Obedy zadarmo nie sú zadarmo, radnicu stoja takmer pol milióna eur

 • Piešťany / Spravodajstvo
 • 26. júna 2019, 11:00

Na vládne obedy „zadarmo“ sa vyskladajú aj všetci obyvatelia Piešťan prostredníctvom mestskej pokladne. Kto ich však deťom navarí, ešte nie je jasné ani tri mesiace pred ich spustením. Nárast detských stravníkov bude pritom oproti súčasnosti až dvojnásobný.

© pixabay,com

V prvom rade sme sa chceli od radnice dozvedieť, či súčasná kapacita školských jedální na obedy zadarmo od 1. septembra bude v Piešťanoch postačovať. A z odpovede vyplýva, že ani z ďaleka nie.

„Je nutná rekonštrukcia stravovacej prevádzky ZŠ F. E. Scherera, ktorá bude zabezpečovať stravovanie pre Materskú školu a Základnú školu F. E. Scherera a Základnú školu M. R. Štefánika. Na ZŠ M. R. Štefánika sa budú obedy dovážať,“ informovali nás.

Chceli sme tiež vedieť, koľko to bude mesto stáť peňazí. „Bol spracovaný dispozičný návrh komplet celej kuchyne s výdajňou jedál, návrh technologických zariadení, vzduchotechniky, elektrorozvodov s kvalitným osvetlením, plynových rozvodov, rozvodov vody, vykurovania v súlade s platnými normami, zdravotechniky s vyriešenou problematikou zmäkčenej vody pre vybrané stroje, tukovej a komunálnej kanalizácie s montážou, výmenou okien a dverí, so stavebnými úpravami a prácami. Tieto práce budú stáť mestskú pokladňu 472 067 eur,“ píšu z radnice vo svojej odpovedi.

Tu sa však náklady na realizáciu obedov „zadarmo“ pre mesto nekončia. Niekto totiž pre viac ako stopercentný nárast stravníkov musí obedy uvariť. A tak sme sa na mestskom úrade pýtali, ako sú na tom personálne a kde na to zoberú mzdové prostriedky.

„Personálu je nedostatok, je problém získať zamestnancov. Preto sa chceme zapojiť do projektu úradu práce pre získanie pracovných síl preškolením nezamestnaných osôb. V prípade, že nám v rámci projektu úrad práce nájde nových zamestnancov, bude ich financovať po dobu desať mesiacov. Po uplynutí tohto obdobia bude finančné náklady na nových zamestnancov znášať mesto. V prípade, že úrad práce v rámci projektu nezabezpečí zamestnancov, všetky mzdové náklady bude znášať mesto,“ informovala nás radnica.

Otázne je, kde pri nezamestnanosti v Piešťanskom okrese podľa štatistického úradu na úrovni 2,6 percenta bude úrad práce tých vhodných na varenie pre deti či vôbec nejakých nezamestnaných hľadať.

 

Obed rodič zaplatí, ak sa ho dieťa ani nedotkne

Vláda ich prezentuje ako obedy zadarmo, ale rodičia školákov za ne zrejme budú musieť doplatiť. V niektorých prípadoch dokonca uhradia celú hodnotu obeda, aj keď sa ho dieťa ani nedotkne. Stačí na to situácia, že ráno pred odchodom do školy zistíte, že dieťa je schopné akurát tak navštíviť lekára.

Pre objasnenie situácie sme na Mestský úrad v Piešťanoch zaslali otázky, ktoré si kladie azda každý rodič. V nasledujúcich riadkoch s minimom redakčných úprav prinášame radničné odpovede.

Akým spôsobom musí rodič odhlásiť dieťa z obeda a s akým časovým predstihom, aby nemusel za neodobratý obed zaplatiť, a o akú sumu ide za jeden obed?

Rodič musí dieťa odhlásiť podľa prevádzkového poriadku jednotlivých školských jedální, väčšinou do 13.-14. hodiny vopred na nasledujúci deň, a to osobne, telefonicky alebo online na stránke školy. Za neodobratý obed musí rodič zaplatiť plnú výšku príspevku na stravovanie.

Akým spôsobom budú školy vymáhať peniaze od rodičov za neodobratý obed?

Výška úhrady rodiča do poskytnutia dotácie v mesiacoch september a január bude v plnej výške príspevku na stravovanie, o čom sú rodiča informovaní prostredníctvom zápisného lístka stravníka. Predpokladá sa, že táto finančná čiastka bude dostatočná v prípade, že rodičia neodhlásia obed.

V prípade, ak rodič nestihne v stanovený čas dieťa z obeda odhlásiť a nebude ho chcieť platiť, môže si ho rodič prísť odobrať napr. do obedára?

Rodič si môže prísť zobrať jedlo do obedára len v prvý deň choroby dieťaťa v čase, ktorý má určený školská jedáleň v prevádzkovom poriadku. Ale za obed musí aj tak zaplatiť plnú výšku príspevku na stravovanie. V deň, keď sa dieťa nezúčastní vyučovania, nemá nárok na dotáciu.

Akým spôsobom budú školy viesť evidenciu neodobratých obedov – podľa dochádzky dieťaťa do školy alebo podľa toho, či ho dieťa pri okienku odobralo?

Evidencia odobratých obedov bude prebiehať prostredníctvom bezkontaktných čipov. Vedúca na základe evidencie uvidí, kto obed odobral a kto nie. Program bude zosúladený aj s agendou dochádzky dieťaťa do školy. Nárok na dotáciu má len dieťa, ktoré sa zúčastnilo vyučovania a odobralo obed – musia byť splnené obidve podmienky.

Pretože niektoré deti nejdú na obed aj napriek tomu, že sú v škole napr. z dôvodu, že im z ponuky nič nechutí, bude musieť rodič aj takýto neodobratý obed zaplatiť?

Za neodobratý obed musí rodič zaplatiť plnú výšku príspevku na stravovanie. Na dotáciu má nárok len dieťa, ktoré sa zúčastnilo vyučovania a odobralo obed, nakoľko obed bol vynormovaný a pripravený. Základné školy majú na internetovej stránke zverejnený jedálny lístok na celý týždeň, je možnosť obed deň vopred do 13.-14. hodiny odhlásiť.

Ako to bude s platbou obedov za september? Zaplatia to ešte rodičia dopredu a vy im peniaze následne vrátite? Ak áno, v akom časovom horizonte dostanú rodičia peniaze späť a akú sumu budú školy dopredu vyberať?

Výška úhrady rodiča do poskytnutia dotácie v mesiacoch september a január bude v plnej výške stravného, o čom sú rodiča informovaní prostredníctvom zápisného lístka stravníka. Rodičia dostanú do 20. júna šek, úhrada musí prebehnúť do 20. augusta. Zúčtovanie finančných prostriedkov je určené v prevádzkovom poriadku každej školskej jedálne.

Jozef Vojčiniak

0 Shares
Súvisiace články
Primátorovi Piešťan bola 3. júna doručená predžalobná výzva - pokus o mimosúdny zmier bývalým poslancom a viceprimátorom Michalom Hynekom. Obsahom…
 • 25.06.2019, 10:00
 • Piešťany / Spravodajstvo

Najnovšie správy

Dnes je utorok 18. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom piknikov. Meniny má Vratislav.
 • 18.06.2024, 00:01
 • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 16. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom afrického dieťaťa. Meniny má Blanka, Bianka.
 • 16.06.2024, 00:01
 • Dobré ráno, Piešťany!
Pred 85 rokmi, presne 7. júna 1939, odletelo z piešťanského letiska osem príslušníkov 3. leteckého pluku Milana Rastislava Štefánika s…
 • 16.06.2024, 00:01
 • Piešťany / Spravodajstvo
Dnes je pondelok 17. júna. Tento deň je Svetovým dňom boja proti rozširovaniu púští a sucha. Meniny má Adolf.
 • 17.06.2024, 00:01
 • Dobré ráno, Piešťany!
streda, 19. júna 2024
Meniny má Alfréd, zajtra Valéria