Učiteľka Hermína Zatkalíková storočná

Streda 28. 03. 2018 10:00  | Piešťany / Spoločenská rubrika  | Autor: Ivana Papcunová

Nevšedná jubilantka Hermína Zatkalíková, rod. Chudíková, sa narodila 26. marca 1918 v Novom Meste nad Váhom. Po presťahovaní do kúpeľného mesta učila na piešťanskom gymnáziu biológiu a zemepis od roku 1965 až do 1977, keď odišla do starobného dôchodku.

Céčkarky z gymnázia so svojou triednou na jednom z pomaturitných stretnutí.

Céčkarky z gymnázia so svojou triednou na jednom z pomaturitných stretnutí. (Autor: archív M. Dubovskej)

Vychovala troch synov, lekárov Michala a Pavla, a matematika Jána. Priateľská povaha a mladistvý duch ju spájali s mladšími kolegyňami i bývalými žiakmi. Dodnes udržiava priateľské vzťahy s bývalými kolegyňami, zaujíma sa o dianie v škole a v Piešťanoch. Storočná pani učiteľka nemá recept na dlhovekosť, ale stále zdôrazňuje: Základ je nehnevať sa!

Hermína ZatkalíkováHermína Zatkalíková (Autor: archív M. Dubovskej)

„Pani učiteľka Zatkalíková, my céčkarky, 38 vašich dievčat z vašej poslednej triedy (1969-1972), ktoré ste doviedli k maturite v roku 1972, na vás rady a často myslíme. Boli ste skvelá, bývalo nám veselo, naša stužková v Thermii Palace je pre nás dodnes nezabudnuteľnou. Vyslovujeme vám úprimné ďakujeme! K výnimočnému jubileu vám prajeme aj naďalej veselú myseľ, veľa zdravia, lásky a spokojnosti. Živio!“ vinšuje Danica Palkovičová.

Riaditeľka Gymnázia Pierra de Coubertina so všetkými zamestnancami sa pripájajú ku gratulantom a želajú vám, pani Zatkalíková, veľa príjemných chvíľ a každodenných radostí.

GARGO
Regal Burger

Anketa