Kontakt

Redakcia:

Teplická 63 (City Passage)
921 01 Piešťany
mobil: 0918/694 212
e-mail: redakcia@piestanskytyzden.sk

Redaktori: 

Jozef Vojčiniak – šéfredaktor
e-mail: vojciniak@piestanskytyzden.sk

Viera Dusíková
e-mail: dusikova@piestanskytyzden.sk

Alexandra Mathiasová
e-mail: mathiasova@piestanskytyzden.sk

Športový redaktor:

Tomáš Horký
e-mail: horky@piestanskytyzden.sk

Grafická úprava:

Ľubomír Škorňák

Externí spolupracovníci:

Peter Sedláček
Jaroslav Vrábel

Inzercia:

Teplická 63, Piešťany
mobil: 0918/694 212

mapa: zobraziť na mape

Inzerciu prijímame na e-mailovej adrese wintermedia@wintermedia.sk alebo inzercia@piestanskytyzden.sk.

Vydavateľ:

WINTER média, a.s., Teplická 63, 921 01 Piešťany, IČO: 44008520
Evidenčné číslo: EV 5576/17 / ISSN 1339-0600 / Novinové zásielky povolené: SP š.p. ZsRP Bratislava č. 834-PO

Tlač:

Petit Press, a.s., Kopčianska 22, 851 01 Bratislava

Dnes je štvrtok 17. januára. Meniny má Nataša.
  • 17.01.2019, 00:00
  • Dobré ráno, Piešťany! / Spravodajstvo
Snehuliaci, ale aj rôzne postavy vznikali nielen na sídlisku Nikola Teslu, ale aj v ostatných častiach Piešťan. Do práce sa…
  • 17.01.2019, 08:00
  • Piešťany / Spravodajstvo
Dlhé roky sídlila Sociálna poisťovňa v budove Daňového úradu Piešťany. Niekoľko tamojších parkovacích miest síce nepostačovalo najmä v čase podávania…
  • 17.01.2019, 10:00
  • Piešťany / Spravodajstvo
Štvrtok, 31. september 2017
Meniny má Noro, zajtra Drahoslava