Bilancovali a vyzývali darcov k členstvu v spolku

  • Spravodajstvo / Región
  • 1. apríla 2024, 00:01

Bilancujeme výsledky našej práce za rok 2023 a chceme si určiť ďalšie úlohy pre nastávajúce obdobie. Ms SČK Vrbové má k marcu 2024 spolu 177 členov, no priali by sme si viac, hlavne z radov mládeže a mladých ľudí. Dnešní členovia sú prevažne starší občania Vrbového, ktorí prirodzene a postupne opúšťajú naše rady, a nových členov je ťažké získať, aj keď sa členovia výkonného výboru Ms SČK neustále snažia dopĺňať rady spolku. Využívame túto príležitosť a pozývame vás – nečlenov a darcov krvi, príďte medzi nás!

(Autor: vd)

Veľkú pozornosť sústreďujme na bezpríspevkových darcov krvi. Žiaľ, v zmysle zákona nemáme možnosť dostať sa k podkladom a evidencii o darcoch krvi z nemocníc a transfúznych staníc, a tak viesť evidenciu darcov pre potreby Ms SČK Vrbové, najmä z dôvodu odmeňovania darcov našou organizáciou a Mestským úradom Vrbové v zastúpení primátorom, čo sa po minulé roky uskutočňovalo.

Preto touto cestou vyzývame darcov, ktorí už boli odmenení rôznym druhom Janského plakety či Kňazovického medailou, aby sa nám ozvali a mohli byť odmenení, ako sa to dialo v minulých rokoch. Medzi dvanástimi ocenenými bezpríspevkovými darcami krvi bol v neprítomnosti odmenený aj dlhoročný člen Ms SČK Vrbové a darca krvi Konštantín Hanus, ktorý krv a plazmu daroval už úctyhodných 314-krát. Gratulujeme a ďakujeme všetkým darcom krvi!

Ms SČK sa vlani podarilo zorganizovať dva mobilné odbery krvi vo Vrbovom pod názvom Jarná kvapka krvi 2023 (27. apríla) a Jesenná kvapka krvi 2023 (29. novembra) v Kúrii M. Beňovského, ktorého sa za prísnych hygienických opatrení zúčastnilo 51 a 53 darcov krvi, za čo všetkým veľmi pekne ďakujeme.

Pri príležitosti Dňa narcisov (20. apríla 2023), ktorý organizuje Liga proti rakovine SR, boli zapojené aj tri dvojice z Ms SČK Vrbové. Vyzbierali v rámci celého mesta spolu s firmou Semikron Danfoss, s.r.o., Gymnáziom J. B. Magina a dvomi vrbovskými základnými školami sumu 1909,30 eura. Aj touto cestou chce Liga proti rakovine SR, pobočka Piešťany, veľmi pekne poďakovať všetkým dobrým ľuďom za príspevky pre ťažko chorých ľudí, ktorí to naozaj potrebujú!

Ďalšie akcie, ktoré sme zabezpečili alebo kde sme zabezpečovali zdravotný dozor počas minulého roka, sú: zorganizovanie Výročnej členskej schôdze Ms SČK Vrbové za rok 2022, školenie na AED – automatický externý defibrilátor, Vrbovský jarmok, MDD v obci Šterusy, dva výlety do aquaparku v Dunajskej Strede, Vrbovská 15-ka, míting organizovaný na žiadosť politickej strany vo Vrbovom, Oslavy SNP na Prašníku-Pustá ves, prezentácia a školenie členov výboru Ms SČK Vrbové z EpiPenu (injekčné pero pre alergikov) a skúšky na novom „cvičnom“ AED pre potreby školení pre obyvateľov Vrbového, Potravinová zbierka potravín v Kauflande Piešťany pre sociálne slabšie rodiny vo Vrbovom pod názvom Pomáhame potravinami 2023, Jesenný Vrbovský jarmok, oslava Mesiac úcty k starším v jedálni ZŠ Komenského Vrbové, Vianočný guláš pre obyvateľov Vrbového od Ms SČK – vyzbieraný dobrovoľný príspevok 566,80 eura.

Vlani oslávili okrúhle narodeniny dve naše dlhoročné členky Vierka Sabová a Danka Bieliková. Srdečne im blahoželáme a prajeme pevné zdravie a veľa síl pracovať naďalej v štruktúrach spolku.

Chcem sa poďakovať všetkým členom výkonného výboru, predsedníčke Viere Sabovej, všetkým dobrovoľníkom a ľuďom, ktorí podporili Ms SČK Vrbové – za ochotu, dobrovoľnú činnosť a čas, ktorý prejavujú pri spomenutých akciách.

Vrbovčania si spolok založili v roku 1925

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža Vrbové, ktorý patrí pod Územný spolok Trnava, bol založený v roku 1925, teda je to už 93 rokov spoločného úsilia o pomoc druhým ľuďom. Zakladajúcich členov bolo 82, o desať rokov neskôr mal spolok už 132 členov.

Podľa doložených materiálov z roku 1935 bol predsedom Gustáv Marcinka, tajomníkom bol židovský učiteľ Július Handelsman a zapisovateľom Hortobagy (meno sa nedochovalo). Ako ďalšie sa spomínajú roky 1959-1961, keď bol predsedom dr. Július Werner a tajomníčkou učiteľka Marta Raffajová. V roku 1970 bola predsedníčkou Viera Koláriková a tajomníkom Alexander Takáč. Po nich prevzala štafetu vrbovská pedagogička Mária Barošková.

Po jej odchode do dôchodku prevzala predsedníctvo spolku do svojich rúk súčasná predsedníčka Viera Sabová, ktorej pomáhajú desiati členovia výkonného výboru: Terézia Barošová, Emília Schönfeldová, Daniela Bieliková, Ľubica Lagová, Lenka Pekarovičová, Marián Keller, Ondrej Sliva, Marián Vido, Pavol Radoš a Miroslav Halama.

Miroslav Halama

0 Shares

Najnovšie správy

Známy slovenský herec Jozef Vajda sa chystá oživiť kúpeľné mesto Piešťany humorom a smiechom. Od 16. do 19. augusta sa…
  • 19.04.2024, 08:32
  • Kultúra a spoločnosť / Piešťany
nedeľa, 21. apríla 2024
Meniny má Ervín, zajtra Slavomír