Nadácia Adeli

Kontakt

Redakcia:

Teplická 63 (City Passage)
921 01 Piešťany
tel./fax: 033/762 84 25
horúca linka: 0917 575 127
e-mail: redakcia(at)piestanskytyzden.sk


Redaktori:

Gabriel Kopúnek - Šéfredaktor
e-mail:kopunek(at)piestanskytyzden.sk

Jozef Vojčiniak

e-mail: vojciniak(at)piestanskytyzden.sk

 

Viera Dusíková

e-mail: dusikova(at)piestanskytyzden.sk


Alexandra Mathiasová

e-mail: mathiasova(at)piestanskytyzden.sk


Športový redaktor:

Tomáš Horký

e-mail: horky(at)piestanskytyzden.sk

 

Grafická úprava:

Ľubomír Škorňák

Externí spolupracovníci:

Peter Sedláček

Jaroslav Vrábel

 

Inzercia:

Teplická 63, Piešťany
tel.: 033/734 24 00

mobil: 0918/694 212

mapa: zobraziť na mape

Inzerciu prijímame aj na na e-mailovej adrese inzercia(at)piestanskytyzden.sk alebo inzercia(at)wintermedia.sk

 

Vydavateľ:

Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 01 Bratislava - divízia týždenníkov, o. z. Nitra, Sládkovičova 1, 949 01 Nitra, tel./fax: 037/655 11 55 / Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka číslo 2471/B., IČO: 35790253, IČ DPH: SK2020278766; v spolupráci WINTER média, a.s., Teplická 63, 921 01 Piešťany, IČO: 44008520 /
Divízna šéfredaktorka: Jana Paulovská - jana.paulovska@petitpress.sk / Riaditeľ divízie: Milan Mokráň

Registračné číslo: MY EV 2803/08 /ISSN 1339-0600 / Novinové zásielky povolené: SP, š.p., ZsRP Bratislava č. 834-PO / Tlač: Petit Press, a.s., Kopčianska 22, Bratislava / Člen siete Media Box

 

Tlač:

Petit Press, a.s.
Kopčianska 22
851 01 Bratislava
Člen siete Media Box

Mapa

Regal Burger
Lekáreň Regia

Anketa