Darcovia krvi bilancovali, plánovali aj oceňovali

Piatok 07. 04. 2017 11:00  | Región / Aktuálne  | Autor: mh/vd

V polovici marca sa v Kúrii Mórica Beňovského vo Vrbovom konala výročná členská schôdza Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža (Ms SČK). Členovia bilancovali, plánovali ďalšie aktivity a odmeňovali bezpríspevkových darcov krvi. Tých v minulom roku napočítali vo Vrbovom 436.

Vrbovčania majú medzi sebou 436 bezpríspevkových darcov krvi.

Vrbovčania majú medzi sebou 436 bezpríspevkových darcov krvi. (Autor: M. Halama)

V uplynulom roku zaznamenali medzi sebou troch nositeľov plakety profesora Kňazovického, ktorí svoju krv odovzdali viac ako stokrát, jedného diamantového držiteľa Janského plakety, tridsiatich šiestich zlatých, štyridsiatich štyroch strieborných, päťdesiatich ôsmich bronzových držiteľov plakety a sedemnástich prvodarcov.

Spolok SČK založilo 82 Vrbovčanov pred deväťdesiatimi dvomi rokmi. „O desať rokov neskôr mal už 132 členov. Podľa doložených materiálov z roku 1935 bol predsedom Gustáv Marcinka, tajomníkom židovský učiteľ Hortobagyi a zapisovateľom Július Handelsman,“ uviedol súčasný člen výkonného výboru Ms SČK Miroslav Halama.

Ďalej sa spomínajú roky 1959-1961, keď bol predsedom dr. Július Werner a tajomníčkou učiteľka Marta Raffayová. V roku 1970 bola predsedníčkou spolku Viera Koláriková a tajomníkom Alexander Takáč. Po nich prevzala štafetu učiteľka Mária Barošková. Po jej odchode do dôchodku prevzala predsedníctvo súčasná šéfka Viera Sabová, ktorej pomáhajú deviati členovia výkonného výboru: Terézia Barošová, Emília Schonfeldová, Daniela Bieliková, Ľubica Lagová, Marta Petríková, Mária Foksová, Marián Keller, Ondrej Sliva a M. Halama.

„Bilancujeme výsledky našej práce za rok 2016 a chceme si určiť ďalšie úlohy pre nastávajúce obdobie. Ms SČK Vrbové má momentálne 175 členov, no priali by sme si viac, hlavne z radov mládeže a mladých ľudí. Dnešní členovia sú prevažne z radov starších občanov, ktorí ich prirodzene a postupne opúšťajú, a nových je ťažké získať, aj keď sa výkonný výbor Ms SČK Vrbové neustále snaží dopĺňať rady miestneho spolku. Pozývame nečlenov a darcov krvi, príďte medzi nás a podporte správnu a ušľachtilú vec,“ povedal M. Halama.

Vrbovčania už niekoľko rokov úspešne spolupracujú s darcami krvi z Krakovian a Drahoviec. V každej z týchto lokalít sú akcie - kvapky krvi, ktoré sú rozdelené podľa ročných období. Jarná kvapka krvi býva vo Vrbovom, letná v Drahovciach a vianočná v Krakovanoch. Okrem toho sa zapájajú aj do Dňa narcisov, v minulom roku vyzbierali od ľudí viac ako deväťsto eur na podporu Ligy proti rakovine. Dobrovoľníci SČK dozorujú a zabezpečujú takmer všetky spoločenské akcie v mestečku pod šikmou vežou.

„Týmto sa chcem poďakovať všetkým členom výkonného výboru Ms SČK Vrbové a jej predsedníčke Vierke Sabovej za všetku ochotu, dobrovoľnú činnosť a čas, ktorý prejavujú pri všetkých spomenutých akciách,“ dodal M. Halama.

Dočítate sa v Piešťanskom týždni číslo 13, ktoré je v predaji od 4. apríla.

GARGO
Lekáreň Regia
Regal Burger

Anketa