Odišiel pedagóg Roland Kánik

Štvrtok 28. 09. 2017 16:00  | Región / Spoločenská rubrika  | Autor: Viera Dusíková

V uplynulom týždni sa príbuzní, priatelia i bývalí kolegovia a študenti rozlúčili s dlhoročným vysokoškolským aj stredoškolským pedagógom Rolandom Kánikom z Piešťan.

Ing. Roland Kánik, CSc, zomrel vo veku 78 rokov.

Ing. Roland Kánik, CSc, zomrel vo veku 78 rokov. (Autor: vd)

Nadšený „hifista“, budovateľ inovatívnej multimediálnej inštalácie Optipolyfonu na Kúpeľnom ostrove, presadzovateľ audiovizuálneho vyučovania a budovateľ televíznych okruhov na školách bol aj iniciátorom piešťanského kamerového systému mestskej polície. Bol autorom mnohých odborných článkov, publikácií, patentov i inovácií.

„Je mi ľúto Rolanda Kánika, bol som s ním veľmi zadobre, ešte z čias, keď vybudoval v kúpeľnom parku takzvaný Optipolyfon, hlavne mu pritom pomáhal Milan Kičin. Bol ‚šéfom‘ HiFi klubu v Piešťanoch. Pred časom som ho stretol v Auparku, bol veľmi chudý, ale nesťažoval sa na nič, nemal to v povahe,“ zaspomínal si na kolegu dlhoročný pedagóg Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Jozef Müller.

Ešte v roku 2010 bol aj Piešťanský týždeň pri tom, keď v Galérii Fontána krstil R. Kánik spolu s Jurajom Staškom st. svoju publikáciu Hrozby a nádeje - fakty, trendy a súvislosti vývoja sveta do roku 2050. R. Kánik si počas svojho života dával aj takéto otázky: „Ako asi bude vyzerať svet i krajina, v ktorej žijeme, v roku 2050? Čo budú robiť naši vnukovia? Budú mať dostatok jedla? Vody? Aká bude ich morálka?“

Poukazoval na veľmi nádejné cesty vo vede, technológiách, v medicíne, v bývaní, v rozvoji miest či v doprave, ale súčasne varoval pred reálnymi hrozbami, ktoré často pramenia z medziľudských vzťahov založených na ekonomickom chápaní kvalít života.

Ing. Roland Kánik, CSc, sa narodil v roku 1939 v Trnave, no veľkú časť života strávil v Piešťanoch, tu aj zavŕšil svoju pedagogickú púť na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej. Po absolvovaní Strojníckej fakulty SVŠT sa vo svojej odbornej činnosti zameriaval na uplatnenie technologických prostriedkov vo vzdelávacom procese. Pôsobil postupne v Prahe, Bratislave (Ústav vzdelávania v stavebníctve), Nitre (Agroinštitút), Trnave (Trnavská univerzita, Univerzita sv. Cyrila a Metoda).

Zomrel náhle 14. septembra. Rozlúčili sa s ním v stredu 20. septembra na cintoríne na Bratislavskej ceste. Česť jeho pamiatke!

GARGO
Regal Burger

Anketa