Prípad Eva Reháková: Na spokojnosť s úrovňou zdravotnej starostlivosti v piešťanskej nemocnici sme sa pýtali politikov

V predchádzajúcom vydaní Piešťanského týždňa sme vám priniesli článok o úmrtí Evy Rehákovej a okolnostiach tejto tragickej udalosti tak, ako nám ju opísala najbližšia rodina. Na základe podnetu na prešetrenie okolností úmrtia Evy Rehákovej, ktorým sa zaoberá Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, sa rodina domnieva, že Eva vo svojich 68 rokoch mohla ešte žiť a zomrela len v dôsledku zanedbanej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Alexandra, Wintera v Piešťanoch.

Eva Reháková bola plná optimizmu a chuti do života. (Autor: archív rodiny)

Čo si myslia o úrovni zdravotnej starostlivosti v piešťanskej nemocnici, sme sa na základe podnetov obyvateľov mesta pýtali vedenia radnice, mestských poslancov, ale aj štyroch poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí žijú v Piešťanoch.

Pripomeňme si preto, o čo vlastne v prípade Evy Rehákovej išlo. Evin manžel a jej dve dospelé dcéry ešte v auguste po peripetiách so zdravotnou záchrannou službou priviezli Evu do piešťanskej nemocnice s bolesťami v boku svojím autom, lebo na čísle rýchlej zdravotnej pomoci si vypočuli len výhovorky, prečo k nim neprídu. Službukonajúci lekár na urgentnom príjme jej najprv naordinoval glycerínové čípky na zápchu a poslal ju domov, no nasledujúce dni ju liečili aj ďalší lekári z piešťanskej nemocnice. Eva podľa všetkého po prekonaní anafylaktického šoku (alergická reakcia na lieky) a zrejme i v dôsledku otravy krvi po troch dňoch bolestí nakoniec vo svojich šesťdesiatich ôsmich rokoch zomrela v trnavskej nemocnici.

V diskusii pod zverejneným článkom na našom účte na sociálnej sieti sa často zobrazovali príspevky, ktoré sa domáhali stanovísk vedenia mesta. My sme tieto dopyty našich čitateľov zosumarizovali a otázky poslali mestským poslancom a vedeniu radnice. Okruh opýtaných regionálnych politikov sme však rozšírili aj na štyroch poslancov Národnej rady SR z vládnej koalície, ktorí pochádzajú alebo žijú v Piešťanoch a problematika zdravotnej starostlivosti v regióne sa ich bezprostredne dotýka.

Na naše počudovanie vedenie radnice, ale i veľká časť poslancov neprejavila záujem odpovedať na dopyty svojich voličov, ktoré sme im sprostredkovali a zaslali na ich oficiálne e-mailové adresy zverejnené na webe radnice alebo na webe Národnej rady SR.

Zo štyroch poslancov Národnej rady SR na otázky, ktoré v súvislosti s piešťanskou nemocnicou zaujímajú obyvateľov regiónu, kde títo volení zástupcovia ľudu bývajú a žijú, odpovedala len Lucia Drábiková (OĽaNO) a Marcel Mihalik zastupujúci rovnakú vládnu stranu. Andrej Stančík tiež reprezentujúci OĽaNO na otázky nereagoval rovnako ako Miloš Svrček, predseda poslaneckého klubu strany SME RODINA.

Zo sedemnástich mestských poslancov na otázky reagovali len štyria a z vedenia piešťanskej radnice absolútne nik.

Otázky na regionálnych politikov

Poslancov mestského zastupiteľstva a vedenia radnice sme sa na základe podnetov obyvateľov mesta pýtali nasledovné:

1. Považujete úroveň zdravotnej starostlivosti v Nemocnici A. Wintera za postačujúcu?

2. Ak áno, môžete dôvody svojej spokojnosti vysvetliť?

3. Ak nepovažujete úroveň zdravotnej starostlivosti v piešťanskej nemocnici za postačujúcu, môžete svoje dôvody vysvetliť?

4. Ak nie je podľa vás zdravotná starostlivosť v nemocnici na požadovanej úrovni, akú máte možnosť ako volení zástupcovia obyvateľov mesta túto skutočnosť ovplyvniť?

5. Je podľa vášho názoru komunikácia medzi volenými predstaviteľmi mesta Piešťany a vedením nemocnice na požadovanej úrovni?

6. Dokážete prípadné výhrady vašich voličov s vedením nemocnice odkomunikovať a jej vedeniu ich tlmočiť?

7. Ak je komunikácia s vedením nemocnice nepostačujúca, kde vidíte príčinu?

Odpovede mestských poslancov

Martin Cifra

Každá úroveň sa dá zlepšiť. Moja osobná skúsenosť je spred približne dvoch rokov, keď som absolvoval akútny operačný zákrok. Predoperačný proces, samotná operácia a aj pooperačná starostlivosť bola na veľmi dobrej úrovni.

Z pozície poslanca mám minimálnu možnosť ovplyvňovať procesy v piešťanskej nemocnici. Osobne som nikdy nemal problém v komunikácii s jej predstaviteľmi. Požiadavky obyvateľov dokážem pretlmočiť. Za seba môžem potvrdiť, že som mal na profesionálnej úrovni vždy komunikáciu s námestníkom riaditeľa pre zdravotnú starostlivosť MUDr. Danielou Klepancovou, námestníkom riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť Mgr. Máriou Bolješikovou, námestníkom riaditeľa pre ekonomický úsek Ing. Jozefom Gajdaríkom.

Matúš Kromholc

Hodnotiť úroveň zdravotnej starostlivosti nemocnice mi ako nezdravotníkovi neprináleží. V poslednej dobe však nadobúdam pocit, že sa z ľudí vytratila ľudskosť a empatia. Obzvlášť ma to mrzí, ak ide o inštitúciu, ktorá má chrániť to najcennejšie – ľudský život. Rodine vyjadrujem úprimnú sústrasť a verím, že sa prípad dôsledne vyšetrí a nemocnica prijme také opatrenia, aby sme sa nemuseli báť prísť na vyšetrenie s tým, či dostaneme adekvátnu zdravotnú starostlivosť.

Remo Cicutto

Odpoveď  na všetky  otázky zhrniem do jediného vyjadrenia. S úrovňou zdravotnej starostlivosti v piešťanskej nemocnici nie som spokojný. Príčiny však treba hľadať aj v zriaďovateľskej štruktúre tejto spoločnosti. Je to nezisková organizácia, na ktorú mesto nemá žiaden dosah a formou len teoretickej účasti v správnej rade nemocnice pomerne slabý dosah na to, ako funguje, má i štát. To je zrejme aj príčina niektorých systémových zlyhaní, keďže sa za jej fungovanie vedenie nemocnice v podstate nikomu nezodpovedá a je vydaná napospas pokusom a omylom. My poslanci tak máme na chod nemocnice v našom meste vplyv úplne rovnaký ako ktorýkoľvek iný bežný občan mesta.

Ján Krupa

Objektívnu odpoveď minimálne na prvé štyri otázky môže naozaj poskytnúť len niekto, kto situáciu v nemocnici dôverne pozná, a takéto poznanie sa dá zvonku iba ťažko nadobudnúť. Jednoduché to nie je ani pre kontrolu iniciovanú ministerstvom zdravotníctva či Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Sám som sa z titulu svojej práce rozprával s mnohými ľuďmi, ktorí boli v nemocnici hospitalizovaní alebo tam boli aspoň vyšetrení. Ich hodnotenie zahŕňalo celú škálu postrehov od úplnej spokojnosti až po bezvýhradnú kritiku. Týkalo sa predovšetkým prístupu personálu, kde to niekedy dosť škrípalo, kvality stravy či komfortu ubytovania. Kvalitu liečebného postupu či účinnosti medikamentóznej liečby boli schopní posúdiť naozaj len niektorí.

Myslím si, že tieto postrehy korešpondujú s výsledkami prieskumov spokojnosti realizovanými INEKO alebo niektorými poisťovňami, kde práve v spomenutých parametroch piešťanská nemocnica zlyháva a posúva ju to na spodné priečky v rebríčku okresných nemocníc na Slovensku.

Tak ako všade, aj tu je to predovšetkým o ľuďoch. Cieľom manažmentu musí byť v prvom rade získať a zastabilizovať kvalitný personál po odbornej aj ľudskej stránke. V tomto podľa môjho názoru má nemocnica najväčšie rezervy a práve v tom by možno mohlo nejakým spôsobom pomôcť aj mesto. Sú príklady, keď samosprávy poskytujú príspevok na bývanie či iné benefity s úmyslom udržať si kvalitných ľudí, čo je v prípade zdravotníctva viac ako nutné.

Bohužiaľ, práve komunikácia medzi mestom a vedením nemocnice nie je v Piešťanoch v súčasnosti ideálna, práve naopak, niekedy sa mi javí až ako konfrontačná. Tu by sme ako mesto a jeho volení zástupcovia asi mali začať.

primátor Peter Jančovič – neodpovedal

viceprimátor Michal Bezák – neodpovedal

Jozef Drahovský – neodpovedal

František Glos – neodpovedal

Andrej Klapica – neodpovedal

Jozef Mičura – neodpovedal

Ján Stachura – neodpovedal

Zuzana Svrčeková – neodpovedala

Marián Urbánek – neodpovedal

Iveta Babičová – neodpovedala

Michal Fiala – neodpovedal

Roman Chudý – neodpovedal

Jaroslav Rybárik – neodpovedal

Martin Valo – neodpovedal

Otázky na poslancov Národnej rady SR

Poslancom Národnej rady SR za vládnu koalíciu žijúcich v Piešťanoch sme sa na základe podnetov obyvateľov sformulovali obdobné otázky a na rozdiel od mestských poslancov sme ich upravili k ich kompetenciám, ktoré sú výrazne väčšie ako kompetencie regionálnych poslancov piešťanského zastupiteľstva či vedenia radnice.

1. Považujete úroveň zdravotnej starostlivosti v Nemocnici A. Wintera za postačujúcu?

2. Ak áno, môžete dôvody svojej spokojnosti vysvetliť?

3. Ak nepovažujete úroveň zdravotnej starostlivosti v piešťanskej nemocnici za postačujúcu, môžete svoje dôvody vysvetliť?

4. Ak nie je podľa vás zdravotná starostlivosť v nemocnici na požadovanej úrovni, akú máte možnosť ako poslanci Národnej rady SR túto skutočnosť ovplyvniť?

5. Väčšinové zastúpenie v predstavenstve piešťanskej nemocnice má štát prostredníctvom ministerstva zdravotníctva. V kompetenciách správnej rady je aj vymenovanie a odvolanie riaditeľa nemocnice. Považujete za dostatočné, ako členovia správnej rady za štát vplývajú na chod nemocnice?

Odpovede poslancov Národnej rady

Marcel Mihalik (OĽaNO)

Úroveň zdravotnej starostlivosti v Nemocnici A. Wintera nepovažujem za dostačujúcu. Nie je to však vinou lekárov, zdravotných sestier a zdravotného personálu, ich prácu si veľmi vážim a v danej situácii vykonávajú svoju prácu zodpovedne. Stav nemocnice je stav nášho zdravotníctva za posledných 30 rokov. Nemocnica prešla rôznym turbulentným obdobím a hlavnú úlohu hrali financie. Do tejto mozaiky neprispela ani kauza predraženého nákupu CT-čka a ďalšie kauzy. Pozorne sledujem dianie v piešťanskej nemocnici a snažím sa veci riešiť spolu s kolegami poslancami.

Je mi veľmi ľúto, čo sa stalo rodine Rehákovej, ale v rámci diskusie s ministrom zdravotníctva Lengvarským v Piešťanoch sa stretli dcéry pána Reháka s ministrom a vec je riešená Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Nie som členom správnej rady nemocnice, ale viem, že správna rada pána riaditeľa vo funkcii podržala. Ako poslanci NR SR sa budeme naďalej aktívne zaujímať o dianie v nemocnici a v rámci našich kompetencií využijeme všetky zákonné možnosti pri riešení vzniknutých problémov.

Lucia Drábiková (OĽaNO)

Podnety na prácu piešťanskej nemocnice dostávam už dlhšie obdobie. Evidujem nespokojnosť niektorých pacientov i personálu. Začiatkom leta som iniciovala stretnutie s riaditeľom Kóňom, kde sme hovorili o jeho pohľade na veci a situáciu v nemocnici. Keďže nemocnica je neziskovou organizáciu so silným postavením správnej rady, pričom jej členmi sú taktiež zástupcovia ministerstva zdravotníctva, priebežne informujem o podnetoch ministra.

Vo štvrtok 30. septembra sme sprostredkovali krátke stretnutie dcér, žiaľ, zosnulej pani Rehákovej priamo s ministrom Lengvarským, aby ho mohli informovať o ich prípade. Kompetentní tak, myslím, majú dostatok informácií, aby si mohli veci preveriť a následne konať v prospech všetkých obyvateľov regiónu. Dôležité je, aby nemocnica poskytovala výkony na požadovanej úrovni a aby pacienti mali v jej služby dôveru.

Andrej Stančík (OĽaNO) – neodpovedal

Miloš Svrček (SME RODINA) – neodpovedal

foto: piestany.sk/FB Peter Jančovič/FB Lucia Drábiková/FB Marcel Mihalik/FB Andrej Stančík/FB Miloš Svrček/FB Matúš Kromholc

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je utorok 18. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom piknikov. Meniny má Vratislav.
  • 18.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je štvrtok 20. júna. Tento deň je Svetovým dňom utečencov. V Dubovanoch sa v roku 1937 narodil výtvarník a…
  • 20.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 17. júna. Tento deň je Svetovým dňom boja proti rozširovaniu púští a sucha. Meniny má Adolf.
  • 17.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Pred 85 rokmi, presne 7. júna 1939, odletelo z piešťanského letiska osem príslušníkov 3. leteckého pluku Milana Rastislava Štefánika s…
  • 16.06.2024, 00:01
  • Piešťany / Spravodajstvo
štvrtok, 20. júna 2024
Meniny má Valéria, zajtra Alojz