Mesto získalo financie na lávku ponad Dubovú

  • Spravodajstvo
  • 8. marca 2013, 10:52
  • Autor:(MsÚ/red)

Cez Dubovú sa už onedlho budete môcť prejsť po novej lávke. Jej realizácia je výsledkom výzvy Trenčianskeho samosprávneho kraja cez fond mikroprojektov. Keďže mesto žiadalo o finančný príspevok cez operačný program cezhraničnej spolupráce „Slovenská republika – Česká republika 2007-2013“, radnica oslovila k spolupráci partnerské mesto Luhačovice.

Výsledkom je schválený príspevok vo výške viac ako 35-tisíc eur. Mesto Piešťany sa na realizácii bude podieľať piatimi percentami. “Výzva bola zverejnená v oblasti podpory cestovného ruchu, v rámci ktorej bolo možné financovať aktivity rozvoja drobnej cezhraničnej infraštruktúry cestovného ruchu, ostatnej infraštruktúry a investícií. Mesto Luhačovice sa do projektu zapojí aktívne. V deň otvorenia stavby plánujeme zorganizovať dvojdňové kultúrno-športové podujatie. V rámci programu vystúpi Piešťanský aj Luhačovický folklórny súbor so svojimi tradičnými piesňami a tancami. Naplánované je aj ich spoločné vystúpenie, kde budú Piešťanci spievať tradičné české piesne a naopak. Prvý deň bude venovaný bicyklovaniu a súťaži medzi Piešťanským a Luhačovickým tímom zloženým z detí, mládeže, rodín aj seniorov. Druhý deň bude súťaž v korčuľovaní s rovnakými pravidlami – pôjde sa cez novovybudovanú lávku, ktorá sa napojí na cyklotrasu,“ priblížila časť projektu Jarmila Vilčeková z referátu stratégie mesta.
Cieľom projektu je podpora a zveľadenie cezhraničného života na obnovenom a oživenom rekreačnom priestore v meste Piešťany. Ale aj ponúknuť zdravé, bezpečné a príjemné miesto pre trávenie voľného času a miesta pre šport pre všetky skupiny obyvateľov nášho mesta, obyvateľov partnerského mesta Luhačovice ako aj návštevníkov mesta. Vytvárať priestor na ich stretnutia a sociálne kontakty, pozitívne vplývať na kvalitu urbanizovaného prostredia tak, aby nebola znížená prírodná hodnota rekreačného zázemia mesta. Projekt má za cieľ viesť k zvyšovaniu stretávania sa partnerských miest, k podpore dobrej spolupráce medzi mestami, pravidelným každoročným usporadúvaním cyklistických pretekov, pretekov korčuliarov medzi obyvateľmi Piešťan a Luhačovíc.
Začiatok prác na realizácii lávky mesto naplánovalo na 1. jún. Stavebné práce budú trvať štyri mesiace.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 10. decembra. Tento deň je Dňom ľudských práv. Meniny má Radúz.
  • 10.12.2022, 00:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
sobota, 10. decembra 2022
Meniny má Radúz, zajtra Hilda