Dokaličené stromy aj vďaka mestskému úradníkovi

Štvrtok 14. 09. 2017 07:00  | Piešťany / Aktuálne  | Autor: Jozef Vojčiniak

Len vďaka upozorneniu občanov sa správca mestskej zelene Služby mesta Piešťany dozvedel o tom, že ZSE Energia, a.s., začala v kúpeľnom meste s radikálnym orezom verejnej zelene, ktorá konármi zasahuje alebo je nebezpečne blízko vzdušným elektrickým rozvodom.

Túto dieru v korune stromu na Veternej ulici v Piešťanoch nevystrelil svojím putovaním v čase známy filmový Terminátor, ale takýto „exkluzívny“ zostrih mu dopriali energetici pri ostrihaní vetiev okolo ich kábla. Bolo by to možno aj úsmevné, ak by podľa krajinnej architektky Evy Wernerovej týmto počinom v podstate nespečatili osud stromu.

Túto dieru v korune stromu na Veternej ulici v Piešťanoch nevystrelil svojím putovaním v čase známy filmový Terminátor, ale takýto „exkluzívny“ zostrih mu dopriali energetici pri ostrihaní vetiev okolo ich kábla. Bolo by to možno aj úsmevné, ak by podľa krajinnej architektky Evy Wernerovej týmto počinom v podstate nespečatili osud stromu. (Autor: pror)

Na vine však v tomto prípade nie sú samotní elektrikári, tí si svoju povinnosť splnili a o svojom zámere piešťanskú radnicu včas informovali. Na mestskom úrade však táto informácia ostala bez povšimnutia a list od elektrikárov zostal zabudnutý celé týždne na stole mestského úradníka.

ZSE má naplánované orezy korún stromov na uliciach Pod Párovcami, Štefánikova, Radlinského, Sládkovičova a Díčova. Zatiaľ boli vykonané len na Veternej ulici, čo neuniklo pozornosti občanov. „Tieto práce vykonávajú pilčíci, nie arboristi. Nemajú certifikát na úpravu mestskej zelene,“ vysvetlila nám záhradná a krajinná architektka a zároveň zamestnankyňa služieb mesta Eva Wernerová. Celé stanovisko E. Wernerovej prinášame v plnom rozsahu na inom mieste.

Zisťovali sme preto, ako je možné, že elektrikári upravujú mestskú zeleň bez toho, aby o tom radnica vedela. „Orezy realizuje dodávateľská spoločnosť v súlade so zákonom o energetike, ako aj zákonom o ochrane prírody a krajiny. Na základe zákona o energetike vyzýva naša spoločnosť prostredníctvom mestských a obecných úradov majiteľov porastov, aby upravili stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení. V prípade, že majiteľ orez do stanoveného termínu neuskutoční, realizuje ho dodávateľ služby poverený našou spoločnosťou,“ informovala nás hovorkyňa ZSE Michaela Dobošová.

A tak sme pátrali, prečo nik z mestských úradníkov nereagoval na výzvu a prečo odborníci zo služieb mesta nedostali možnosť dohodnúť podmienky úprav stromoradí nielen podľa predstáv elektrikárov, čo im de facto doslovne nariaďuje zákon. Radnica prostredníctvom hovorkyne Evy Bereczovej len použila obohratú formulku o neodpovedaní na naše otázky, my sme však príčinu zistili aj sami. List a výzva od ZSE ostali zabudnuté ležať cele týždne na stole radničného úradníka Pavla Vermeša.

A keďže sú aj iné mestá, kde si elektrikári svoje zákonné povinnosti plnia, zisťovali sme, ako to prebieha napríklad v neďalekom Hlohovci. Tam sa zábudlivý úradník nenašiel a hlohovská radnica na oznam zareagovala a elektrikárom nadiktovala podmienky, za akých sa do orezávania stromov, ktoré zasahujú do elektrických rozvodov, môžu pustiť.

Doslovne im určila, že nesmú pritom poškodiť susedné stromy, orezy musia v predstihu písomne oznámiť odboru životného prostredia a v maximálne možnej miere dodržiavať arboristický štandard. Zároveň musela ZSE dodržiavať aj zásady ochrany živočíchov, ktoré žijú v korunách stromov mestskej zelene.

V Piešťanoch na oznam ZSE nik nereagoval, a tak je výsledok možné vidieť na Veternej ulici. Riaditeľka služieb mesta Hana Dupkaničová sa v pondelok 4. septembra stretla so zástupcami ZSE a začala zjednávať podmienky ďalšieho postupu.

No i tak to zrejme úplne nezabráni dramatickým zmenám vo vzhľade a stave stromoradí na viacerých uliciach, kde elektrické káble doslovne prechádzajú stredom ich korún a minimálne bezpečnostné pásmo jeden meter do každej strany viaceré stromy doslova pripraví o celé koruny.

GARGO
Lekáreň Regia
Regal Burger

Anketa