Škôlka sa neušla 63 deťom

  • Spravodajstvo
  • 13. septembra 2017, 00:15
  • Autor:am, vd

Nedostatok miest pre škôlkarov je každoročný problém viacerých samospráv, Piešťany nevynímajúc. Tento rok síce otvorili brány nového zariadenia na Holubyho ulici, ani napriek tomu sa do materských škôl nedostalo 63 záujemcov.

Záujem navštevovať materskú školu v tomto roku malo 315 nových detí. Z nich bolo napokon k 1. septembru pre 252 detí vydané kladné stanovisko o prijatí. Neprijatých teda zostalo 63 detí, z toho však podľa referentky oddelenia sociálnych a školských služieb mestského úradu, Eleny Skovajsovej, až 54 detí nespĺňalo zverejnené kritériá prijatia do materskej školy, a to hlavne dovŕšenie tretieho roku veku do septembra 2017.
„Prednostne sa prijímajú deti, ktoré k 1. septembru 2017 dovŕšia piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka po prerokovaní s pedagogickou radou školy,“ uviedla E. Skovajsová.
Celkový počet detí, ktoré od 1. septembra navštevujú materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany, je 772. Neumiestnených detí vo veku tri až štyri roky bolo napokon deväť, pričom všetky rozhodnutia o neprijatí dieťaťa boli z kapacitných dôvodov. Vyhovieť všetkým nepomohlo ani zriadenie novej škôlky.
Od aktuálneho školského roka totiž funguje už i elokované pracovisko na Holubyho ulici, ktoré funguje ako súčasť Materskej školy na Staničnej ulici. Kapacita tohto novootvoreného zariadenia je 40 detí, čo je aj plne využité. Taktiež boli vytvorené štyri pracovné miesta pre učiteľky a jedno miesto prevádzkového zamestnanca.

Pribudlo ihrisko aj parkovisko


Okrem už spomínanej škôlky, ktorá cez prázdniny vznikla prestavbou odborných učební v ľavej časti pozemku Základnej školy na Holubyho ulici, vzniklo aj nové detské ihrisko a od pol siedmej rána do pol deviatej a od tretej popoludní až do pol piatej slúži rodičom škôlkarov i nové parkovisko. Miesto naň vymedzili v pravej časti pozemku školy.
„Rekonštrukčné a búracie práce, kompletná výmena rozvodov kanalizácie, vody a elektroinštalácie, vybudovanie dvoch WC s umyvárňou a kompletná obnova podláh s aplikáciou nivelačnej stierky stála takmer 75-tisíc eur,“ konštatovala hovorkyňa mestského úradu Eva Bereczová.
Súžitie školákov s maličkými drobcami je príkladné. „Ku konfliktom medzi deťmi neprichádza, škôlkari majú vlastné ihrisko, ale chodia sa hrať aj na školské. Je tam drevený vláčik. Starší žiaci ich priateľsky prijímajú, dokonca vidím ôsmačky alebo deviatačky, ako sú úplne šťastné, že tu majú malé deti,“ povedala zástupkyňa školy Ladislava Gregoričková.
Ako sme už uviedli, v exteriéri školy vzniklo oplotené detské ihrisko. „Úprava terénu, osadenie hracích prvkov, vybudovanie oplotenia a rekonštrukcia odkvapového chodníka si z mestskej kasy vypýtala takmer 15-tisíc eur. Radnica zabezpečila aj vymaľovanie škôlky, rekonštrukciu priestorov prípravne stravy a skladu hračiek, ale aj nákup vybavenia,“ dodala hovorkyňa mesta.

Najnovšie správy

Rybári v Piešťanoch už roky bijú na poplach na margo mestskej kanalizácie. Tá pri väčších dažďoch nestíha, pretože má malú…
  • 18.07.2018, 12:00
  • Piešťany / Spravodajstvo
Zázračné vyliečenie malého piešťanského Róma miestnym „gadžom“ Mariánom z Vodárenskej ulice láka do kúpeľného mesta početné skupiny tohto etnika. Už…
  • 17.07.2018, 18:00
  • Piešťany / Spravodajstvo
Dnes je streda 18. júla. Meniny má Kamila.
  • 18.07.2018, 08:00
  • Dobré ráno, Piešťany! / Spravodajstvo
Štvrtok, 31. september 2017
Meniny má Noro, zajtra Drahoslava