Ako úrad práce podporuje zamestnávanie mladých ľudí

 • Nezaradené
 • 12. októbra 2017, 08:48
 • Autor:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany

Nezamestnanosť mladých ľudí nie je novým fenoménom. Čelí mu viacero členských štátov Európskej únie. Hospodárska kríza od roku 2008 zväčšila ťažkosti mladých ľudí nájsť si prácu. V súčasnosti existuje niekoľko národných projektov, ktorých úlohou je podporiť vznik nových pracovných miest a prispieť k zníženiu nezamestnanosti na celom Slovensku.

V médiách sa slovné spojenie národné projekty objavuje čoraz častejšie. „Národný projekt je osobitným typom projektu, ktorý je financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Realizuje ho prijímateľ, napríklad zamestnávateľ, ktorý vytvorí pracovné miesto pre nezamestnaného uchádzača o zamestnanie,“ vysvetľuje PhDr. Zuzana Komárková, riaditeľka úradu práce v Piešťanoch.
Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na každý národný projekt zverejňuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na svojej internetovej stránke. Dňom jeho zverejnenia môžu žiadatelia predkladať žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov. Všetky potrebné informácie o možnostiach zamestnávania mladých ľudí prostredníctvom národných projektov sa dajú nájsť na internete.
„Snažíme sa o to, aby zamestnávatelia v našom okrese boli informovaní o možnostiach finančnej podpory. Naši zamestnanci navštevujú zamestnávateľov, stretávame sa s nimi na rôznych milých posedeniach, organizujeme podujatia na zlepšenie informovanosti o národných projektoch. Je dôležité, aby sa dostali do povedomia širokej verejnosti ako jedna z možností vytvárania nových pracovných miest,“ pokračuje vo vysvetľovaní riaditeľka.
Zamestnávateľ si aktuálne môže vybrať z niekoľkých národných projektov. „Pre absolventov stredných a vysokých škôl môže byť výborným začiatkom pracovného života absolventská prax. Národný projekt Absolventská prax štartuje zamestnanie je jedným z najobľúbenejších. Cieľom praxe je zapojiť absolventov do pracovného procesu, vybudovať u nich pracovné návyky a pomôcť so získavaním praxe. Absolvent dostane paušálny príspevok vo výške 65 percent životného minima, odpracováva si 20 hodín týždenne maximálne šesť mesiacov. V rámci tohto projektu môže zamestnávateľ absolventa aj zamestnať. Získať môže príspevok na úhradu odvodov platených zamestnávateľom najviac vo výške 311,85 eur,“ objasňuje Z. Komárková.
Mladým ľuďom do 29 rokov sú určené ďalšie projekty, ktoré sú súčasťou slovenskej Záruky pre mladých. Prvým je národný projekt Úspešne na trhu práce. „Jeho cieľom je poskytovanie finančného príspevku zamestnávateľovi na podporu vytvárania a následného udržania pracovných miest pre mladých ľudí, ktorí pred prijatím na vytvorené miesto nemali svoje prvé pravidelne platené zamestnanie. Uchádzač o zamestnanie musí mať do 29 rokov, pričom do 25 rokov musí byť evidovaný na úrade tri mesiace a nad 25 rokov musí byť v evidencii šesť mesiacov. Zamestnávateľovi sa prepláca počas ôsmich mesiacov 70 percent celkovej ceny práce zamestnanca. Maximálna výška príspevku pre rok 2017 je 443 eur. Miesto musí byť udržané minimálne 12 mesiacov,“ hovorí riaditeľka.
Ďalším národným projektom, jedným z najnovších, je Šanca pre mladých. „Zaujímavosťou projektu je, že zamestnávateľ môže miesto vytvoriť na tri až deväť mesiacov a prepláca sa až 95 percent celkovej ceny práce zamestnanca, maximálne vo výške 705,73 eur. Tento projekt je určený na zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí do 29 rokov, ktorí sú v evidencii úradu práce minimálne jeden rok. Okrem toho sa preplácajú aj ochranné pracovné pomôcky a príspevok na tútora, ktorý pomôže zamestnancovi začleniť sa do nového prostredia a pracovného života.“
Viacerí zamestnávatelia sa boja veľkej administratívy a komplikovaného podávania žiadostí. „Naši zamestnanci sú tu pre každého, kto si chce podať žiadosť o príspevok. Žiadosť odovzdáva zodpovednému zamestnancovi, ktorý ju skontroluje. Následne sa uskutoční kontrola z ústredia práce, či zamestnávateľ nie je dlžníkom voči štátnym inštitúciám, a po tomto procese môže ísť žiadosť do Výboru pre otázky zamestnanosti, ktorý ju posúdi. Ak je schválená, podpíše sa dohoda medzi zamestnávateľom a úradom práce. Po tomto kroku môže vzniknúť nové pracovné miesto,“ informuje Z. Komárková.
V ďalšom článku sa budeme venovať možnostiam vzdelávania a poradenstva, ktoré poskytuje poradenské služby každému, kto ich potrebuje.

Najnovšie správy

V stredu 8. augusta na hematologicko-tranfúziologickom oddelení Nemocnice A. Wintera v Piešťanoch darovalo krv 24 darcov.
 • 14.08.2018, 21:00
 • Piešťany / Spravodajstvo
Dnes je streda 15. augusta. Meniny má Marcela.
 • 15.08.2018, 08:00
 • Dobré ráno, Piešťany! / Spravodajstvo
Nielen materiálna, finančná pomoc, alebo venčenie pomôže psíkom v piešťanskom útulku. Často je nenahraditeľný pár šikovných ľudských rúk.
 • 15.08.2018, 20:00
 • Nezaradené / Piešťany / Spravodajstvo
V čase, kedy väčšina štátov Európy zavádza tvrdé pravidlá v boji proti cigaretám, v Piešťanoch im robia reklamu. A to…
 • 15.08.2018, 15:00
 • Piešťany / Spravodajstvo
Štvrtok, 31. september 2017
Meniny má Noro, zajtra Drahoslava