SPŠE Piešťany vychovala vedcov, riaditeľov, IT odborníkov, manažérov, súdnych znalcov či učiteľov

Máte deviataka a rozhoduje sa, kam by mal ísť študovať? Ak má technické myslenie, je vnímavý, nasáva informácie ako špongia vodu, jeho doménou je počítač a siete, ak už ako dieťa vás zahŕňal zložitejšími otázkami, ak sa učí za pochodu a všimne si aj veci či javy, ktoré sú iným neviditeľné, mohol by byť z neho dobrý študent napríklad Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Piešťanoch.

Každoročné lúčenie maturantov sa odohráva pred budovou SPŠE. (Autor: (red)/SPŠE)

O úspešných piešťanských elektrikároch, o aktivitách i zázemí, ale aj o skresľujúcich štatistikách sme sa porozprávali s riaditeľom SPŠE Jozefom Kolníkom.

Školský život sa po pandémii stabilizoval, čo však pandémia zasiahla okrem psychiky žiakov, ktorí boli v tom čase vystrašení a pod tlakom rôznych opatrení? Ako sa učí teraz?

Našťastie, život na škole sa vrátil do normálnych koľají pomerne veľmi rýchlo. Znova sa rozbehli všetky akcie – stužkové slávnosti, imatrikulácie, exkurzie, výlety, besedy, prednášky, divadelné a filmové predstavenia, športové súťaže či charitatívne akcie. Vo vzdelávacom procese nám pandémia pomohla tým, že učitelia a žiaci sa museli naučiť využívať aj iné formy a metódy vzdelávania a využitia informačných a komunikačných technológií, ktoré môžu uplatňovať i v nekovidovom období.

Čo všetko ste pripravili, čo pripravujete?

Pandémia proces plánovania, návrhov a nápadov nezastavila, iba spomalila. Pokračuje proces zlepšovania vonkajších priestorov školy. Po rozsiahlej rekonštrukcii dvoch multifunkčných ihrísk je pred dokončením tartanový ovál na atletiku, dokončuje sa multimediálna učebňa a pripravuje sa ďalšia modernizácia odborných učební s výpočtovou technikou a s elektroinštaláciou. Toto všetko je možné len za výdatnej finančnej podpory nášho zriaďovateľa – Trnavského samosprávneho kraja.

Odborná škola potrebuje veľké množstvo špecializovaných učební.

Školákov pripravujete na úspešné pokračovanie štúdia na vysokých školách. Vašich najúspešnejších študentov akadémie a vysoké školy oslovujú, prijímajú už vopred, pretože po bodovaní v celoštátnych odborných súťažiach preukazujú vynikajúce schopnosti. Môžete spomenúť mená niektorých študentov, ktorí aj po skončení štúdia šíria dobré meno školy?

Neexistujú relevantné a presné informácie o tom, kde sa uplatnili naši absolventi, ale verte, že to triedni učitelia sledujú a s mnohými sú v spojení aj po skončení strednej školy. Môžem potvrdiť, že uplatnenie po akejkoľvek strednej školy technického smeru je veľké. Väčšina našich absolventov pokračuje v štúdiu na vysokých školách v Bratislave, Žiline, Trnave, ale hlavne v Brne. Kto sa nerozhodne pre ďalšie štúdium alebo ho zanechá, nájde zamestnanie takmer okamžite. A spomenúť úspešných absolventov by bolo na samostatné číslo Piešťanského týždňa.

Marek Greško v roku 2013 spoluzaložil spoločnosť TITANS, s. r. o., ktorá pomáha IT špecialistom s prechodom do sveta IT freelancingu. Vytvárajú databázu IT špecialistov pre firmy. Šikovných ľudí prepájajú s národnými a svetovými projektmi, čím sa zvyšuje úroveň IT na Slovensku. Sú spoluorganizátormi a podporovateľmi akcií, ktoré združujú IT odborníkov zo Slovenska, Česka a iných krajín Európy. TITANS sa v rámci spoločensky zodpovedného podnikania zameriavajú hlavne na podporu vzdelávania v rôznych projektoch, spomeniem napríklad tieto: Slovensko Digital, Pontis, Slovak Global Network, Social Media Awards Budúcnosť inak, Rozmanita, LEAF, KOMPAS, OMAMA, Prvý krok za prácou snov, Lýceum C.S. atď.

Karol Suchánek v šestnástich rokoch vyvinul svoj prvý bezpečnostný software, ktorý sa po výhre v stredoškolskej súťaži dostal do predaja. V čase, keď sa programovaniu aktívne venoval, ovládal okolo 15 programovacích jazykov. Popri vývojárskej profesii v pražskej pobočke Monster.com získal v roku 2006 titul MBA na University of New York in Prague. Posledných desať rokov stojí za chodom spoločnosti, ktorá sa stará o majetné rodiny po celom svete a ich súkromie. V lete 2016 si prehĺbil znalosti absolvovaním špeciálneho cybersecurity programu na MIT v Bostone a stretnutím s Hak5 Group vo Washingtone. Nedávno sa stal držiteľom bezpečnostnej previerky NATO a súdnym znalcom v oblasti cybersecurity.

Spoločnosť ESET nemusíme nejako zvlášť predstavovať žiadnemu používateľovi počítača alebo mobilného telefónu. Ide o slovenskú softvérovú firmu, ktorá sa celosvetovo presadila na poli zabezpečenia antivírových programov. A práve v tejto spoločnosti pracuje ďalší náš absolvent Miroslav Mikuš. Prešiel si v ESETe rôznymi pozíciami od špecialistu na dizajn, cez predaj podpory HP, cez vedúceho oddelenia predaja a marketingu v regióne EMEA, ďalej napríklad zakladal pobočku ESETu v Nemecku a pracoval tam ako generálny riaditeľ, až po generálneho riaditeľa ESET UK.

Ľubomír Škvarenina získal po vysokoškolskom štúdiu titul Ph.D. v odbore Fyzikálna elektronika a nanotechnológia. Pracoval v Ústave fyziky na Fakulte elektrotechniky a komunikačných technológií VUT v Brne. Momentálne pracuje ako vedecký pracovník v Ústave prístrojovej techniky Akadémie vied Českej Republiky vo výskumnej skupine Mikrofotonika, konkrétne na medzinárodnom projekte SuperPixels.

Bývalý absolvent SPŠE Jakub Krošlák sa v Číne stal majstrom sveta v súťaži v robotike – Robocup Junior.

Vaši absolventi sa presadili aj v iných povolaniach…

Napríklad Braňo Jobus, muzikant a toho času aj spisovateľ, Barbora Bzdúšková, televízna moderátorka, alebo Michal Masaryk, fotograf Elite Model. Ďalej Miroslav Hrdina, spolumajiteľ firmy Domoss, Lucia Potroková, Ladislav Lenovský, profesor a prorektor UCM v Trnave, Robo Hladík, kaskadér, herec a dablér v akčných filmoch ako Hviezdne vojny, Stars Wars, Rýchlo a zbesilo. Je ich omnoho viac. Škoda len, že tí úspešní sa nechvália a o ich úspechoch sa dozvedáme náhodne, ale úprimne nás to teší.

V škole pôsobí vo svojom voľnom čase aj autor prvého československého stolového počítača PMD 85, bývalý vývojový pracovník Tesly Piešťany, Roman Kišš. Čo momentálne vykonáva spolu s vašimi kolegami, kolegom?

Roman Kišš spoločne s naším učiteľom robotiky Jozefom Dragulom pripravujú na SPŠE Piešťany našich robotikov na programovanie a prácu v systéme Microsoft Azure na Cloude. Je to tímová práca, ktorá vyžaduje plné nasadenie učiteľov i zúčastnených žiakov. Podstatou je vytvorenie „Smart školy“, v ktorej budeme mnohé problémy teraz neriešiteľné riešiť cestou LoRaWAN siete alebo Narrowband siete. Zároveň budujú systém v GitHube, ktorý zabezpečí, že noví žiaci školy budú môcť pokračovať v práci „odídených“ maturantov a budovať tak vedomostnú databázu školy. Tento školský rok je to „Pilotný projekt“, ale ďalší robotici už prídu do vybudovaného prostredia. Prístup do tejto databázy je cez webovú stránku SPŠE Piešťany, tlačidlo „O škole“, ďalej cez „Robotika a Internet vecí“ a cez tlačidlo „GitHub“. Takto si to môžu pozrieť aj žiaci základných škôl, aby videli, na čom pracujú naši maturanti – robotici.

Bývalý žiak SPŠE Miroslav Mikuš, v súčasnosti generálny riaditeľ spoločnosti ESET UK, zaujal stredoškolákov rozprávaním o svojom profesijnom raste.

Ako je to s Cisco akadémiou? A čo vlastne Cisco značka znamená pre elektrikára? Vraj máte študentov, ktorí už tento certifikát majú a pokojne by mohli pôsobiť v IT firmách aj s týmto certifikátom.

Cisco akadémia je na našej škole riešená formou dobrovoľného kurzu, na ktorom sa žiaci majú možnosť učiť o fungovaní sieťovej infraštruktúry a funkcií siete. Cisco kurz je rozdelený do troch častí – CCNA1, CCNA2 a CCNA3, kde po dokončení respektívnych úrovní žiak dostane okrem hodnotnej znalosti aj “education certifikát“, ktorý slúži ako dôkaz o jeho dosiahnutých znalostiach a študijných úspechoch. Tieto certifikáty sú využiteľné na univerzite v Žiline na FRI a Bratislave na FIIT, kde žiak dané certifikáty môže uplatniť v druhom, treťom a štvrtom semestri štúdia a dosiahnuť automaticky kredity za dané predmety.

O toto dobrovoľné rozšírenie štúdia je na škole veľký záujem, momentálne viac ako dvadsať žiakov. Je to veľmi náročný kurz, pretože študenti musia okrem bežných hodín stráviť aj množstvo času pri príprave na rôzne praktické zadania. Čo sa týka využitia znalosti z Cisco akadémie pre odbory ako Informačné a sieťové technológie a Informačné a digitálne technológie, je tento kurz neoceniteľným rozšírením štúdia na strednej škole o profesionálne a využiteľné znalosti. Áno, na našej škole sa nachádzajú žiaci, ktorí úspešne dokončili všetky tri úrovne tohto štúdia a jeden žiak, ktorý vďaka tejto akadémii úspešne dokončil aj industriálny certifikát CCNA-R&S a už počas štúdia na škole dostáva ponuky od firiem na pozície ako Sieťový špecialista.

Firma Cisco je top hráč na svetovom trhu v dodávkach zariadení, ktoré sa používajú u telekomunikačných a internetových operátorov, ako aj vo firemnom prostredí na zabezpečenie fungovania počítačových sietí. V súčasnosti jej veľmi dýcha na chrbát firma Fortinet, ktorá postupne nahrádza nasadené sieťové riešenia a práve v dôsledku tohto trendu naša škola bude od budúceho roka popri Cisco akadémii ponúkať žiakom aj možnosť študovať Fortinet akadémiu, ktorá opäť rozširuje ich možnosti a otvára im nové obzory na poli sieťovej bezpečnosti, čo znamená nové pracovné príležitosti nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Polrok sa preklopil a študenti už zrejme boli aj na lyžiarskom výcviku?

Po troch rokoch sme konečne lyžiarsky kurz zorganizovali. Podarilo sa nám to hneď v januári, keď takmer stovka prvákov absolvovala svoj výcvik v lyžiarskom stredisku Donovaly. Bez úrazu a akýchkoľvek chorôb zvládli niektorí základný a iní zdokonaľovací výcvik. Vystihli sme týždeň s polmetrovou snehovou nádielkou, a tak si žiaci užili nielen lyžovanie, ale aj pravú slovenskú zimu so snehom.

Organizovali ste Valentínsky týždeň, v ňom i stolnotenisový turnaj. Čo okrem neho sa tam udialo?

Týždeň sa začal symbolickou výzdobou vo vestibule školy. Na veľkom srdci boli vystavené „valentínky“ – súťažné práce našich žiakov. Počas celého týždňa sa hlasovalo na školskom Instagrame o najkrajšiu valentínku. Zvíťazila práca Mii Kizekovej z 1. B triedy – filmový pás. Vo Victoria bowling centre sa konal tradičný školský Valentínsky turnaj v bowlingu. Víťazom sa stal Timotej Drahovský pred Matúšom Hužovičom a Šimonom Masárom. Tí, ktorí majú radi stolný tenis, si zmerali sily za zelenými stolmi. Valentínskym majstrom školy sa stal Adam Lhotský pred Marekom Hoffmannom. Z dievčat bola najúspešnejšia Mia Kizeková. Presne 14. februára naše študentské firmy Double Power š.f a Kaisisi š.f vo vestibule školy predávali svojim spolužiakom a učiteľom malé valentínske darčeky pre potešenie – mydlá, sviečky, tričká, perníčky…

Možno najdôležitejšou akciou celého týždňa bola Valentínska kvapka krvi. Už najmenej pätnásť rokov chodia naši žiaci, ktorí dosiahli plnoletosť, ako prvodarcovia darovať na Valentína krv. Tento rok sa ich nazbieralo dvadsať a pridali sa k nim traja učitelia.

Celý týždeň mohli žiaci a učitelia hádzať svoje milé odkazy do pripravenej schránky. Stačilo milé slovo, poďakovanie alebo len obyčajná pochvala spolužiakom, učiteľom, bufetárke či kuchárom. Maskoti školy Ledko a Ledka mali svoju premiéru a spolu so sladkou pozornosťou doručili poštu. A prichádza marec – mesiac knihy a s ním ďalšie študentské akcie, napríklad burza kníh a tvorba triednych biblioboxov. Ale o tom niekedy inokedy.

SPŠE disponuje okrem odborných učební aj priestormi na relax či športovanie…

Sme odborná škola, preto potrebujeme veľké množstvo špecializovaných učební. V klasických triedach máme od 20 po 29 žiakov. Títo sa na odborné predmety delia na dve alebo tri skupiny – to znamená, že učiteľ sa na svojom predmete venuje maximálne 14 žiakom, a na to tie učebne potrebujeme. Okrem odborných učební na vyučovanie elektrotechnických predmetov a meraní, praxe, výpočtovej techniky a informatiky máme v škole zriadené nové odborné učebne pre vyučovanie predmetov v nových študijných odboroch Informačné a digitálne technológie a Multimédiá.

Ide hlavne o učebňu publikácií a prezentácií, kde majú žiaci možnosť pracovať v programoch ako napríklad MS Publisher, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premier, Fusion, Blender a s ďalšími aplikáciami na úpravu videa, zvuku a grafiky. V nových odborných učebniach majú žiaci možnosť využívať aj 3D tlačiarne. V tomto školskom roku sa nám podarilo zriadiť i novú odbornú učebňu pre vyučovanie multimédií. V nej budú žiaci pracovať na svojich multimediálnych projektoch, ktoré sú súčasťou predmetov audiotechnika a video.

Riaditeľ Jozef Kolník

Telocvičňa slúži na vyučovanie telesnej výchovy a po večeroch ubytovaným na internáte a posilňovňu, ktorú si chlapci za pomoci financií z participatívneho rozpočtu stredných škôl Trnavského kraja rozšírili, využívajú od pondelka do štvrtka do večerných hodín v rámci krúžkov kondičnej kulturistiky. Vonkajšie ihriská a atletický ovál bude môcť využívať okrem žiakov aj piešťanská verejnosť.

Škola má aj internát a jedáleň s kuchyňou. Kto všetko môže tieto služby využívať?

Internát má kapacitu 220 postelí a je súčasťou budovy školy. Môžu v ňom byť ubytovaní hlavne stredoškoláci a až neskôr môžeme voľné kapacity prideliť vysokoškolákom z UCM Trnava. Prednosť majú žiaci SPŠE a potom žiaci iných stredných škôl. Súčasťou komplexu školy je aj školská jedáleň, ktorá poskytuje celodennú stravu ubytovaným žiakom, obedy dochádzajúcim žiakom, ale aj externým stravníkom. Počas posledného roka sme zrekonštruovali štyri internátne kuchynky, vymenili sedemdesiat starších postelí za nové a hlavne všade sme vylepšili kvalitu wifi pripojenia. Ešte je potrebné investovať do rekonštrukcie elektroinštalácie. Počas letných prázdnin môže internát slúžiť na ubytovanie pre návštevníkov Piešťan.

Zapojila sa vaša škola aj do nejakých projektov?

Chcel by som spomenúť tri zaujímavé projekty, ktoré sú aktuálne. Škola sa zapojila do projektu Národnej banky Slovenska a Slovenskej sporiteľne. Ide o unikátny program FinQ pre školy, ktorý má zlepšiť nielen finančné vzdelávanie mládeže, ale aj úroveň kritického myslenia. V praxi to bude znamenať, že žiaci sa budú učiť o financiách na všetkých predmetoch. Do tohto projektu sme sa zapojili z jednoduchého dôvodu – úroveň finančnej gramotnosti pätnásťročných slovenských žiakov sa podľa medzinárodného testovania PISA zhoršila pod priemer krajín OECD. V projekte je pilotne zapojených pätnásť učiteľov a ďalší pribúdajú.

V rámci Digitálnej koalície na našej škole beží projekt vzdelávania seniorov. Učitelia a žiaci vzdelávajú seniorov v používaní IKT na rôznych úrovniach. Je radosť vidieť, ako prichádzajú dvakrát do týždňa do školy naši starší spoluobčania, učia sa spustiť počítač, pohybovať myšou, napísať správne list, pripojiť sa na internet, prezrieť si fotografie či korešpondovať so svojimi deťmi.

Ďalším projektom, do ktorého sa škola zapojila, je MyMachine Slovakia. Ide o spoluprácu troch úrovní škôl – základnej, vysokej a strednej. Deti zo ZŠ Banka sa zasnívali a vysnívali si robota, ktorý mení tenisky napríklad na korčule alebo kopačky alebo čokoľvek iné. Alebo keď stratíte kľúče a namiesto nekonečného hľadania by ste len malému robotovi prikázali ich nájsť. Z ich rôznych nápadov bol vybratý robot Hľadač – pátrač a toho im kreslia študentky z Fakulty architektúry a dizajnu STU a vyrobia im ho naši žiaci – robotici.

Záber zo stretnutia prvých absolventov školy so svojimi učiteľmi.

V ďalšom školskom roku otvárate nejaký nový odbor či ste stavili na osvedčené, ktoré máte vo svojom portfóliu?

Zatiaľ nebudeme otvárať ďalšie nové študijné odbory. Počas posledných päť rokov sme otvorili tri nové odbory, ktoré si pýtal trh práce – Informačné a sieťové technológie, Multimédiá a Informačné a digitálne technológie. Z tradičných odborov zostala len praxou žiadaná Elektrotechnika. Otvoriť nový odbor je len prvý krok, aj keď ťažký. Ďalej sa treba sa postarať o vybavenie učební, licencie, pomôcky a hlavne o dobrých učiteľov. A to je na tom najťažšie – dostať odborných učiteľov na odborné školy.

Vyjadrite sa k hodnoteniu Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), kde štatistika skresľuje skutočné kvality školy…

Rebríčky INEKO komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Pre našu školu neboli zohľadnené všetky údaje, lebo od roku 2012 ich INEKO nemá k dispozícii. Ide o údaje pridaná hodnota, prijímanie na vysoké školy v SR, úspešnosť prijímania na VŠ v SR, riadenie školy, podmienky výchovy a vzdelávania, výchovno-vzdelávací proces, finančné zdroje.

Ako kritérium je tiež počet externých žiakov a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Na našej škole nemáme externých žiakov ani zo sociálne znevýhodneného prostredia, za tieto kritériá máme hodnotenie nula bodov. Celkové hodnotenie sa robí na základe údajov za posledné štyri školské roky a škola musí mať každý rok minimálne osemdesiat absolventov, a tým sú výsledky jednoznačne skresľujúce a následne nie je objektívne hodnotená skutočnosť.

Albert Einstein svojimi otázkami narúšal disciplínu triedy a učitelia mu odporúčali školu opustiť, Winston Churchil dosahoval v škole veľmi slabé výsledky a zajakával sa, Thomas Alva Edison za kladenie veľkého množstva otázok bol učiteľom trestaný a ďalší a ďalší velikáni – ich školy by mali taktiež nie práve najlepšie štatistické výsledky. Dôležitejšie pre človeka samotného, ale aj pre spoločnosť je to, čo dosiahne po absolvovaní strednej alebo vysokej školy. A preto verím, že budúci prváci a ich rodičia sa nebudú rozhodovať len na základe štatistických a nie úplných výsledkov neziskovej organizácie INEKO, ale prispejú a prispievajú k tomu aj naše Dni otvorených dverí, ktorých sa zúčastňuje veľký počet žiakov a ich rodičov, účasť našej školy na prezentáciách organizovaných naším zriaďovateľom, stále aktuálne príspevky na Facebooku, Instagrame a iné formy prezentácie našej školy.

A na koniec dodám – verím, že si čitatelia Piešťanského týždňa prečítajú okrem iných zaujímavých článkov aj tento až do konca, aby dostali pravdivý obraz o našej škole.

Za rozhovor ďakuje Viera Dusíková

0 Shares
Súvisiace články

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 24. septembra. Meniny má Ľuboš, Ľubor.
  • 23.09.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 25. septembra. Meniny má Vladislav, Vladislava.
  • 24.09.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je sobota 23. septembra. Tento deň je Medzinárodným dňom proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi. Meniny…
  • 22.09.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Staré matrace a iné časti interiérov nepatria ani ku kontajnerom, ani do prírody, ba ani pred útulok. Zbaviť sa používaných…
  • 21.09.2023, 22:30
  • Piešťany / Spravodajstvo
nedeľa, 24. septembra 2023
Meniny má Ľubor, zajtra Vladislav