Chlapci zdolávali úlohy s Lego robotom

Streda 07. 02. 2018 09:00  | Mladí dnes / Školstvo  | Autor: jd

Chlapci z robotického krúžku Centra voľného času Ahoj v Piešťanoch zažili 11. januára robotický sviatok na vlastnej koži. Zúčastnili sa regionálneho kola First Lego League v Petržalke ako súťažiaci.

Náš tím uspel v regionálnom kole súťaže First Lego League v Petržalke.

Náš tím uspel v regionálnom kole súťaže First Lego League v Petržalke. (Autor: archív CVČ)

Zavčasu ráno vycestovali s Lego robotom, programami a odvahou do Bratislavy do areálu Paneurópskej vysokej školy, kde sa uskutočnilo jedno z regionálnych slovenských kôl.

First Lego League (FLL) je celosvetová súťaž Lego robotov a má národné, kontinentálne a celosvetové finále. Na Slovensku sa uskutočnilo osem regionálnych kôl, jedno z nich v Petržalke.

Chlapci Maxim Madunický, Markus Figura, Simon Mihalkovič, Martin Bubela, Jonatan Drobný a Matej Ondrovič súťažili v štyroch rozličných odboroch. Boli to Tímová spolupráca, Dizajn robota, Prezentácia odbornej témy a čerešničkou na torte bola Lego game - plnenie 18 misií na Legovom ihrisku.

Tohtoročnou témou Lego ihriska bola Hydrodynamics - Obeh vody. Misie na ihrisku museli byť plnené autonómnou prácou Lego robota. Jednoducho, všetko musel urobiť naprogramovaný robot, ktorý mal na to čas dve a pol minúty a za každú splnenú misiu dostalo družstvo body.

V Centre voľného času Ahoj sa s úspešnými malými „robotikmi“ odfotil aj ich vedúci Jozef Dragula (vľavo) a riaditeľ centra Miroslav Petráš.V Centre voľného času Ahoj sa s úspešnými malými „robotikmi“ odfotil aj ich vedúci Jozef Dragula (vľavo) a riaditeľ centra Miroslav Petráš. (Autor: archív CVČ)

Chlapci boli v tejto súťaži prvýkrát, ale počínali si dobre. Museli sa naučiť programovať robota, tvorivo pracovať na návrhu jeho nadstavieb, na plnení misií, spracovať a prezentovať odbornú tému a všetko robiť v kolektívnej spolupráci.

Ako odbornú tému si vybrali Vodný kameň. Na túto tému pripravili prezentáciu a dokonca zahrali aj divadelné predstavenie. Najviac sa potrápili, ale aj potešili s Lego game. Bola to nekonečná programovacia práca, odlaďovanie programov, vymýšľanie taktiky a nadstavieb, ale nevzdávali sa.

Mali podporu CVČ Ahoj a pomohli aj rodičia - otec M. Figuru zabezpečil ihriskový stôl a otec M. Madunického zabezpečil dokúpenie Doplnkovej Lego sady, motorov a reprezentačné tričká. Priamo na súťaži ich dozoroval vedúci robotického krúžku Jozef Dragula, takže bolo postarané aj o bezpečnosť.

Chlapci síce nezískali pódiové umiestnenie, ale zato programovacie schopnosti, uvoľnenie tvorivosti a odvahu pracovať na riešení zdanlivo neriešiteľných situácií. Mimochodom, získali aj zlaté medaily. Za čo? Spýtajte sa ich. Veď žijú tu v Piešťanoch!

V Ahoji okrem robotického krúžku môžu deti navštevovať rôzne krúžky. Z oblasti športu CVČ každoročne otvára krúžky ako florbal, stolný tenis, ragby, hádzaná, plávanie, bedminton, šach, kolky, karate, strelecký krúžok, basketbal, bejzbal, volejbal a športová gymnastika. Z oblasti kultúry patrí dlhoročne medzi najobľúbenejšie krúžky keramika a medzi tradične obľúbené výtvarná, moderné a ľudové tance, krúžok mažoretiek, anglický jazyk a modelársky krúžok.

Vychádzajúc z doterajších skúseností a z činností sa CVČ stáva neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu a je obľúbeným miestom na trávenie voľného času, o čom svedčí aj rekordný záujem detí. Tieto mimoškolské aktivity pomáhajú rozvíjať osobnosť detí, budovať rôzne návyky a takisto sú miestom na vytváranie nových priateľstiev medzi deťmi.

GARGO
Lekáreň Regia
Regal Burger

Anketa