Otázky pre primátorov do Piešťan, Hlohovca i Trnavy

 • Nezaradené
 • 28. januára 2016, 15:44
 • Autor:Tibor Hlobeň

Úlohou novinára je odhaľovať nemorálne a nezákonné praktiky verejných funkcionárov a redakcia Piešťanského týždňa v tom bude pokračovať a pokúsi sa naďalej zisťovať čo najviac detailov o používaní bankomatovej karty Mesta Piešťany, oficiálne používanej v zmysle internej smernice č. 7/2013 o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely mesta Piešťany.

Pre zachovanie maximálnej objektivity sme požiadali aj primátorov susedných miest o odpoveď na otázku, či a ako disponujú bankomatovou kartou na reprezentačné a propagačné účely.

„Primátor Hlohovca ani viceprimátor či prednostka nedisponujú žiadnou platobnou kartou. Pokiaľ ide o financovanie reprezentačných účelov, napríklad obeda či kúpu darčekov pre hostí, sú riadne účtované objednávkou, faktúrou alebo pokladničným blokom cez reprezentačný fond, napojený na rozpočet mesta,“ odpovedala Zuzana Hrinková Siebenstichová, referentka pre komunikáciu a vonkajšie vzťahy Mestského úradu v Hlohovci.

„Platobnú kartu získali primátori ako produkt príslušnej banky. Súčasný primátor mesta Trnava ju zatiaľ nevyužil. Po technickej stránke však je platba bankovou platobnou kartou jedným z možných postupov platby. Prirodzene pri jej použití platia rozpočtové pravidlá a vyúčtovanie, tak ako pri akejkoľvek inej platbe. Mestské zastupiteľstvá tento spôsob platby neschvaľujú, ide o bežné rozpočtové postupy v rámci schváleného rozpočtu samospráv. Výšku čerpania určuje príslušný produkt banky,“
znela reakcia Pavla Tomašoviča, hovorcu trnavskej radnice.

Otázky sme poslali aj na piešťanský mestský úrad. V plnom znení prinášame tie pre primátora Miloša Tamajku i jeho odpoveď. Otázky sme zaslali vo štvrtok 21. januára, odpoveď prišla v dohodnutom termíne. Pre úplnosť dodávame, že otázku číslo desať sme omylom zaslali dvakrát, takže v skutočnosti ich v e-maile bolo štrnásť, nie trinásť:

Vážený pán primátor, v súvislosti s pripravovaným materiálom do týždenníka Piešťanský týždeň si Vás dovoľujem požiadať o odpoveď na nasledovné otázky:

1. Ako primátor mesta disponujete debetnou kartou s názvom Mesto Piešťany. Na aké účely ju používate?

2. Ako primátor mesta disponujete debetnou kartou s názvom Mesto Piešťany. Koľko finančných prostriedkov za kalendárny rok prečerpáte?

3. Ako primátor mesta disponujete debetnou kartou s názvom Mesto Piešťany. Kto okrem Vás disponuje právom kartu používať?

4. Ako primátor mesta disponujete debetnou kartou z názvom Mesto Piešťany. Akým uznesením, na aké účely a kedy mestské zastupiteľstvo schválilo jej používanie a pre koľko mestských funkcionárov?

5. Dňa 2. 3. 2015 z debetnej bankomatovej karty s názvom Mesto Piešťany (ktorou disponuje primátor mesta) bola uskutočnená platba v penzióne Diana v Piešťanoch vo výške 112,90 eur. Kto z funkcionárov alebo zamestnancov mesta použil túto kartu pri platení v spomínaný deň a ktorí konkrétni investori, významní alebo obchodní partneri či členovia delegácií a za akým účelom sa stretnutia v penzióne zúčastnili?

6. Dňa 3. 3. 2015 z debetnej bankomatovej karty s názvom Mesto Piešťany (ktorou disponuje primátor mesta) bola uskutočnená platba v reštaurácii Nordsee v Auparku Bratislava vo výške 29,70 eur. Kto z funkcionárov alebo zamestnancov mesta použil túto kartu pri platení v spomínaný deň a ktorí konkrétni investori, významní alebo obchodní partneri či členovia delegácií a za akým účelom sa stretnutia v reštaurácii zúčastnili?

7. Dňa 11. 3. 2015 z debetnej bankomatovej karty s názvom Mesto Piešťany (ktorou disponuje primátor mesta) bola uskutočnená platba v hoteli Sandor Pavillon v Piešťanoch vo výške 28,69 eur. Kto z funkcionárov alebo zamestnancov mesta použil túto kartu pri platení v spomínaný deň a ktorí konkrétni investori, významní alebo obchodní partneri či členovia delegácií a za akým účelom sa stretnutia v hoteli zúčastnili?

8. Dňa 12. 5. 2015 z debetnej bankomatovej karty s názvom Mesto Piešťany (ktorou disponuje primátor mesta) bola uskutočnená platba v hoteli Chateau Krakovany vo výške 33,35 eur. Kto z funkcionárov alebo zamestnancov mesta použil túto kartu pri platení v spomínaný deň a ktorí konkrétni investori, významní alebo obchodní partneri či členovia delegácií sa stretnutia v hoteli zúčastnili?

9. Dňa 25. 5. 2015 z debetnej bankomatovej karty s názvom Mesto Piešťany (ktorou disponuje primátor mesta) bola uskutočnená platba v penzióne Diana v Piešťanoch vo výške 21,30 eur. Kto z funkcionárov alebo zamestnancov mesta použil túto kartu pri platení v spomínaný deň a ktorí konkrétni investori, významní alebo obchodní partneri či členovia delegácií a za akým účelom sa stretnutia v penzióne zúčastnili?

10. Dňa 5. 6. 2015 z debetnej bankomatovej karty s názvom Mesto Piešťany (ktorou disponuje primátor mesta) bola uskutočnená platba v hoteli Park Avenue v Piešťanoch vo výške 524,30 eur. Kto z funkcionárov alebo zamestnancov mesta použil túto kartu pri platení v spomínaný deň a ktorí konkrétni investori, významní alebo obchodní partneri či členovia delegácií a za akým účelom sa stretnutia v hoteli zúčastnili? Prečo takáto vysoká suma nebola hradená faktúrou, ale vyplatená v hotovosti?

11. Dňa 5. 6. 2015 z debetnej bankomatovej karty s názvom Mesto Piešťany (ktorou disponuje primátor mesta) boli uskutočnené tri platby platby v Bowling Centre Victoria v Piešťanoch v celkovej výške 337,10 eur. Kto z funkcionárov alebo zamestnancov mesta použil túto kartu pri platení v spomínaný deň a ktorí konkrétni investori, významní alebo obchodní partneri či členovia delegácií a za akým účelom sa stretnutia v Bowling Centre Victoria zúčastnili? Prečo takáto pomerne vysoká suma nebola hradená faktúrou, ale vyplatená v hotovosti?

12. Dňa 6. 6. 2015 z debetnej bankomatovej karty s názvom Mesto Piešťany (ktorou disponuje primátor mesta) bola uskutočnená platba v reštaurácii Kursalon v Piešťanoch vo výške 474,36 eur. Kto z funkcionárov alebo zamestnancov mesta použil túto kartu pri platení v spomínaný deň a ktorí konkrétni investori, významní alebo obchodní partneri či členovia delegácií a za akým účelom sa stretnutia v reštaurácii zúčastnili? Prečo takáto pomerne vysoká suma nebola hradená faktúrou, ale vyplatená v hotovosti?

13. Dňa 23. 6. 2015 z debetnej bankomatovej karty s názvom Mesto Piešťany (ktorou disponuje primátor mesta) boli uskutočnené dve platby platby v hoteli Thermia Palace v Piešťanoch v celkovej výške 1167,00 eur. Kto z funkcionárov alebo zamestnancov mesta použil túto kartu pri platení v spomínaný deň a ktorí konkrétni investori, významní alebo obchodní partneri či členovia delegácií a za akým účelom sa stretnutia v hoteli zúčastnili? Prečo takáto vysoká suma nebola hradená faktúrou, ale vyplatená v hotovosti a rozdelená na dve časti?

Vaše odpovede zverejníme v týždenníku Piešťanský týždeň v čísle 4/16, ktoré vyjde v utorok 26. januára 2016. Z dôvodu uzávierky týždenníka si Vás dovolím požiadať o zaslanie odpovedí, respektíve reakciu na otázky najneskôr v nedeľu 24. januára 2016 do 15.00 h. Otázky číslo 5.-13. sme zaslali aj viceprimátorovi Mesta Piešťany.
Tibor Hlobeň, šéfredaktor Piešťanského týždňa

Odpoveď primátoraVážený pán šéfredaktor,

dňa 21.1.2016 som od Vás elektronickou poštou obdržal 15 otázok, ktorých obsah sa týka dôvodu ako aj spôsobu používania platobnej karty s názvom „Mesto Piešťany“. Toto Vaše podanie som vyhodnotil ako „Žiadosť o sprístupnenie informácií“ v zmysle § 14 Zákona č. 211/2000 Z.z. (Zákon o slobodnom prístupe k informáciám).

Odpovede na Vaše otázky budú vypracované v súlade s § 16 citovaného zákona a vybavené – zaslané v súlade s § 17 citovaného zákona, t.j. najneskoršie do 8 pracovných dní.

V tejto súvislosti si dovoľujem vyjadriť potešenie nad skutočnosťou, že regionálna tlač prejavuje záujem o verejnú kontrolu používania prostriedkov mesta v súlade so zákonnými a internými normami na ich používanie.

Zároveň týmto ubezpečujem Vás aj občanov mesta, že všetky tieto prostriedky sú používané v súlade s „Internou smernicou o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely mesta Piešťany č.7/2013“. Táto smernica bola vypracovaná, schválená a tiež uplatňovaná ešte za predošlého vedenia mesta Piešťany – ktorú schválil vtedajší primátor mesta Piešťany Ing. Remo Cicutto. Smernica nadobudla účinnosť dňom 1.7.2013 a je realizovaná v súlade s jej obsahom aj súčasným primátorom mesta Piešťany.

S pozdravom, Miloš Tamajka, MBA – primátor mesta Piešťany.

Odpoveď viceprimátoraOdpoveď viceprimátora M. Hyneka, ktorý dostal len otázky číslo 5.-13. bola totožná s primátorovou, len ju rozšíril o nasledovnú pasáž: „Už menej pozitívna je skutočnosť, že pri tomto úsilí zvolila regionálna tlač prostriedky, ktorými nepravdivými a pravdu skresľujúcimi informáciami verejne dehonestujú moju osobu a poškodzujú moju povesť.
Aj z týchto dôvodov som bol nútený požiadať o pomoc svojho právneho zástupcu, ktorý podnikne príslušné kroky na vyvodenie konzekvencií z tohto protiprávneho konania redakcie.“

Tému spracoval Tibor Hlobeň, šéfredaktor Piešťanského týždňa

Najnovšie správy

Dnes je sobota 18. augusta. Meniny má Elena, Helena.
 • 18.08.2018, 08:00
 • Dobré ráno, Piešťany! / Spravodajstvo
Dnes je nedeľa 19. augusta. Tento deň je Svetovým humanitárnym dňom. Meniny má Lýdia.
 • 19.08.2018, 08:00
 • Dobré ráno, Piešťany! / Spravodajstvo
Dnes je piatok 17. augusta. Meniny má Milica.
 • 17.08.2018, 08:00
 • Dobré ráno, Piešťany! / Spravodajstvo
Dnes je pondelok 20. augusta. Meniny má Anabela, Liliana.
 • 20.08.2018, 08:00
 • Dobré ráno, Piešťany! / Spravodajstvo
Trnavský samosprávny kraj bude používať nové logo. Jeho autorom je Miroslav Beličák z Levoče. Grafický symbol pozostáva z typografie TTSK,…
 • 17.08.2018, 09:00
 • Spravodajstvo / Región
Štvrtok, 31. september 2017
Meniny má Noro, zajtra Drahoslava