Tesláci z Piešťan sa vybrali za knihou ich života

  • Kultúra a spoločnosť / Podujatia / História
  • 31. marca 2019, 14:00

Piešťanský týždeň mal tú česť, aby sa 21. februára 2019 zúčastnil slávnostného uvedenia knihy s názvom Od tranzistora k integrovanému obvodu, v ktorej jedenásť renomovaných autorov predstavilo kapitoly z dejín česko-slovenskej mikroelektroniky. Každý z nich už mal postriebrené vlasy, každý mal pred i za menom jeden či dva akademické tituly. Boli tu profesori, docenti, doktori, inžinieri – na meter štvorcový miestnosti, kde sa krst knihy konal, boli štyria akademici. Všetci hrdí, ale skromne až decentne prezentujúci výsledky svojej práce, úctiví, lojálni, múdri, pritom reprezentatívni.

Realizačný tím z Tesly pri mikropočítači na testovanie EPROM-u (zľava): Vladimír Áč, Ľuboš Šupa, Miloš Naď, Ľuboš Maco, Michal Oravec, Peter Káčerek a Štefan Kosterec. © archív Zlatice Vojtkovej, bývalej pracovníčky Vývoja Tesly Piešťany

Krstu sa zúčastnila absolútna slovenská špička odborníkov v mikroelektronike. Svedčili o jej začiatkoch, pokrokoch, výsledkoch a veľkom zápale ľudí, ktorí jej zasvätili celý svoj život.

Uvedenie knihy Od tranzistora k integrovanému obvodu. Foto: Viera Dusíková.

Cestou k malému kongresovému centru Slovenskej akadémie vied na Štefánikovej ulici v Bratislave bolo v ten deň vidno zaparkované traktory a poľnohospodársku techniku, ktorou slovenskí poľnohospodári vyjadrili deň predtým, teda 20. februára, svoj protest nielen proti zavraždeniu farmára Vlada Rybára, ktorý sa stal obeťou vydierania, ale tiež upozornili vládu, že štát farmárov nechráni, ale naopak, necháva ich utláčať veľkými podnikateľmi a silnou korupciou.

V ten deň, teda 21. februára, sa v Bratislave konala veľká spomienková slávnosť venovaná zavraždenému novinárovi Jánovi Kuciakovi a jeho partnerke Martine Kušnírovej. A aj keď tri vraždy slovenských občanov boli v porovnaní s „vraždou“ slovenskej mikroelektroniky oveľa silnejšou kávou, tí, ktorí stáli za zrodom mikroelektroniky, jej úpadok museli prehltnúť ako riadne trpkú slinu.

Pri pomyslení na dávne a zašlé časy Tesly Piešťany chutila trpko aj jej bývalým pracovníkom, ktorí sa vybrali z Piešťan do Bratislavy, aby tu stretli svojho bývalého vedúceho Vladimíra Áča, jedného zo spoluautorov knihy, a získali od neho a jeho kolegov podpis do knihy, ktorá opisovala dôležitý úsek ich života. Bol bytostne spätý s koncernovým podnikom Tesla, ktorý za čias slávy zamestnával vyše štyritisíc ľudí z Piešťan i celého regiónu. Autobusy pred pol treťou privážali ľudí na popoludňajšiu zmenu a po pol tretej pracovníkov zasa odvážali. Robilo sa tam aj v noci. V nepretržitej prevádzke sa rodili najskôr diódy, potom tranzistory a v posledných rokoch integrované obvody. A nielen tam.

Vladimír Áč (vpravo), jeden z autorov knihy, počas jej prezentácie v Bratislave.

O Tesle Rožnov, o Slovenskej akadémii vied (SAV), o Slovenskej technickej univerzite (STU) a jej študentoch i profesoroch, o pražskom VÚVT a bádaní, vývoji, výrobe, úskaliach aj úspechoch rozprávali autori tejto knihy.

Július Krempaský napísal kapitolu o začiatkoch rozvoja polovodičov u nás. Foto V. Dusíková

Primárnym zmyslom 224-stranovej publikácie vydavateľstva Veda, ktorá nesie názov Od tranzistora k integrovanému obvodu, je poukázať na osudy mikroelektroniky v Československu a na Slovensku, pretože táto téma u nás, na rozdiel od Česka, nebola zatiaľ dostatočne spracovaná. Ujali sa jej autori z bývalého priemyselného vývoja, z prostredia SAV a STU.

Jednotliví autori postupne predstavili svoju prácu a poznatky. Foto Viera Dusíková

Doc. Vladimír Áč predostrel podľa názoru autora úvodu a editora knihy Štefana Lubyho doteraz najucelenejší pohľad na mikroelektroniku na Slovensku z pohľadu priemyselnej sféry, ale aj z hľadiska výskumných inštitúcií. RNDr. Ivan Kostič spracoval vývoj a úspechy litografie v našej krajine, ktorá sa vypracovala na medzinárodnú úroveň. Rudolf Kinder priblížil čitateľom životné osudy realizátora prototypov tranzistorov a diód a vedca, ktorý sa významnou mierou zaslúžil aj o ich zavedenie do výroby, Dr. Helmara Franka.

Rudolf Kinder rozprával o vedcovi Helmarovi Frankovi i dobe, v ktorej žil. Foto Viera Dusíková.

 

Doc. Martin Šperka a prof. Daniel Donoval prispeli kapitolami o aplikáciách mikroelektroniky vo výpočtovej technike, respektíve o príprave absolventov pre odbor i vedecké prínosy našej hlavnej liahne adeptov mikroelektroniky – Fakulty elektroniky a informatiky STU. Knihu dotvárajú a oživujú spomienky i postrehy Ing. Peter Lobotku, doc. Jozefa Nováka, prof. Milana Ožvolda a Ing. Iva Vávru.

Zostavovateľ knihy: Štefan Luby v publikácii popísal polovodičovú a informačnú revolúciu po roku 1945, uviedol v knihe zoznam držiteľov Nobelových cien v polovodičovej fyzike a technike. Foto Viera Dusíková.

Jednu kapitolu knihy, ktorú zostavil Prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., teda napísal aj uznávaný vysokoškolský pedagóg V. Áč, tvorca piešťanskej CCD kamery. V knihe prezentuje genézu vývoja MOS IO zo svojho pohľadu, ktorý je nesporne veľmi zaujímavý. „Spomína aj nás pracovníkov, ktorí sme sa na vývoji MOS IO podieľali. Teraz po rokoch si môžeme uvedomiť, že sme boli pasažiermi pomaly sa rozbiehajúceho vlaku mikroelektroniky. Postupom času však vlak začal nadobúdať takú šialenú rýchlosť, že dnes má človek problém sledovať jeho zastávky. Ale aj keď je to tak, pre nás nie sú záhadou pojmy ako RAM, NVRAM, CPU, CMOS, CCD…, lebo aj my sme boli voľakedy pritom a podieľali sme sa na ich vývoji,“ uviedol bývalý pracovník vývoja Ing. Pavol Krásny z Piešťan.

Vladimír Áč v publikácii uvádza nielen zaujímavé rozprávania zo zahraničných ciest, vymenováva ľudí, ktorí sa podieľali na vývoji mikroelektroniky, približuje obdobie histórie Tesly v rokoch 1961-1999, keď z Tesly odišiel, ale podáva aj obraz doby, v ktorej Československo zažilo nežnú revolúciu.

Autori knihy Od tranzistora k integrovanému obvodu. Publikáciu drží Piešťanec Vladimír Áč, tvorca prvej CCD kamery. Zadný rad zľava: prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc., doc. Ing. Martin Šperka, PhD., prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc., Ing. Peter Lobotka, CSc., predný rad zľava: prof. RNDr. Viktor Bezák, DrSc. (recenzent), prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr.h.c., doc. Ing. Vladimír Áč, CSc., doc. Ing. Rudolf Kinder, PhD., Ing. Ivo Vávra, CSc., Dr. Rer. Nat. Ivan Kostič. Foto: Viera Dusíková

Magický rok 1989

„Pre mikroelektroniku v našich končinách bol rok 1989 zlomovým. Koncepcia rozvoja mikroelektroniky v krajinách Rady vzájomnej hospodárskej pomoci bola založená na potrebe sebestačnosti. Dôvod bol jednoduchý – tvrdé embargo na dovoz technológií a tiež progresívnych výrobkov zo Západu. Po roku 1989, ale čiastočne aj niekoľko rokov skôr (v dôsledku ústretovej politiky M. S. Gorbačova), sa bariéry postupne rušili a naša mikroelektronika (a nielen ona) sa ocitla v konkurenčnom prostredí západných producentov. Problém bol o to zložitejší, že naša výroba mala limitované kapacity, teda nedostatočnú sériovosť s problematickou ekonomikou výroby a nedostatočným investičným potenciálom pre nové technológie a produkty. Jediným riešením by bolo napojenie sa na zahraničný kapitál.

V rámci RVHP sa spolupráca veľmi rýchlo rozplynula. O získanie zahraničného investora sa usilovala Tesla Piešťany, ale bez významného úspechu. Sám som bol svedkom, keď pri rokovaní predstaviteľ jednej talianskej investičnej spoločnosti v Bratislave poznamenal, že do oblasti mikroelektroniky investovať nemieni, pretože vie, že je to doména Japoncov. Potenciálnym partnerom Tesly bola Motorola, a to vďaka osobným väzbám cez Slováka Ing. Čergeľa, absolventa EF SVŠT (1963), ktorý v tom čase pôsobil v pobočke firmy v Ženeve. Tento kontakt nakoniec priniesol úspech, keď sa v roku 1998 začala výroba čipov integrovaných obvodov CMOS pod hlavičkou Slovakia Electronics Industry a neskôr ON Semiconductor Slovakia. ON je investičná spoločnosť, ktorá sa osamostatnila od Motoroly.

Výroba polovodičov sa v Piešťanoch skončila v roku 2009 v súvislosti so svetovou hospodárskou krízou. V súčasnosti má spoločnosť ON v Piešťanoch marketingovú divíziu s asi tristo zamestnancami a v Bratislave návrhové centrum STU. Areál bývalej Tesly Piešťany mimo administratívnej budovy je v súčasnosti sčasti neudržiavaným skanzenom a sčasti slúži na veľkorozmernú strojársku výrobu (kolotoče, kotly a pod.) Vrátim sa však k udalostiam roka 1989. Bol to riadený proces deštrukcie bipolárneho sveta. Zmanipulované masy, ktoré uverili sľubovanému neuveriteľnému blahobytu, nebolo možné zastaviť. Pamätám si na deň generálneho štrajku 27. novembra. V ten deň som mal prednášku pre študentov piateho ročníka EF SVŠT. Prednáška sa nekonala, študenti štrajkovali. V tom čase tam študoval aj môj syn Peter. Stihol ma vyhľadať, aby som mu podpísal študentskú petíciu. Odmietol som s tým, že pre mňa je to, čo sa deje, manipulácia obyčajných ľudí, ktorí z toho budú veľmi sklamaní. Zobral som hárok A4 a nakreslil som mu graf, čo sa stane s ekonomikou a so životnou úrovňou v našej krajine. Bol to totálny pokles, ktorý sa možno podarí vyrovnať za 15 až 20 rokov. Dodal som však, že on nemusí mať obavu, pretože šikovní ľudia problémy mať nebudú. Moju víziu v súčasnosti už uznal a je úspešný.

Bolo to ku koncu roka 1990. Ešte v auguste 1991 bolo v Tesle Piešťany zamestnaných približne 2400 pracovníkov (z asi 4000 v čase jej najväčšej prosperity – pozn. red.). Útvar výskumu a vývoja mal vtedy 360 pracovníkov, z toho približne 110 vysokoškolsky vzdelaných. Redukcia vývojových pracovníkov sa začala v septembri 1991. Výpoveď dostalo 88 pracovníkov, z toho 23 s vysokoškolským vzdelaním. Útvar výskumu a vývoja bol transformovaný na vývoj a experimentálnu výrobu. V auguste 1992 mal 194 pracovníkov a do konca roka 1993 ich ostalo už len 60. Útvar vydržal ešte rok. Niektorí pracovníci prešli potom do eseročiek. Ja som zostal zamestnancom podniku do 30. novembra 1999. Pracoval som v technickej skupine, ktorá mala za cieľ podporu perspektívnych aktivít,“ uvádza V. Áč.

Jedným z jeho blízkych kolegov z čias existencie Tesly bol Ing. Ľudovít Malý, CSc., z Piešťan, ktorý sa okrem iného venoval najmä vývoju CMOS IO – SRAM a CMOS logike. Pôvodom Bratislavčan si nenechal ujsť uvedenie symbolickej knihy vydavateľstva VEDA a tiež stretnutiu so známymi osobnosťami, s ktorými spolupracoval. Po ceste z Bratislavy do Piešťan, pod dojmami z hodnotných stretnutí i akcie, pre Piešťanský týždeň uviedol nasledujúce spomienky.

Kliknite si na:

Viera Dusíková

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je štvrtok 11. júla. Tento deň je Svetovým dňom populácie. Meniny má Milota.
  • 11.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je utorok 9. júla. Tento deň je Medzinárodným dňom za zničenie malých a ľahkých zbraní. Meniny má Lujza.
  • 09.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 8. júla. Tento deň je Svetovým dňom alergií a Dňom videohier. Meniny má Ivan.
  • 08.07.2024, 00:16
  • Dobré ráno, Piešťany!
piatok, 12. júla 2024
Meniny má Nina, zajtra Margita