Rezort Piešťany predlžuje lehotu na zaslanie žiadostí o finančný príspevok

  • Inzercia
  • 28. decembra 2020, 00:01

Všetci záujemcovia o príspevok z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany musia podať písomnú žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov. Termín na zaslanie žiadostí sa posúva z konca roka na polovicu januára.

Rezort Piešťany bude aj v budúcom roku prideľovať finančné príspevky na projekty súvisiace s rozvojom turizmu v piešťanskom regióne. Každý, kto chce príspevok získať, musí podať žiadosť. Termín zasielania žiadostí bol posunutý z pôvodného 31. decembra 2020 na 15. januára 2021.

„Predĺžením lehoty chceme vytvoriť priestor čo najširšiemu okruhu žiadateľov,“ komentuje nový termín výkonná riaditeľka OOCR Rezort Piešťany Ing. Tatiana Nevolná. „Môže nám to priniesť viac nových nápadov, ktoré by sme mohli podporiť v záujme rozvoja celého regiónu.“

Prihlásené projekty musia byť zamerané na rozvoj cestovného ruchu na území pôsobnosti Rezortu Piešťany, čo je hlavný predmet činnosti organizácie.

„Príspevok môže byť poskytnutý len na základe písomnej žiadosti s návrhom projektu, žiadosť je po novom potrebné doručiť do OOCR Rezort Piešťany najneskôr do 15. januára 2021 predpísaným spôsobom a formou. Pri doručovaní poštou je rozhodujúca pečiatka s dátumom podania. Žiadosti dodané po stanovenom termíne nebudú ďalej posudzované,“ informuje ďalej Nevolná.

Všetky potrebné informácie k podávaniu žiadostí nájdu záujemcovia na stránke www.visitpiestany.sk.

„Žiadosť podávajú noví uchádzači, ale týka sa aj existujúcich projektov,“ upresňuje Nevolná. „K prijímaniu žiadostí s návrhmi projektov sme pristúpili od minulého roka v snahe vniesť transparentnosť do prideľovania finančných prostriedkov našej organizácie. Základnou podmienkou pri predložení žiadosti je zaslanie informácií o projekte a požiadavky na výšku podpory s vyčíslením a uvedením možností protiplnenia.“

Prijaté žiadosti bude posudzovať výberová komisia zostavená z členov Rezortu Piešťany. Výsledky budú zverejnené najneskôr 15. februára 2021 na webovej stránke oblastnej organizácie.

Podľa Tatiany Nevolnej v tejto chvíli ešte nie je možné konkretizovať sumu, ktorú organizácia pridelí prihláseným projektom: „V budúcoročnom rozpočte máme stále niekoľko otvorených položiek a musíme počkať na ich konečné potvrdenie. Zatiaľ môžem povedať toľko, že pokiaľ bude mať prihlásený projekt sľubný potenciál, budeme uvažovať aj o ďalších možnostiach jeho financovania.“

Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany má 20 členov: Mesto Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Mesto Vrbové, Obec Banka, Obec Moravany nad Váhom, Obec Veľké Orvište, Obec Ostrov, Obec Ratnovce, Obec Bašovce, Hotel Park****, Zuckmann Villa****, Hotel Park Avenue****, WINTER média, a. s., La Musica, WHY NOT COFFEE?!, IN VINO wine bar&shop, Obec Drahovce, Letisko Piešťany, Obec Trebatice a Obec Jalšové.

19 Shares

Najnovšie správy

piatok, 22. januára 2021
Meniny má Zora, zajtra Miloš