Hlúpa byrokracia na úrade

  • Editoriál / Blogy
  • 11. decembra 2018, 10:00

Štyri roky pôsobenia Miloša Tamajku vo funkcii primátora doviedli aroganciu mestských úradníkov k jej vrcholu. Zrejme sa ani nedá inak hodnotiť postup piešťanského stavebného úradu pri vydávaní stavebného povolenia na rekonštrukciu Štúrovej ulice.

O tom, že sa táto ulica ide rekonštruovať ako prvá, informovala oficiálna internetová stránka radnice ešte v lete. V texte správy sa Tamajka emotívne rozplýval nad skutočnosťou, ako už dávno potrebuje rekonštrukciu. Pragmatická informácia o jej spôsobe neodznela žiadna, a tak vyvolala prirodzenú reakciu u obyvateľov a vznikla petícia, ale aj pripomienky v stavebnom konaní.

Aká bola reakcia Tamajku a jeho úradníkov? Namiesto diskusie, kde by dostali priestor angažovaní obyvatelia mesta za účasti autorov projektu, krajinnej architektky Evy Wernerovej a autora dopravnej časti projektu Stanislava Chmela, radnica naoko plánovaný zámer rekonštrukcie ukončila. Tamajka „vybrakoval“ rozpočtovú položku na rekonštrukčné práce, no byrokratická mašinéria radnice pokračovala procesom vydania stavebného povolenia.

Obyvateľovi ulice námietku voči výrubu časti stromov ako účastníkovi konania zamietli s odôvodnením, že ju formálne zle realizoval. Ak by úradníci prejavili ochotu problém s verejnou mienkou naozaj riešiť, mohli sťažovateľa usmerniť, nakoľko znalý zákonných postupov v procese stavebných povolení má byť radničný úradník, a nie bežný obyvateľ. A úradník platený z daní obyvateľov má byť tiež znalý toho, že je mestský služobník pri výkone verejnej správy, a nie stredoveký mocipán.

A že si bývalý primátor a ním dosadení úradníci túto aroganciu moci až príliš často zamieňali so službou, sa preukazovalo celé štyri roky aj v oblasti realizovania mestských projektov. Všetko sa držalo v tajnosti a poslanci či obyvatelia sa o realizácii projektu dozvedali pomaly až vo chvíli, keď sa na miestach rekonštrukcie objavili stavebné stroje.

Reakcie na takéto počínanie boli logickým vyústením. Rozhorčení obyvatelia spisovali petície a svoju rozhorčenosť na zastupiteľstvách neskrývali ani poslanci.

A zrejme aj toto bude prvá pracovná výzva pre nového primátora Petra Jančoviča. Prerobiť súčasný arogantný mestský úrad na úrad ústretový a priateľský k obyvateľom. Pretože ak príde občan na radnicu, očakáva, že ako sťažnosť adresovaná úradníkom mu musí stačiť aj laický text na kúsku papierika. A úradník znalý predpisov či zákonov ho má usmerniť a správny postup mu vysvetliť. Samospráva je totiž služba obyvateľom, nie vláda nad nimi.

Jozef Vojčiniak

Najnovšie správy

„Najbližšie tri týždne prosíme šoférov a šoférky o trpezlivosť a zvýšenú opatrnosť na ceste v obci Banka, kde práve prebieha…
  • 21.08.2019, 16:33
  • Spravodajstvo / Región
štvrtok, 22. august 2019
Meniny má Tichomír, zajtra Filip