Právnik radí: Záručná doba

  • Nezaradené
  • 8. januára 2009, 12:32
  • Autor:Mgr. Branislav Jurga, advokát

Čo môže požadovať spotrebiteľ, ak zistí, že kúpená vec má vady? Dokedy sa dajú vady nového tovaru reklamovať?

Podľa zákona musí mať každá predávaná vec požadovanú, prípadne ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.
Pri potravinách musí byť vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti. Ak to povaha veci pripúšťa, má kupujúci právo, aby sa vec pred ním prekontrolovala alebo jej činnosť predviedla. Predávajúci pritom zodpovedá za chyby, ktoré má predaná vec pri jej prevzatí kupujúcim.
Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté ich použitím alebo opotrebením, pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vady, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
Predávajúci zodpovedá aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe. Výnimku tvoria veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo použité veci. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.
Pokiaľ je však na predávanej veci, jej obale alebo v návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred skončením takejto lehoty.
Dlhšiu záručnú dobu ako 24 mesiacov ustanovujú tiež osobitné predpisy pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali dlhšiu dobu.
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný ju bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže požadovať aj výmenu veci. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť poškodenú vec za bezchybnú. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť.
Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Po odstúpení od zmluvy kupujúci vec vráti predávajúcemu a dostane naspäť peniaze. Ak ide o iné odstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
Spotrebiteľ musí dbať na záručnú dobu. Vadu pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musí uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak jeho práva zaniknú.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 29. mája. Tento deň je Medzinárodným dňom príslušníkov mierových misií OSN a Európskym dňom susedov. Meniny má…
  • 28.05.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 28. mája. Tento deň je Dňom Amnesty International, Medzinárodným dňom akcií pre zdravie žien. Meniny má Viliam.
  • 27.05.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 29. mája 2023
Meniny má Vilma, zajtra Ferdinand