Mesto chce zrekonštruovať verejné osvetlenie za viac ako 7,5 milióna eur

O zlom stave piešťanského mestského verejného osvetlenia sme za posledné roky napísali už viacero článkov. Súčasný nevyhovujúci energetický i technický stav osvetlenia v uliciach Piešťan a na verejných priestranstvách je spôsobený vysokým vekom existujúcich zariadení, často i viac ako 50 rokov. Doterajšie opravy či rekonštrukcie boli iba čiastkové, a to neraz len po jednotlivých osvetľovacích telesách či častiach ulíc.

(Autor: red)

Na časté výpadky osvetlenia upozorňujú obyvatelia mesta aj na sociálnych sieťach. Pre technické poruchy počas zimných mesiacov v tme ostanú i celé ulice. V mestskej pokladni je financií na tento účel nedostatok, a tak radnica hľadá riešenie mimo rozpočtu mesta. Už na najbližšom stretnutí zastupiteľstva by mali poslanci prerokovať prípadne i schváliť prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo výške 7 517 664 eur.

Ako uvádza dôvodová správa materiálu, zámerom projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Piešťany je začať obnovu verejného osvetlenia, ktorá sa postupne rozbiehala ešte v roku 2018 a následne bude pokračovať v roku 2024. Účelom rekonštrukcie má byť zníženie prevádzkových nákladov a zároveň zvýšenie kvality zabezpečovania verejného osvetlenia.

Mesto Piešťany nechalo vypracovať dokument Účelový energetický audit verejného osvetlenia v meste Piešťany. Predmetom auditu je zhodnotenie stavu verejného osvetlenia a návrh obnovy sústavy v záujme splnenia súčasných technických noriem s dôrazom na zníženie prevádzkových nákladov za podmienky zvýšenia kvalitatívnych svetelno-technických a estetických parametrov osvetľovacej sústavy.

Rekonštrukcia má zahŕňať výmenu svetelných zdrojov, rozvádzačov a stožiarov. Radnica si od toho sľubuje značný pokles spotreby elektrickej energie, pričom tento pokles môže ešte vylepšiť zavedenie inteligentného systému riadenia v závislosti od intenzity dopravy.

Výmena by predstavovala zníženie súčasného inštalovaného príkonu 366,886 kW so spotrebou 1442,82 kWh na príkon 214,86 kW so spotrebou 429,72 kWh po ukončení rekonštrukcie osvetlenia, čo je viac ako trojnásobne menej spotrebovanej energie. Investícia vyše 7,5 milióna eur by však znamenala len prvú etapu obnovy verejného osvetlenia. Celková cena obnovy je vyčíslená na sumu 13 926 360 eur.

Obnovou osvetlenia radnica plánuje úsporu nákladov na prevádzku 436 446 eur ročne. Osvetľovacia sústava je navrhnutá tak, aby životnosť jej zariadenia bola minimálne 15 rokov a viac. Čistá jednoduchá návratnosť investície do obnovy sústavy je 32 rokov.

Základné podmienky poskytovanej podpory formou úveru Environmentálneho fondu sú: úroková sadzba je vo výške 0,1 percenta a splatnosť úveru je od 3 do 20 rokov. Z toho vyplýva, že na splátky úveru len úspora energie nebude postačovať. Mesto by tak muselo výšku splátky dorovnávať z iných rozpočtových kapitol, kde tiež nie sú financie navyše a niekde budú chýbať, preto radnica navrhuje na zariadení realizovať aj podnikateľskú činnosť a zavádzať služby smart cities.

Z dôvodu dodržania podmienky „oprávnenosti obdobia“ nutnosti čerpania úveru do 12 kalendárnych mesiacov od podpisu úverovej zmluvy, a teda preinvestovania finančných prostriedkov v takom krátkom období, sa mesto rozhodlo, že projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia bude prebiehať finančne aj realizačne na etapy. V prvej plánovanej etape sa uskutoční výmena svietidiel a výložníkov v celkovej sume rozpočtovaných nákladov 7 517 664 eur.

V ďalších etapách prebehne výmena rozvádzačov, zemného káblového vedenia vrátane zemných prác, ich financovanie plánuje radnica realizovať z úverových zdrojov Environmentálneho fondu v nasledujúcom roku.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 21. júla. V tento deň sa v roku 1880 v obci Košariská narodil generál Milan Rastislav Štefánik.…
  • 21.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 21. júla 2024
Meniny má Daniel, zajtra Magdaléna