AKTUÁLNE: Kraj získal peniaze na rekonštrukciu Krajinského mosta

  • Spravodajstvo
  • 23. augusta 2017, 09:40
  • Autor:Michal Feik

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) vyhodnotilo prvé dve kolá žiadostí o príspevky z fondov EÚ na rekonštrukciu a modernizáciu ciest II. a III. triedy. Schválených bolo 22 projektov na celom Slovensku, z ktorých bude zrekonštruovaných alebo zmodernizovaných 180 kilometrov regionálnych ciest.

V našom regióne uspel Trnavský samosprávny kraj s projektom modernizácie cesty II/499 v obci Banka vrátane rekonštrukcie Krajinského mosta v Piešťanoch. Na tieto práce získal financie v objeme 1 949 403,45 €. Okrem toho sa v kraji budú opravovať cesty v Lehniciach a v Dolných Orešanoch za 2,3 milióna eur, resp. za 4,599 mil. eur.
„Každý, kto jazdí autom po Slovensku, vie, že stav mnohých regionálnych ciest nie je dobrý. Kvalitu života na vidieku musíme zlepšovať. V dvoch kolách Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) sme schválili 22 kvalitných projektov. Obyvatelia tak budú jazdiť po 180 kilometroch zrekonštruovaných regionálnych ciest,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná.
Výzvu na predkladanie žiadostí vyhlásilo MPRV SR v novembri 2016. Zameraná je na zlepšenie dostupnosti k medzinárodnej cestnej sieti TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému. Patria sem rekonštrukcie a modernizácie ciest II. a III. triedy a príprava projektovej dokumentácie. Podporené budú projekty, ktoré vytvoria prepojenie na infraštruktúru siete TEN-T, riešia úzke miesto v cestnej doprave, vytvoria spojnicu pre verejnú osobnú dopravu, či zvýšia bezpečnostné a modernizačné parametre cestnej komunikácie. Oprávnenými žiadateľmi sú vyššie územné celky a mestá Bratislava a Košice.
 „V prvom kole, ktorého uzávierka bola vo februári 2017, nám bolo doručených celkovo 17 žiadostí o nenávratné finančné prostriedky v celkovej sume 69,83 miliónov eur, ktoré pokryjú zdroje EÚ. Do druhého kola s uzávierkou v máji 2017 prišlo 7 žiadostí v sume 18,7 milióna eur. Podporili sme v oboch kolách spolu 22 projektov,“ upresňuje Marek Mitošinka, generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja MPRV SR.
Po vyhodnotení prvých dvoch kôl zo sumy 140 miliónov eur ešte stále zostáva k dispozícii takmer 66 miliónov eur. Uzávierka 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky (ŽoNFP) je 31. augusta 2017. Dôležitá je najmä pripravenosť projektov.
Cieľom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí. IROP má šesť prioritných osí: bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, miestny rozvoj vedený komunitou a technická pomoc. Vyhlásených bolo doteraz 20 výziev v celkovej alokácii 934 miliónov eur.

Najnovšie správy

Piešťanskí hasiči vyrážali so zapnutou sirénou aj v pondelok 12. novembra.
  • 12.11.2018, 16:00
  • Piešťany / Spravodajstvo
Dnes je pondelok 12. novembra. Meniny má dnes Svätopluk.
  • 12.11.2018, 08:00
  • Dobré ráno, Piešťany! / Spravodajstvo
Dnes je nedeľa 11. novembra. Tento deň je Dňom veteránov a Svetovým dňom použiteľnosti. Meniny má dnes Martin, Maroš.
  • 11.11.2018, 08:00
  • Dobré ráno, Piešťany! / Spravodajstvo
Štvrtok, 31. september 2017
Meniny má Noro, zajtra Drahoslava