Spomienky Ľudovíta Malého na éru, keď patril k Áčovcom

Mal som tú česť, že som sa mohol zúčastniť na prezentácii publikácie Od tranzistora k integrovanému obvodu v Bratislave. Autorom úvodnej kapitoly a editorom knihy je Prof. Ing. Štefan Luby, DrSc. Kapitolu venovanú Tesle Piešťany a najmä útvaru konštrukcie integrovaných obvodov napísal Doc. Ing. Vladimír Áč, CSc.