu sa obce na druhej strane Váhu v spolupráci s Piešťanmi usilujú už celé roky. Počas primátorovania Miloša Tamajku adresovali zástupcovia obcí piešťanskému zastupiteľstvu i otvorený list so žiadosťou o podporu. Vtedy ich hlas ostal nevypočutý.

Súčasnému vedeniu mesta, ktoré sa moci ujalo na sklonku roka 2018, slúži ku cti, že na tento účel v rozpočte pre rok 2021 vyčlenilo 10-tisíc eur na spracovanie projektovej dokumentácie. Je teda aspoň potešiteľný fakt, že sa Piešťany po rokoch prestali tváriť, že to, čo je za Krajinským mostom, sa ich netýka.

Táto suma však na samotnú realizáciu cyklocesty stačiť určite nebude a inej položky na tento účel v rozpočte mesta na rok 2021 niet.

Cyklotrasa Pod Párovcami

„Zámerom mesta je vybudovať kvalitné cyklistické napojenie mestskej časti Bodona s centrom mesta. Celková dĺžka trasy je približne 1,5 km,“ píše radnica.

Realita: Rovnako ako v predchádzajúcom prípade figuruje v rozpočte suma na projektovú dokumentáciu v objeme 10-tisíc eur. Suma na samotné realizovanie cyklochodníka v rozpočte mesta na rok 2021 nie je.

Cyklotrasa ako súčasť projektu Revitalizácie toku Dubová

„Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu cyklotrasy v úseku od Ulice A. Hlinku po Vodárenskú ulicu je už vyhotovená. Aktuálne prebiehajú práce na vysporiadaní pozemkov v úseku pri Bille,“ uvádza hovorca Martin Ričány.

Realita: Ak je pod položkou v mestskom rozpočte s názvom „Revitalizácia potoka Dubová – mobiliár, fitnes prvky“ skrytý aj cyklochodník, tak na tento účel má radnica naplánovaných 276 712 eur.

Po rokoch deklarovaných jednaní s Billou o pozemky, ktoré je potrebné od privátnej firmy odkúpiť, aby bolo chodník kadiaľ okolo Billy viesť, by sa tento projekt mohol podariť.

Po Dopravnej ulici v Piešťanoch na bicykli zatiaľ len po rozbitom povrchu a pomedzi autá.

Cyklotrasa na Dopravnej ulici

„Realizácia cyklotrasy je naplánovaná ako súčasť rekonštrukcie celej Dopravnej ulice v 1. etape úseku od parkoviska pred železničnou stanicou Piešťany po už zrekonštruovanú časť pri pešom a cyklistickom podchode za križovatkou Vrbovská cesta,“ píše radnica.

Realita: Ako sme už v úvode roka v inom materiáli písali, rozpočtovaná suma na rekonštrukciu Dopravnej ulice v plánovanom úseku je v objeme 920-tisíc eur. V zámere figuruje i radnicou spomínaný cyklochodník, no v mestskom rozpočte suma s týmto účelom použitia nefiguruje.

Výmena staručkej železnice za cyklochodník zatiaľ viazne na požiadavkách železničiarov.

Združenie obcí Zelená cesta: Piešťany – Vrbové

„Projekt cyklistického prepojenia obcí Piešťany – Trebatice – Krakovany – Vrbové po trase nevyužívanej železnice napreduje,“ uvádza radnica.

Realita: Cyklochodník nenapreduje. Tvrdíme my. Práve naopak. Zamrzol. A to na požiadavke železníc na financovaní zmeny softvérového riadenia železničnej dopravy na železničnej stanici Piešťany. Táto zmena by členov Združenia obcí Zelená cesta totiž stála 463-tisíc eur naviac oproti plánovanému zámeru.

Navyše cyklochodník z Piešťan do Vrbového má byť hradený z eurofondov, na ktorých čerpanie sú potrebné splniť prísne kritériá, a tak je nanajvýš otázne, či do hodnoty cyklochodníka podľa projektu za tri milióny eur sa dá zahrnúť i požiadavka železníc na financovanie úprav ich softvéru na železničnej stanici v Piešťanoch.

Pripojenie na tento jestvujúci cyklochodník z Hornej Stredy až do Nemšovej je len v oblasti sľubu od Trnavskej župy. (Foto:TSK)

Cyklotrasa Piešťany – hranica katastra Horná Streda

„Realizáciu úseku – časti Vážskej cyklomagistrály značenej červenou cyklistickou značkou č. 002 zabezpečuje Trnavský samosprávny kraj. Projekt je spracovaný v podrobnosti pre realizáciu stavby,“ píše radnica.

Realita: A ako ďalej vo svojom článku hovorca dopĺňa: „Trnavský samosprávny kraj v mesiaci január zabezpečuje vybavenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ.“

My dopĺňame, že tento prísľub trnavského župana Jozefa Viskupiča na pripojenie cyklocesty v Hornej Strede do Piešťan je verejnosti daný už minimálne od doby, ako susedný Trenčiansky samosprávny kraj spojazdnil cyklocestu z Hornej Stredy do Nového mesta nad Váhom. Medzitým Trenčianska župa dostavala už aj cyklochodník z Nového Mesta nad Váhom cez Trenčín až po Nemšovú a 3,5 km dlhá cyklotrasa z Piešťan do Hornej Stredy je od trnavského župana stále len vo fáze prísľubu.

Sumár reality

Na čo sa naozaj v oblasti cyklochodníkov môžu obyvatelia piešťanského regiónu tešiť?

Ak sa radnici konečne podarí vysporiadať s Billou pozemky okolo potoku Dubová (riešia to už od čias primátorovania Miloša Tamajku), v dohľadnej dobe by mohla zrealizovať „až“ 450 metrov nového cyklochodníka. Peniaze na to v rozpočte mesta má.

Zvyšok radnicou uvedených cyklotrás, na ktoré by sa mohli Piešťanci vraj tešiť, je nateraz len vo fáze plánovania projektov bez finančného krytia ich výstavby či sľubovania, že raz realizované budú, ale reálne peniaze na ne ešte nie sú.

63 Shares

Najnovšie správy

Dnes je utorok 21. marca. Tento deň je Medzinárodným dňom boja proti rasovej diskriminácii, Svetovým dňom Downovho syndrómu, Medzinárodným dňom…
  • 20.03.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je streda 22. marca. Tento deň je Medzinárodným dňom tuleňov a Svetovým dňom vody. Meniny má Beňadik.
  • 21.03.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
streda, 22. marca 2023
Meniny má Beňadik, zajtra Adrián