Svoje tréningy môžu za prísnych podmienok odštartovať aj futbalisti

  • Piešťany / Spravodajstvo / Šport / Futbal
  • 25. apríla 2020, 11:33

Slovenský futbalový zväz vydal k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport usmernenie. Na tréning nesmie nik, okrem športovcov a ich trénerov, pričom tréningy musia byť nekontaktné. Aktéri nemusia mať rúško na tvári.

(Autor: Oblastný futbalový zväz Trnava)

Podmienky pre vonkajšie športové aktivity vykonávané organizovaným spôsobom pod vedením športového odborníka:

– tréning prebieha na vonkajšom športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb, okrem nevyhnutne potrebných členov realizačného tímu,

– umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl za podmienok uvedených v tomto usmernení a za podmienok vydanými mestami a správcami uvedených ihrísk,

– skupina futbalistov aktívne zapojených do tréningovej činnosti na jednom športovisku nesmie v rovnakom čase presiahnuť 5 osôb, pričom je možné vytvoriť na ihrisku viaceré skupiny, ak na jednu skupinu pripadne najmenej plocha 30 x 30 m,

– skupina futbalistov čakajúcich na zapojenie do aktívnej športovej činnosti čaká v bezpečnej vzdialenosti, rozstupoch a dodržiava ďalšie pravidlá, ktoré platia v rámci všeobecných opatrení,

– medzi aktívne zapojenými futbalistami a ostatnými osobami bude zachovávaná vzdialenosť najmenej 2 metre,

– hráči aktívne vykonávajúci športovú činnosť vo vonkajších športoviskách nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty,

– všetky ostatné osoby, ktoré sa zúčastnia na tréningu alebo sa budú nachádzať na športovisku, sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty; výnimkou je osoba, ktorá riadi športovú činnosť (tréner) a ktorá je v dostatočnej vzdialenosti od ostatných osôb,

– v tréningu nebudú vykonávané kontaktné aktivity ako napríklad súbojové cvičenia dvoch, resp. viacerých hráčov,

– na ihriskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,

– zakazuje sa využívať súvisiace vnútorné priestory štadióna, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia, výnimkou je núdzové použitie WC (nie bežná potreba, ale napríklad náhla nevoľnosť)

– po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových pomôcok,

– je povinnosťou futbalistov mať a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom,

– pri striedaní skupín hráčov vykonávajúcich tréningovú aktivitu na rovnakom športovisku, tréneri zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa futbalistov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia,

 – osoba na to určená uchováva záznam o účasti osôb na športovej činnosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum a čas účasti na aktivite, a prípade ak bude potvrdený pozitívny test na COVID-19, musia všetky dotknuté osoby postupovať v súlade s nariadeniami hlavného hygienika SR a ÚVZ SR

– v súčasnom období je dôležitá najmä alergiologická anamnéza futbalistov, lebo v najbližších dvoch mesiacoch budú vrcholiť ťažkosti alergikov

– slzenie, opuchy a svrbenie oči, nádcha, kašeľ, kýchanie. Tieto prejavy by mohli mylne poukazovať na nákazu COVID-19,

Uvedené usmernenie sú prevádzkovatelia športových zariadení povinní umiestniť na viditeľnom mieste predmetného športového zariadenia.

zdroj: SFZ

28 Shares

Najnovšie správy

Dnes je streda 27. mája. Tento deň Medzinárodným športovým vyzývacím dňom. Meniny má Iveta.
  • 27.05.2020, 00:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
streda, 27. mája 2020
Meniny má Dušan, zajtra Iveta