Olympiáda ľudských práv už tradične na piešťanskom gymnáziu

  • Školy / Piešťany
  • 8. marca 2023, 00:01

Na pôde Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch sa 9. februára stretli študenti stredných škôl Trnavského kraja v regionálnom kole 25. ročníka Olympiády ľudských práv, nad ktorého priebehom prevzali záštitu prezidentka SR i primátor mesta Piešťany.

Súťažiaci z domáceho gymnázia Oliver Marek a Liliana Pažítková. (Autor: Tomáš Marek)

Je tradíciou, že stredoškolskú súťaž otvárajú krátkymi príhovormi primátor Peter Jančovič a riaditeľ gymnázia Radim Urban. Ani tento ročník olympiády to nebolo inak. Po kole písomného testovania vedomostí do druhého kola ústnej časti súťaže postúpilo viacero kandidátov, z tých hodnotiaca komisia vybrala osem najlepších riešiteľov.

Počas krajského kola prebiehali na gymnáziu odborné prednášky a workshopy pripravené pre študentov, ich sprevádzajúcich pedagógov, ale aj odbornú a laickú verejnosť. Na tému volebných systémov a ich dôsledkov na volebné správanie občanov študentom a hosťom olympiády diskutoval Marcel Martinkovič, politológ zo Slovenskej akadémie vied.

O funkciách a význame súdnej moci v štáte prednášal a s prítomnými diskutoval Michal Novotný, sudca a predseda senátu Najvyššieho správneho súdu. Prednáška sudcu sa uskutočnila v rámci projektu Talking Courts, ktorého cieľom je priblížiť verejnosti účely a výzvy súčasného súdnictva na Slovensku. Študenti zistili nielen v prednáške a následnej diskusii, ale aj v interview pre školský časopis, že súdy majú zásadný vplyv na demokratickú kultúru v krajine, hoci sú často vnímané ako izolované inštitúcie a ich rozhodnutia sú menej viditeľné než v prípade výkonnej a zákonodarnej moci. Technické zabezpečenie prednášok, ktorých záznam aj spomínané interview sú prístupné na webovom sídle školy, pripravili študenti gymnázia.

Najlepším diplomy a ocenenia slávnostne odovzdali členovia hodnotiacej komisie spolu s pedagógom a krajským koordinátorom olympiády Petrom Rusnákom. Gymnázium P. de Coubertina, mesto i kraj bude v celoštátnom kole reprezentovať študent maturitného ročníka bilingválnej triedy Oliver Marek, ktorý v krajskom kole súťaže obsadil tretie miesto. Na pozícii úspešnej riešiteľky školu reprezentovala aj študentka tej istej triedy Liliana Pažítková. Všetkým srdečne blahoželáme a v národnom kole im želáme veľa úspechov.

PK OBN

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je streda 17. júla. Tento deň je pamätným dňom Výročia deklarácie o zvrchovanosti SR. Meniny má Bohuslav.
  • 17.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 18. júla 2024
Meniny má Bohuslav, zajtra Kamila