GEFCO

Roky šesťdesiate očami Ľuby Veleckej

Streda 13. 09. 2017 09:00  | Kultúra / Výstavy  | Autor: gak

Vo foyeri KSC Fontána si môžu Piešťanci aktuálne pozrieť výstavu fotografky Ľuby Veleckej - Sixties, ktorú dnes možno považovať za jej nostalgické ohliadnutie sa za obdobím, keď sa začala nielen stará Bratislava meniť na novú, sídliskovú.

Vernisáž výstavy fotografií je naplánovaná na túto stredu.

Vernisáž výstavy fotografií je naplánovaná na túto stredu. (Autor: gak)

Zachytáva však aj spomienky na dobu Dubčeka a po nej, tiež momentky zo života slávnych, ktoré fotoaparátom zachytila počas svojej práce.

„Celá rodina sme doma žili fotografiami a filmom. Fotografie sme považovali za prirodzenú súčasť života,“ uviedla Ľ. Velecká pri minuloročnom otvorení výstavy v Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave. „Otec nosil domov z práce ešte mokré fotografie, ktoré som ako školáčka so súrodencami retušovala. Mala som pätnásť, keď som praxovala v gottwaldovských ateliéroch u Hermíny Týrlovej či Karla Zemana, ktorý práve nakrúcal slávny Vynález zkázy,“ zaspomínala.

Po maturite urobila prijímačky na pražskú FAMU, z kádrových dôvodov ju však neprijali. A keďže doma všetci fotografovali, pokračovala štúdiom fotografie na bratislavskej Škole umeleckého priemyslu. Po maturite začínala v televízii ako strihačka. „Celú dobu som ukradomky fotografovala. Nie novinársky, ale vždy som si niečo vymyslela a nafotila to,“ prezradila Ľ. Velecká.

Čiernobiele fotografie Ľuby Veleckej evokujú atmosféru šesťdesiatych rokov, ktorá sa mladým môže zdať až veľmi ponurá. Svetlo do tohto obdobia však prinesie vernisáž výstavy, ktorá je naplánovaná ako súčasť festivalu Cinematik na stredu 13. septembra o 19. hodine.

GARGO
Regal Burger

Anketa