Čierne stavby v Ratnovskej zátoke a bradatí bratia, ktorí až takí bradatí nie sú a zrejme nie sú ani bratia

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 25. júna 2019, 00:00

Po rokoch stagnácie a sústredení sa len na vodné športy sa areál Ratnovskej zátoky premenil doslova na zábavný areál plný vodných adrenalínových atrakcií, a to v spojení s hudobnou zábavou v duchu španielskej Ibizy či chorvátskej Novalje. V Ratnovskej zátoke vznikla prevádzka s názvom Bearded Brothers WakeSoul (bradatí bratia).

Nová prevádzka s názvom Bearded Brothers WakeSoul (bradatí bratia). Zatiaľ je to čierna stavba.

Nejeden obyvateľ Piešťan či okolia Ratnovskej zátoky pri prehliadke areálu zostal potešený, že Sĺňava ožíva. Jej prevádzkovateľ však vyvoláva množstvo otáznikov. Pozrime sa preto na tento areál plný zábavy trochu detailnejšie. „Sme dvaja mladí bratia z Nitry, ktorí sa rozhodli splniť svoj sen a poskytovať ľuďom nielen kulinársky, ale celkový zážitok spojený s jedlom,“ uvádza prevádzkovateľ Bearded Brothers WakeSoul v Ratnovciach na svojej internetovej stránke.

Má to však háčik alebo skôr poriadny háčisko. Celý projekt je plný podivností a zavádzania. V kontaktoch na webe by ste márne hľadali ozajstné pozadie firmy Bearded Brothers WakeSoul. Zistiť sa to dá len na základe údajov uvedených na pokladničnom bločku.

Pokladničný blok, podľa ktorého sa dá identifikovať, aká firma Ratnovskú zátoku dnes prevádzkuje.

Firma z útulku pre núdznych

Podľa bločku je nový prevádzkovateľ areálu Ratnovskej zátoky spoločnosť Labonte, s.r.o., ktorá od novembra 2018 sídli na Štúrovej ulici číslo 55 v Nitre. Rovnako aj súčasní „mladí bratia“ sú podľa obchodného registra jej majiteľmi len od novembra minulého roka. A ak aj bratmi sú, tak ich príbuzenstvo podľa mien je vskutku zvláštne. Jeden sa totiž volá rýdzo po slovensky Patrik Masár a druhého (brata) spolumajiteľa meno znie najmä nádychom západného Balkánu, volá sa Džemil Šefkii.

Džemil Šefkii, jeden z dvojice spoluvlastníkov firmy prevádzkujúcej Bearded Brothers WakeSoul Ratnovce. Zdroj foto: FB D. Šefkii

No nielen zvláštne bratské príbuzenstvo vyvoláva otázky. Zvláštnosťou je aj sídlo firmy. Ak by niekto očakával reprezentatívne kancelárie finančníkov, zrejme by bol sklamaný. Sídlom firmy „bradatých“ bratov je objekt na Štúrovej ulici č. 55 v Nitre, v budove, kde ako jej prevádzkovateľ, mesto Nitra, uvádza, sídli zariadenie s určením: „Útulok pre jednotlivca s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie, sociálnu starostlivosť pre osamelých rodičov, príp. tehotné ženy, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii.“

Tu sa rad otáznikov nekončí. Bearded Brothers WakeSoul je totižto čierna stavba, s ktorej riešením sa momentálne trápi piešťanská radnica. Ratnovská zátoka, ako by jej názov mylne našepkával, totiž nepatrí do katastra susediacej obce Ratnovce, ale Piešťanom.

Patrik Masár, druhý z dvojice „mladých bradatých bratov“. Zdroj foto: FB P. Masár

Za čiernu stavbu pokuta až 165-tisíc

A tak sme otázky v súvislosti s touto „piešťanskou Ibizou“ poslali na mestský úrad. Stanovisko mesta je nasledovné:

„Mesto Piešťany sa daným areálom a akciami v ňom intenzívne zaoberá. V prípade zátoky ‚WakeSoul Bearded Brothers‘ ide o nepovolenú stavbu z hľadiska stavebného – investorovi boli stavebné práce v priebehu mesiaca máj viackrát zastavené, avšak na písomnú výzvu ani na výzvy počas vykonania štátneho stavebného dohľadu priamo na mieste stavby nereagoval. Bol predvolaný na osobné rokovanie, na ktoré sa síce dostavil, avšak následne bez akéhokoľvek uposlúchnutia výzvy na zastavenie prác v budovaní areálu pokračoval.

Stavba (t.j. všetky stavby a spevnené plochy v areáli) bude stavebným úradom povoľovaná v režime dodatočného povolenia, ktorého podmienkou je preukázanie, že stavba nie je v rozpore s verejnými záujmami (t.j. stavebník musí okrem ostatných dokladov a podkladov predložiť aj súhlasné stanoviská dotknutých orgánov) – bez predloženia kladných stanovísk nebude možné stavbu dodatočne povoliť (to platí aj v prípade čo i len jedného negatívneho stanoviska).

Mesto Piešťany vzniknutú situáciu rieši aj s príslušnými orgánmi ochrany prírody (Štátna ochrana prírody SR – Správa CHKO Malé Karpaty, Okresný úrad Trnava – odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Piešťany – odbor starostlivosti o životné prostredie), nakoľko prevádzkovateľovi areálu neboli udelené výnimky na realizáciu ohlásených podujatí v areáli. Rokovanie so zástupcami týchto orgánov boli na mestskom úrade v dňoch 13. a 14. júna 2019 aj za prítomnosti prevádzkovateľa areálu. Máme informácie, že kompetentný pracovník Štátnej ochrany prírody SR – Správy CHKO Malé Karpaty bol za prítomnosti štátnej polície aj pred začatím akcie 15. júna 2019 priamo v areáli za účelom jej zastavenia, bohužiaľ, opätovne nebola výzva rešpektovaná. Počínanie prevádzkovateľa bude riešené aj po linke ŠOP a Inšpekcie životného prostredia.“

Na pohľad príťažlivý areál je čiernou stavbou vo štvrtom pásme ochrany prírody.

Prevádzkovateľ Ratnovskej zátoky bol predvolaný na mestský úrad na prerokovanie priestupku v zmysle stavebného zákona aj minulý týždeň – vo štvrtok 20. júna. Ako to dopadlo, nám zatiaľ nie je známe. Stavebný úrad mu však môže za nelegálne stavby udeliť pokutu v správnom konaní až do výšky 165-tisíc eur.

Na naše otázky odpovede neprišli

S prevádzkovateľom Ratnovskej zátoky sme sa pokúsili skontaktovať aj my. Telefonicky s nami Patrik Masár komunikovať odmietol a prostredníctvom SMS požiadal o zaslanie otázok e-mailom. A tak sme mu zaslali otázky v nasledovnom znení:

Areál Bearded Brothers WakeSoul v Ratnovskej zátoke, ktorý prevádzkujete, bol postavený bez stavebného povolenia. Zároveň realizujete hlasnú hudobnú produkciu v pásme 4. stupňa ochrany prírody tiež bez povolení.

Akým spôsobom chcete navodiť zákonnosť vášho zariadenia tak, aby bolo všetko v súlade s platnou legislatívou?

Počas uplynulého víkendu bola vaša aktivita taká hlasná, že aj k nám prišli sťažnosti na nadmerný hluk od obyvateľov okolitých obcí, ale aj Piešťan.

Ako chcete zabezpečiť, aby k podobnému rušeniu nočného pokoja nedochádzalo?

Podľa našich informácií bolo počas víkendu, keď ste organizovali hudobnú produkciu, v zdravotníckych zariadeniach prijatých niekoľko pacientov s podozrením na predávkovanie omamnými a psychotropnými látkami.

Akým spôsobom máte zabezpečený areál počas vašich akcií, aby v ňom nemohlo dochádzať k predaju či užívaniu zakázaných návykových látok?

Aj napriek prísľubu nám žiadna odpoveď na naše otázky neprišla.

Aj napriek prísľubu v SMS nám P. Masár na otázky neodpovedal.

Jozef Vojčiniak

0 Shares
Súvisiace články
Primátorovi Piešťan bola 3. júna doručená predžalobná výzva - pokus o mimosúdny zmier bývalým poslancom a viceprimátorom Michalom Hynekom. Obsahom…
  • 25.06.2019, 10:00
  • Piešťany / Spravodajstvo

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 27. mája. Tento deň Medzinárodným športovým vyzývacím dňom. Meniny má Iveta.
  • 27.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je sobota 25. mája. Tento deň je Sviatkom sv. Urbana – patróna vinohradníkov, Medzinárodným dňom nezvestných detí a Dňom…
  • 25.05.2024, 00:02
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je piatok 24. mája. Tento deň je Európskym dňom národných parkov. Meniny má Ela.
  • 24.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 27. mája 2024
Meniny má Iveta, zajtra Viliam