Štátne sociálne dávky pre rodiny s deťmi

  • Nezaradené
  • 25. októbra 2017, 08:01
  • Autor:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany

Chystáte sa založiť si rodinu? Neviete, na aké dávky máte nárok? V tomto článku prinášame stručný prehľad štátnych sociálnych dávok určených pre rodiny s deťmi.

Súčasťou nášho systému sociálneho zabezpečenia je štátna sociálna podpora. „Orientuje sa na situácie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rodinného života, napríklad narodenie dieťaťa, výchova dieťaťa alebo úmrtie člena rodiny,“ vysvetľuje PhDr. Zuzana Komárková, riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch.
Rodiny s deťmi podporuje štát finančnými jednorazovými a opakovanými štátnymi sociálnymi dávkami. Podmienkou nároku na štátne sociálne dávky je trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky rodiča i dieťaťa a starostlivosť oprávnenej osoby o nezaopatrené dieťa. „Pri narodení dieťaťa štát prispieva príspevkom, ktorý slúži na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca. Ak sa súčasne narodí viac detí, nárok na príspevok pri narodení dieťaťa vzniká na každé dieťa. Príspevok sa vypláca jednorazovo na základe písomnej žiadosti na úrade práce podľa miesta bydliska matky dieťaťa, v niektorých prípadoch otca. Výška dávky je 829,86 eur, ak ide o dieťa z prvého až tretieho pôrodu a dožilo sa najmenej 28 dní. Ak ide o dieťa narodené zo štvrtého a ďalšieho pôrodu alebo sa nedožilo 28 dní, je výška dávky 151,37 eur,“ začína rozprávať o príspevkoch riaditeľka úradu.
Štát môže vyplatiť aj príspevok na viac súčasne narodených detí. „Touto štátnou dávkou prispieva raz ročne na zvýšené výdavky, ktoré sú spojené so starostlivosťou o tri súčasne narodené deti alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodené dve deti a viac detí. Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na tento príspevok v každom kalendárnom roku a prvýkrát po dovŕšení jedného roka. Musí byť podaná žiadosť na úrad práce. Rodičia dostanú príspevok vo výške 110,36 eur,“ pokračuje Z. Komárková.
Na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa prispieva štát prídavkom na dieťa. „Za nezaopatrené dieťa považujeme to, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie dennou formou štúdia na strednej alebo vysokej škole. Rovnako ním je aj dieťa, ktoré nemôže pre úraz alebo dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav študovať, prípadne je oslobodené od dochádzania do školy. Prídavok na dieťa vo výške 23,52 eur sa vypláca mesačne a nárok naň zaniká, keď dieťa ukončí štúdium na strednej škole a v štúdiu ďalej nepokračuje alebo získa vysokoškolský titul druhého stupňa. Najdlhšie sa poskytuje do 25 rokov veku dieťaťa. Možné je získať aj príplatok k prídavku na dieťa, ktorým štát pripláca oprávnenej osobe k prídavku na dieťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus. Výška tohto príplatku je 11,02 eur.“
Rodičovský príspevok slúži na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov, v prípade nepriaznivého zdravotného stavu do šiestich rokov. „Ak rodič zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa, dostáva 213,20 eur mesačne. V prípade, ak je v rodine viac detí do troch rokov veku, vzniká len jeden nárok na rodičovský príspevok. Príspevok sa môže za určitých okolností znížiť i zvýšiť,“ objasňuje riaditeľka.
Ak rodič vykonáva zárobkovú činnosť alebo študuje na strednej škole alebo na vysokej škole a stará sa o dieťa do troch, v prípade nepriaznivého zdravotného stavu do šiestich rokov, môže získať príspevok na starostlivosť o dieťa.
„Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa si uplatňuje rodič podaním písomnej žiadosti. Starostlivosť o dieťa musí byť vykonávaná v rodinnom prostredí alebo v prostredí účelovo vytvorenom a upravenom na výkon starostlivosti o dieťa. Laicky povedané, ak rodič pracuje a o dieťa sa stará babička, babysitterka alebo jasle, môže si požiadať o tento príspevok. Výška môže byť rôzna. Ak starostlivosť zabezpečuje zariadenie zriadené fyzickou alebo právnickou osobou, je to 280 eur. Ak starostlivosť o dieťa poskytuje materská škola, výška príspevku je 80 eur. Ak sa o dieťa stará napríklad starý rodič, získať môže 41,10 eur,“ dodáva Z. Komárková.
Žiaľ, k životu patrí aj úmrtie. Pohreb nie je lacnou záležitosťou, preto si plnoletý občan môže podať žiadosť o príspevok na pohreb. Táto jednorazová štátna dávka sa vypláca po podaní písomnej žiadosti vo výške 79,67 eur.
Všetky podstatné informácie aj o ďalších dávkach môžete nájsť na stránke ústredia práce, ministerstva práce a na všetky otázky ochotne odpovedajú naši zamestnanci.
V ďalšom článku sa dozviete o všetkom, čo úrad práce robí pre zamestnávateľov i nezamestnaných, aby mohlo vznikať čo najviac nových pracovných miest.

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 16. júla. Meniny má Drahomír, Rút.
  • 16.07.2018, 08:00
  • Dobré ráno, Piešťany! / Spravodajstvo
V Dubovanoch pribudne osem nových rodinných domov. Stavebný obvod vyčlenila obec v časti Cingalovec a v celom procese prípravných prác…
  • 16.07.2018, 12:00
  • Spravodajstvo / Región
Štvrtok, 31. september 2017
Meniny má Noro, zajtra Drahoslava