Vodohospodárom pribudlo desať nových traktorov

Piatok 21. 04. 2017 14:00  | Piešťany / Aktuálne  | Autor: SVP/am

týždeň dostávali nové traktory. Celkovo bolo do štyroch odštepných závodov umiestených 32 kusov novej techniky, do Piešťan ich v stredu 13. apríla pribudlo desať.

Nová technika na kosenie bude slúžiť aj vodohospodárom v Piešťanoch.

Nová technika na kosenie bude slúžiť aj vodohospodárom v Piešťanoch. (Autor: SVP)

Medzi hlavné úlohy SVP patrí starostlivosť o vodné toky. Jednou z činností, ktoré je potrebné zabezpečiť, je pravidelné kosenie. Keďže SVP má celoslovenskú pôsobnosť, v jeho starostlivosti je viac ako 32-tisíc kilometrov vodných tokov a 2800 km ochranných hrádzí. Okolie vodných tokov a ochranných hrádzí je potrebné pravidelne kosiť.

„Sme veľmi radi, že sme dostali novú techniku, pomocou ktorej budeme schopní zabezpečiť naše úlohy. Na ilustráciu, iba na závode Gabčíkovo máme v starostlivosti 50 kilometrov ochranných hrádzí, čo je približne tisíc hektárov plochy na kosenie,“ vysvetlil Jozef Dúcz, riaditeľ Odštepného závodu Bratislava SVP.

SVP bol založený v roku 1997, vznikol spojením štyroch štátnych podnikov - Povodie Dunaja, Povodie Váhu, Povodie Hrona a Povodie Bodvy a Hornádu. Spoločnosť spravuje vodné toky v dĺžke 32 738 km, 287 vodných nádrží, 2811 km ochranných hrádzí a kanálovú sieť v dĺžke 1812 km, takisto je prevádzkovateľom Vodného diela Gabčíkovo. Celková plocha povodí je 49 015 km². Podnikové riaditeľstvo sídli v Banskej Štiavnici, má štyri odštepné závody (Bratislava, Piešťany, Banská Bystrica, Košice) a jednotlivé správy povodí.

GARGO
Regal Burger

Anketa