Prečo nemôžeme mať trávniky ako zakvitnuté lúky?

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 27. júna 2019, 10:00

V posledných týždňoch sa objavuje vo verejnom priestore enormný záujem o nahradenie kosených trávnikov v mestách lúčnymi trávnikmi a kvitnúcimi plochami, ktoré nevyžadujú kosenie.

Zakvitnuté lúky v kúpeľnom meste asi nie sú reálne, zato záhony s kvetmi áno. (Autor: vd)

Dôvodom zmeny klasického prístupu k údržbe verejnej zelene je uvedomenie si následkov straty biodiverzity, teda druhovej rozmanitosti rastlinných a živočíšnych druhov – informuje verejnosť napríklad mesto Levice na svojej webovej stránke. Podobné články a výzvy sa objavujú v médiách i v susednom Česku.

V Piešťanoch máme množstvo rôznych biotopov s bohatou flórou a faunou. Priamo v intraviláne mesta máme niekoľko biokoridorov a biocentier, ktoré sú súčasťou územného systému ekologickej stability – okolie toku Dubovej, ktoré ponecháva nekosenú celú stranu toku, bermy Váhu a Sĺňavy, lužné lesy na ostrove Lido a v celom pobreží Váhu.

Miesto na vytvorenie biotopov pre rôzne druhy hmyzu vidíme najmä na okrajoch parkov či v oblasti prechodu mesta do krajiny. Rovnako cennou plochou sú rodinné záhrady, ktoré tvoria zhruba rovnakú zelenú plochu ako mestské parky a umožňujú život drobných živočíchov a hmyzu. Obnovu biodiverzity a návrat hmyzu by mala zabezpečovať najmä zdravá poľnohospodárska krajina s dostatkom alejí, vetrolamov, medzí a roztrúsenej zelene, ktoré sa, bohužiaľ, stále viac strácajú a krajina je chorá – nedokáže túto úlohu zabezpečovať. Lúky sú témou pre tvorbu krajiny, nie pre tvorbu v mestách, ktorých zelené plochy prestavujú len zlomok krajinnej zelene.

Z pohľadu záhradnej architektúry majú kosené trávniky nezastupiteľnú úlohu po stránke kultúrnej tradície a tiež rekreačnej funkcie. Sú súčasťou kúpeľných a mestských parkov, okolia ihrísk a ideálnym podkladom pre hry detí, prechádzky, opaľovanie a športové hry. Sú po stáročia podkladom pre architektúru a estetické stvárnenie mestských priestorov.

Nie je možné ich paušálne nahrádzať lúčnymi porastami aj z praktických dôvodov. Prvým z nich je fakt, že vysoké trávy sú potenciálny alergén, zdržujú sa tu kliešte, včely a osy v blízkosti detských ihrísk sú nebezpečné. Tiež po športových a herných aktivitách, aj po bežnom prejdení ostávajú zľahnuté a nevzhľadné, je náročné ich kosiť a obnoviť. Tretím dôvodom je, že v prvých rokoch po výsadbe sú tieto miesta nie veľmi estetické a ľudia ich kritizujú. Toto obdobie založenia je náročné na údržbu a čistenie od burín, pred zimou je nutné ich kosiť v mokrom stave.

Mestské prostredie je špecifické, tvorené a udržiavané odborníkmi. Lúčne porasty formou výsevu špeciálnych zmesí navrhuje v Piešťanoch použiť v okrajových častiach plán rekonštrukcie mestského parku, ktorý sa začína pomaly napĺňať. V menšej miere sa začali vysievať kvitnúce zmesi letničiek – napr. v koridore k železničnej stanici. Mesto samotné každoročne vysádza tisíce letničiek a kvitnúcich plôch, ktoré sú tradíciou v kúpeľnom prostredí a chce túto tradíciu mesta s najvyšším podielom zelene udržovať a zdokonaľovať.

Ing. Eva Wernerová, autorizovaný krajinný architekt pri Slovenskej komore architektov

Ing. Hana Dupkaničová, riaditeľ SMP, záhradný architekt, správca zelene

Ing. Stanislav Verchola, vedúci strediska verejnej zelene SMP

50 Shares
Súvisiace články

Najnovšie správy

nedeľa, 25. októbra 2020
Meniny má Aurel, zajtra Demeter