ArchitekTÚRA - Skvosty stavebného umenia Pavla Weisza (3.)

Sobota 29. 08. 2015 15:00  | História / Piešťany kedysi a dnes  | Autor: lg

Prvá architekTÚRA, komentovaná prechádzka po skvostoch stavebného umenia v Piešťanoch, sa uskutočnila na začiatku augusta. Tematicky sa venovala stavbám architekta Pavla Weisza. Nadviazala tým na predošlý výskum a aktivity historika architektúry Ľubomíra Mrňu. Spolu s ním si organizátorka podujatia Lívia Gažová dala za cieľ predstaviť výsledky práce piešťanského rodáka P. Weisza aj čitateľom Piešťanského týždňa. V tomto seriáli vám ich preto postupne predstavíme.

Pri obnove hotela ostala pôvodná farebnosť zábradlí zachovaná.

Pri obnove hotela ostala pôvodná farebnosť zábradlí zachovaná. (Autor: Kristína Bartošeková)

Hotel Excelsior (1928)

Hotel Jalta, pôvodne nazývaný Excelsior, navrhol architekt Pavol Weisz v rovnakom čase ako na vedľajšej parcele stojaci šesťpodlažný Eden. Aj keď objekty vyrástli v totožnom období a hmotovo sú si podobné, ich výraz je rozdielny. Jalta je oproti Edenu strohejšia, geometrickejšia, výrazná je najmä stupňovito ustupujúca fasáda. Pôvodne boli hrany priečelia farebne odlíšené s dominantným horizontálnym nápisom. Priečelie budovy je komponované pravidelne, doplnené balkónmi so subtílnym zábradlím. Vchod je situovaný asymetricky.
Jalta po dokončení v roku 1930 budila veľký rozruch. Najmodernejšie trendy architekt Weisz načerpal počas štúdií a získavania pracovných skúseností v zahraničí. V Čechách a Nemecku sa priučil tvorbe vo funkcionalistickom štýle a na projekte hotela sa prejavil naplno. Jednoduchá až utilitárna budova, a predsa premyslená do detailu.
Použil betónovú skeletovú konštrukciu, umožňujúcu aj okná veľkého formátu. Stĺpy vidno najmä v jedálni, vďaka ich použitiu otvorenej a vzdušnej. Originálne je i schodisko s prepracovaným detailom zábradlia z kameňa. Klasickým prvkom medzivojnovej architektúry v Edene aj Jalte je plochá strecha so strešnou terasou. Je na nej cítiť nadšenie funkcionalistov z liečivých účinkov slnka. Podobným priestorom v minulosti nechýbali ležadlá, zeleň a exteriérové sprchy; jedna z nich sa stále na streche Jalty nachádza. Terasa má nezameniteľný výhľad na Piešťany.

Detail schodiska z umelého kameňa v interiéri hotela Jalta.Detail schodiska z umelého kameňa v interiéri hotela Jalta. (Autor: Kristína Bartošeková)

Pôvodne mala Jalta kapacitu 100 lôžok v jednoposteľových izbách s balkónom a hygienou na chodbe. v medzivojnovom období patrilo toto riešenie k štandardu, nájdeme ho vo viacerých navrhnutých ubytovniach. Hostia si mohli posedieť aj na záhradke hotela vzadu za budovou, prepojenej s jedálňou.
Vzhľadom na prevádzkové a estetické požiadavky hotel Jalta neskôr prestavali. Okrem zväčšovania niektorých izieb a pristavania technických priestorov však ostal skoro v pôvodnom stave aj vďaka pamiatkovej ochrane objektu.

Dočítate sa v Piešťanskom týždni číslo 35, ktoré je v predaji od 25. augusta.

 

 

GARGO
Lekáreň Regia
Regal Burger

Anketa