História Pobedimčana sa začala písať v Piešťanoch

Sobota 07. 10. 2017 16:00  | História / História  | Autor: Ivan Pastorek

Folklórna skupina Pobedimčan slávi sedemdesiatiny. Vznikla v roku 1947 pod vedením milovníka folklóru a ochotníckeho divadla Vojtecha Klča. Prvým úspešným vystúpením bola pobedimská svadba v Piešťanoch. O tom, že akcia mala úspech, svedčí i pozvanie na na Roľnícky zjazd do Prahy.

Folklórna skupina Pobedimčan začala písať svoju históriu vystúpením v Piešťanoch, kde sa prezentovala svadobnými zvykmi.

Folklórna skupina Pobedimčan začala písať svoju históriu vystúpením v Piešťanoch, kde sa prezentovala svadobnými zvykmi. (Autor: archív FS)

Folklórnej skupine v jej začiatkoch pomohla i aktivita Vojtecha Pastorka, ktorý sa zaujímal o ľudové tradície. Aktívne ich zbieral a zaznamenával. Tieto potom využívali nielen vtedajší členovia skupiny, ale aj ich nasledovníci. Vznik skupiny a prvé začiatky boli sľubné, avšak mnohí sa neskôr preorientovali na ochotnícke divadlo.

V druhej polovici 60. rokov minulého storočia sa postupne začala znova formovať skupina nových folklórnych nadšencov. Ich záujem sa opätovne snažil podchytiť Vojtech Klčo spolu s neskoršou vedúcou skupiny Máriou Vanderkovou. Folklórne hnutie našlo neskôr podporu vo vedení roľníckeho družstva, a tak Pobedimčan mal i určité materiálne zázemie.

Aktéri vystupovali na miestnych oslavách, ale nechýbali ani na okresných či krajských prehliadkach súborov ľudovej umeleckej tvorivosti. V roku 1988 si skupina v kultúrnom dome, ktorý vtedy spravoval Klub JRD, pripomenula 40. výročie svojho vzniku.

Pobedimčan má svojich šíriteľov tradícií aj v súčasnej generácii.Pobedimčan má svojich šíriteľov tradícií aj v súčasnej generácii. (Autor: vd)

Polstoročie skupiny si pripomenuli folkloristi začiatkom roka 1999. Pobedimčan sa na oslave predstavil úspešným programom a folklórnym pásmom ich pozdravili i kolegovia z Krakovian. V čase 50. výročia pôsobila skupina pod vedením terajšej vedúcej Márie Bielikovej, ktorá prevzala štafetu od dlhoročnej vedúcej Márie Vanderkovej.

Scenáristom i režisérom viacerých folklórnych programov bol Peter Kotleba. Ten spolu s Máriou Vavrovou podporoval súbor i po roku 1989. Obaja Pobedimčan podporovali z pozície predstaviteľov miestnych samosprávnych orgánov.

Pobedimčan vystupovával spolu s deťmi na Dni matiek, spieval jubilantom. Zvyčajne vystúpil nielen s piesňami, ale i s celým pásmom, ako napríklad Vitie svadobných perečiek. Bez členov folklórnej skupiny nemohlo byť ani tradičné pochovávanie basy. Ich spoločníkmi boli v posledných rokoch i obecní hasiči.

Na okresnej prehliadke v Mníchovej Lehote sa Pobedimčania predstavili s pásmom Prekáračky na svadbe, Pranie na potoku, Bubeník, žatevným pásmom a vystúpili i v širšie koncipovanom programe Aj v zime je veselo. Ocenením jubilujúcej folklórnej skupiny boli vystúpenia na Trenčianskych folklórnych slávnostiach a na Myjave.

Folkloristi si pásma pripravili pre rôzne príležitosti - v tomto chystali drevo.Folkloristi si pásma pripravili pre rôzne príležitosti - v tomto chystali drevo. (Autor: archív FS)

Tu sa predstavili s najlepšími folklórnymi pásmami. Dôkazom ich úspešnosti boli nielen viaceré diplomy za účasť, ale i získanie prvého miesta v okresnej a druhého miesta v krajskej súťaži. Zvláštne ocenenie získala skupina za výber a spracovanie témy Pranie na potoku.

Pobedimčan bol tiež účastníkom rôznych podujatí regionálneho a nadregionálneho charakteru, napríklad Dni Javoriny. S viacerými folklórnymi pásmami sa predstavil pri oslavách 750. výročia prvej písomnej zmienky o Čachticiach, zúčastnili sa na známej Jízdě králů vo Vlčnove, vystúpil v Dubnici nad Váhom, v Trenčianskych Tepliciach a v Modrovke. Okrem Vlčnova našich folkloristov poznajú aj obyvatelia ďalších moravských lokalít, ako sú Blatničky a Bořetice.

Folklórna skupina svojimi piesňami, zvykmi a malebným krojom dodala osobitný charakter spomienkovým oslavám, ako je 150. výročie úmrtia Jána Hollého, 90. výročie narodenia otca biskupa Jozefa Feranca, 45. výročie začiatku archeologických výskumov a v minulom roku 110. výročie vzniku dobrovoľného hasičského zboru. Miestne ľudové tradície sa v roku 2007, na podnet starostu obce Martina Lednického, rozšírili o stavanie mája, vítanie jari a vynášanie Moreny.

Členovia Pobedimčana nezabúdajú ani na spoločenský život. Medzi Vianocami a Novým rokom sa pravidelne stretávajú, aby si pripomenuli vianočné zvyky i obyčaje a rovnako si pripomínajú životné jubileá svojich folklórnych kolegov.

GARGO
Lekáreň Regia
Regal Burger

Anketa