McDonald‘s, zdá sa, na parkovisku pred Tescom predsa postavia

McDonald‘s v Piešťanoch, zdá sa, na parkovisku pred Tescom predsa postavia – vyplýva to z opravy verejnej vyhlášky, ktorú piešťanská radnica zverejnila na úradnej tabuli 22. mája. Pôvodné stavebné povolenie stavebný úrad vydal ešte minulý rok 30. júna, to však napadol svojimi pripomienkami Marcel Slávik z bratislavského Združenia domových samospráv. Investor i stavebný úrad mesta Piešťany sa tak musel s týmito pripomienkami vysporiadať.

(Autor: Supa/McDonald’s)

Pripomienky Marcela Slávika majú zvyčajne rovnakú formu ku všetkým stavebným zámerom, obsahujú niekoľko nasledovných bodov:

1. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; žiadame uviesť, aké recykláty a ako sa v zámere použijú.

2. Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektmi stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby, ktoré zabezpečia minimálne 80-percentný podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území.

3. Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte jedna drevina na každé štyri povrchové parkovacie státia.

Splnené Slávikove požiadavky

Na základe aj týchto pripomienok pôvodné stavebné povolenie piešťanský stavebný úrad doplnil svojou vyhláškou nasledovne:

1. Retencovať zrážkovú vodu a využívať ju za účelom polievania v rámci sadových úprav, resp. blízkeho okolia.

2. Znečistené a zaolejované vody z povrchového odtoku vedené do dažďovej kanalizácie prečisťovať účinným odlučovačom ropných látok.

3. Implementovať prvky elektromobility vo vzťahu k parkovacím miestam s prihliadnutím na požiadavky požiarnej bezpečnosti.

4. Pri výstavbe uprednostniť použitie materiálov zo zhodnocovaných odpadov.

5. Odstránené časti parkoviska, resp. ostatný stavebný odpad zabezpečiť odvezením na vyhradenú skládku odpadov.

6. Kontajnery na premiestňovanie sypkých materiálov zabezpečiť proti prašnosti plachtou, resp. sypký materiál zvlhčovať.

7. Zabezpečiť dobrý technický stav pracovných mechanizmov a dopravných prostriedkov, aby nedošlo k únikom ropných látok.

8. Na fasáde objektu realizovať na vhodnom mieste založenie zelenej steny vhodnými rastlinami, napr. (Hedera helix, Hydrangea anomala, Parthenocissus tricuspidata).

9. Novovybudované povrchové parkovisko riešiť s použitím drenážnej ekodlažby.

10. Realizovať extenzívnu strešnú zeleň s pokryvom (napr. Sedum spurium) so zohľadnením konštrukčných možností objektu.

11. Postup výstavby zabezpečiť tak, aby doprava na využívaných komunikáciách nebola obmedzovaná v neúnosnej miere, použiť všetky potrebné bezpečnostné prvky a dopravné značenie v súlade s predpismi. Počas výstavby ako aj počas dočasných dopravných a iných obmedzení zabezpečiť trvalú priechodnosť pre chodcov a cyklistov vhodným dopravným značením.

McDonald‘s vznikne vo východnej časti parkoviska pred nákupným centrom Tesco, v mieste medzi čerpacou stanicou Tesco, Ulicou N. Teslu a Vrbovskou cestou.

McDonald’s za 1,5 milióna eur

Náklady na výstavbu McDonald‘s v Piešťanoch rozkladajúceho sa na ploche 449 metrov štvorcových podľa pôvodného stavebného povolenia zverejneného v júni minulého roka dosiahne sumu viac ako 1,5 milióna eur. Súčasťou areálu bude terasa, detské ihrisko, ale i možnosť nákupu občerstvenia priamo z auta.

Nová prevádzka McDonald´s vznikne vo východnej časti parkoviska pred nákupným centrom Tesco, v mieste ohraničenom čerpacou stanicou Tesco, Ulicou N. Teslu a Vrbovskou cestou. Pôjde o jednopodlažný objekt obdĺžnikového tvaru s rozmermi 32,24 x 13,85 metra s terasou, ihriskom pre deti a parkovacou plochou. Vnútorné delenie objektu bude na priestory pre verejnosť a priestory pre zamestnancov. Strechu bude mať objekt plochú jednoplášťovú so vzduchotechnikou. Nad úrovňou presklených stien je na všetkých stranách objektu naprojektovaná pohľadová markíza v troch rôznych variantoch.

Hlavný vstup do prevádzky je situovaný na severozápadnej strane z priestoru priľahlého parkoviska, napojený chodníkmi na komunikácie pre peších. Z juhovýchodnej strany je k objektu situovaná exteriérová terasa so sedením pre zákazníkov a detské ihrisko Playland. Z terasy je možný priamy vstup do vnútorných priestorov. Na juhovýchodnej fasáde sú naprojektované dve okná pre objednanie a výdaj jedla zákazníkovi priamo do automobilu. Výdajné okná sú komunikačné – automobilovo prístupné z cestnej komunikácie Drive Line, ktorá bude po obvode objektu.

Pre objekt bude vytvorených osem parkovacích miest, z toho dve pre imobilných. Ako zvyšné miesta budú využívané existujúce parkovacie miesta pre areál Tesco.

Zastavaná plocha prevádzky je podľa projektu 449 m2, podlahová plocha 410 m2. Piešťanský McDonald´s bude mať i vonkajší informačný systém. Pred areálom bude veľký totem (Drive Totem) výšky 6,5 a šírky 1,45 metra. Na vjazde pre automobily bude umiestnená brána McDrive (Gateway Sign). Úlohou je okrem informácie o vjazde do McDrive aj zamedzenie vjazdu vozidlám vyšším ako 2,85 metra. Pred automobilovým vjazdom do areálu bude digitálny informačný panel s obrazovkou a objednávací terminál.

Podľa predbežných vyjadrení spoločnosti by malo byť zariadenie uvedené do prevádzky do pol roka od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia. Radnica zverejnila opravu verejnej vyhlášky k stavebnému povoleniu 22. mája. Ak teda k nej nik nevznesie pripomienky, účinnosť by mala nadobudnúť 5. júna a investorovi prevádzky McDonald‘s v Piešťanoch by už nemalo nič brániť v tom ju približne do najbližších Vianoc sprevádzkovať.

0 Shares

Najnovšie správy

Pred 85 rokmi, presne 7. júna 1939, odletelo z piešťanského letiska osem príslušníkov 3. leteckého pluku Milana Rastislava Štefánika s…
  • 16.06.2024, 00:01
  • Piešťany / Spravodajstvo
Obchodný reťazec Hornbach plánuje postaviť ďalšiu predajňu pre domácich majstrov, záhradkárov a stavebníkov v Trnave. Stáť má v obchodnej zóne…
  • 16.06.2024, 00:01
  • Kraj / Spravodajstvo
Dnes je nedeľa 16. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom afrického dieťaťa. Meniny má Blanka, Bianka.
  • 16.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 17. júna. Tento deň je Svetovým dňom boja proti rozširovaniu púští a sucha. Meniny má Adolf.
  • 17.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 17. júna 2024
Meniny má Adolf, zajtra Vratislav