Prevádzkovateľ Ratnovskej zátoky dostal pokutu 150-tisíc eur

Piešťanská radnica udelila „bradatým bratom“ prevádzkujúcim vodnolyžiarsky areál v Ratnovskej zátoke pokutu 150-tisíc eur za užívanie a výstavbu čiernych stavieb v areáli v štvrtom pásme ochrany prírody.


Zábery Ratnovskej zátoky z propagačného videa Bearded Brothers WakeSoul. (Autor: reprofoto ws)

„Bradatí bratia“ prevzali prevádzkovanie Ratnovskej zátoky spolu s firmou Labonte, ktorá má areál od vodohospodárov v prenájme od jesene 2018. Na jar tohto roka začali stavať bazén a reštauračné priestory. To všetko však bez stavebných povolení, ktoré dokonca od stavebného úradu vydať ani nežiadali, a 1. júna otvorili sezónu v neskolaudovaných stavbách.

S „bradatými bratmi“ si tak nedokázala radnica dať rady a všetky rokovania a ich uzávery, ktoré pokute predchádzali, títo „podnikatelia“ nerešpektovali. Preto prišla na rad tvrdá sankcia. „Mesto Piešťany ako príslušný správny orgán udelil pokutu účastníkovi konania – právnickej osobe Labonte, s. r. o., so sídlom Štúrova 55, Nitra – za porušenie ustanovení stavebného zákona, ktorých sa účastník konania dopustil tým, že od marca do 1. júna 2019 uskutočnil na pozemkoch v k. ú. Piešťany viac stavebných objektov bez povolenia stavebného úradu. Zároveň nerešpektoval opakované výzvy na zastavenie stavebných prác a stavby začal užívať bez kolaudačného rozhodnutia. Výška pokuty je 150-tisíc eur,“ informovala nás o najnovších opatreniach radnice hovorkyňa mesta Drahomíra Moretová.

Ako ďalej uvádza: „Pokutu je Labonte, s. r. o., povinná uhradiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Proti tomuto rozhodnutiu možno v lehote do 15 dní odo dňa doručenia podať odvolanie na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t. j. Mesto Piešťany prostredníctvom Mestského úradu Piešťany.“

Nepovolené stavby

Bazén (rozmery 16×8 m) s nadväzujúcou spevnenou plochou (vydláždenou cca 26,5×47 m), stavba terasy so sociálnym zariadením (pôdorys cca 25×20 m), uzatvorenie pôvodnej terasy, a tým rozšírenie odbytovej časti reštaurácie, skladový kontajner, 20 ks betónových platní s rozmermi 5×5 m (na ktorých sú v súčasnosti ukotvené stany, ku ktorým je privedená elektrika – osvetlenie), stavba plážového bufetu, rozšírenie – prístavba vstupného objektu.

Ratnovská zátoka: Príklad, ako vplyvní ľudia môžu ignorovať zákony!

509 Shares

Najnovšie správy

Dnes je utorok 28. septembra. Tento deň je Svetovým dňom besnoty, Svetovým dňom za právo vedieť a Medzinárodným námorným dňom…
  • 27.09.2021, 23:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
V Hoteli Sandor Pavillon sa v sobotu 11. septembra stretli maturanti so svojím triednym Jaroslavom Gregoričkom po 50 rokoch od…
  • 28.09.2021, 00:03
  • Kultúra a spoločnosť / Piešťany
utorok, 28. septembra 2021
Meniny má Václav, zajtra Michal, Michaela