GEFCO

Cintoríny v Piešťanoch navštívilo asi 50-tisíc pozostalých

Streda 08. 11. 2017 12:00  | Piešťany / Spoločenská rubrika  | Autor: Viera Dusíková

Minulotýždňový Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých boli opäť zaťažkávajúcou skúškou pre správcov cintorínov. Služby mesta Piešťany spravujú prostredníctvom strediska Pietnych služieb tri pohrebiská - cintorín na Bratislavskej ceste, na Žilinskej ceste a v mestskej časti Kocurice. Ako to tam vyzeralo a s akými problémami sa tu ľudia stretli?

Hrob Winterovcov na cintoríne na Bratislavskej ceste už tradične zdobila aj kytica od predstaviteľov mesta.

Hrob Winterovcov na cintoríne na Bratislavskej ceste už tradične zdobila aj kytica od predstaviteľov mesta. (Autor: eg)

Ľudia prichádzali k už upraveným hrobom, aby si zapálením sviece v lampášiku uctili svojich blízkych zosnulých. Cintoríny boli upravené, pokosené, chodníky pozametané, len aktuálne spadnuté lístie šuchotalo medzi hrobami.

„Na týchto pohrebiskách sa nachádza viac ako osemtisíc hrobových a urnových miest. V deň Sviatku všetkých svätých na väčšine z nich boli zapálené svetlá a boli pekne vyzdobené smútočnými kyticami a chryzantémami. Pozostalí s ich úpravou začali už minimálne dva týždne dopredu, a preto sme aj službu v kancelárii pietnych služieb rozšírili v tomto roku na víkendové dni 21. a 22. októbra a tiež počas nasledujúceho víkendu 28. a 29. októbra. Už tradične sme poskytovali informácie o hroboch a nájmoch aj vo sviatok 1. novembra,“ uviedla pre Piešťanský týždeň manažérka Pietnych služieb Eliška Gocká.

Vysokú návštevnosť pohrebísk zaznamenali v každý pekný jesenný deň. „Naše cintoríny navštívilo od 28. októbra do 2. novembra viac ako päťdesiattisíc pozostalých. Zvýšený nárast návštevníkov najmä vo sviatok 1. novembra sa prejavil aj vysokou tržbou v predajni kvetov a vencov, keď pracovníčky predajne obslúžili viac ako päťsto zákazníkov. Okrem smútočných kytíc, vencov, venčekov a chryzantém bol najväčší záujem o sklené kahance a náhradné náplne do nich.“

V rámci prípravy pohrebísk na tieto sviatky pracovníci strediska Pietnych služieb v spolupráci s pracovníkmi verejnej zelene a údržby zabezpečovali údržbu zelene, parkovísk, ciest a chodníkov počas celého mesiaca október. „Ku koncu mesiaca si vyžiadalo viac pozornosti padajúce lístie zo stromov, ale verím, že sme to zvládli aj vďaka mimoriadnym pracovným službám zamestnancov v dňoch pracovného pokoja,“ dodala E. Gocká.

Nezabudli ani na pomníky a hroby vojakov a zabezpečili ich výzdobu. Hroby významných osobností Piešťan - Wintera, Scherera a Šindelára, pomník vojakov z prvej svetovej vojny a tiež pomník rumunských vojakov dozdobili kyticami od vedenia mesta.

Nepríjemná situácia vznikla v piatok 27. októbra popoludní, keď prestala na cintoríne na Bratislavskej ceste tiecť voda a pracovníci strediska správy budov a objektov operatívne aj po skončení pracovnej doby zabezpečili výmenu vodárničky, ktorá dodáva vodu do vodovodného systému na cintoríne. „Aj touto cestou sa im chcem poďakovať za ochotu a snaženie,“ povedala ich šéfka.

Atmosféra týchto sviatkov bola pre návštevníkov cintorína na Bratislavskej ceste umocnená príjemnou hudbou a tiež zapálením večného ohňa v kamennom srdci v centre urnového hája.

Pre návštevníkov cintorínov na Bratislavskej aj Žilinskej ceste boli k dispozícii verejné toalety a nad bezpečnosťou cestnej premávky a návštevníkov bdeli nielen príslušníci štátnej, ale aj mestskej polície, ktorí zároveň s bezpečnostným technikom Služieb mesta Piešťany Slavomírom Frčkom zabezpečovali požiarnu ochranu.

V redakcii sme riešili aj sťažnosť, keď čitateľ upozornil na to, že na cintoríne na Žilinskej ceste nesvietila minulú stredu väčšina lámp. „Nebola som tam v uvedený večer, tak neviem dať relevantnú odpoveď. Preverím to osobne. Ale ako mi povedali, chodníky boli osvetlené, mestskí policajti tento cintorín zamykali o 21.20 hodine. Nesvietilo sa iba z vnútornej strany Domu smútku, ale tie svetlá sa nezapínajú automaticky, pretože sú súčasťou budovy a ovládajú sa zvnútra,“ odpovedala E. Gocká.

Podľa niektorých Piešťancov mohol byť počas sviatkov sprístupnený aj Pamätník holokaustu. A nebol. „Pamätník sa nachádza v budove bývalej židovskej márnice. Vzhľadom na nízky počet pracovníkov, ktorí zabezpečujú údržbu cintorínov, neviem vyčleniť samostatného človeka, aby tam dával pozor, a bez dozoru nechať tie priestory si nedovolím, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo zneváženiu tohto pietneho miesta,“ zdôraznila manažérka Pietnych služieb.

GARGO
Regal Burger

Anketa