„Zuška“ oslávi osemdesiatiny galaprogramom

  • Kultúra a spoločnosť
  • 21. marca 2024, 00:01

Základná umelecká škola v Piešťanoch oslávi už v piatok 22. marca veľkým galaprogramom i výstavou umeleckých diel svoje osemdesiatiny. Slávnosť sa začne vernisážou vo výstavných priestoroch Domu umenia, kde návštevníci môžu obdivovať diela žiakov výtvarného odboru na tému: Všetko najlepšie! Nasleduje galaprogram, kde sa predstavia účinkujúci hostia tanečníci Natália Kupková a Samuel Bojnanský, tiež Ľudová hudba Petra Obucha.

Učitelia zo Základnej umeleckej školy v Piešťanoch spolu so žiačkami vinšovali v septembri 2015 svojej kolegyni Oľge Osvaldíkovej k jej stému výročiu narodenín. (Autor: (vd)/archív ZUŠ/(red))

Hudobná škola vznikla na podnet predstaviteľov obce Piešťany, ktorí sa už dlhšie zaoberali založením školy tohto druhu. Potreba umeleckej školy sa prejavila v nedostatku hudobnej výchovy a v nejednotnom hudobnom vzdelávaní mládeže v niektorých súkromných školách a u súkromných učiteľov. Vládny komisár obce Piešťany Juraj Šelest 16. decembra 1943 súhlasil s tým, aby bola v meste založená hudobná škola, ktorá by mala klavírne, husľové a dychové oddelenie.

V Semafore oslávili spolu s folkloristami zo Striebornice a ich vedúcou Dagmar Kuběnovou 25. výročie založenia súboru v máji 2013 aj tanečníci zo ZUŠ, z ktorých sa vyformovala Striebornička.

Slávnostné otvorenie Mestskej hudobnej školy bolo 14. marca 1944 o 15.00 h vo veľkej sieni hotela Royal. Administratívnym riaditeľom sa stal Martin Červenka, riaditeľ miestneho gymnázia. Činnosť školy bola bohatá od prvopočiatku. Svojimi sólovými, zborovými a komornými vystúpeniami prispievala ku kultúrnemu životu mesta. Od 1. decembra 1962 sa stala plno organizovanou školou so všetkými štyrmi umeleckými odbormi: hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický.

Sólisti baletného predstavenia Luskáčik v podaní ZUŠ Piešťany v roku 2018.

Baletné vystúpenie žiačok tanečného odboru v Kursalone v roku 2015.

Počas celého obdobia sa zriaďovali a pričleňovali k škole mnohé vysunuté pracoviská, z ktorých ako jediné zotrvalo vo Veľkých Kostoľanoch od roku 1967 až do 31. 8. 2022. Viac než stovka pedagógov po celých 80 rokov vzdelávala v umeleckých zameraniach tisícky žiakov, z ktorých sa mnohí stali renomovanými umelcami doma i v zahraničí alebo pedagógmi umeleckého vzdelávania na školách rôzneho druhu.

Úspešní speváci a učitelia ZUŠ: Martin Verčimák s učiteľkou Vladimírou Žitňanskou (vľavo hore), Júlia Koláriková a Alexandra Grmanová, žiačky učiteľky Kataríny Petrovičovej (tretia zľava hore) a Milan Zelenay (vpravo hore), ktorý žiakov sprevádzal na akordeóne.

Základná umelecká škola v Piešťanoch, i keď v súčasnosti iba s hudobným, výtvarným a tanečným odborom, patrí medzi najväčšie školy svojho druhu na Slovensku, v ktorej sa za posledné desaťročia každoročne vzdeláva v priemere tisíc žiakov. Pod vedením umeleckých pedagógov žiaci získavajú aj veľa významných ocenení na súťažiach doma i v zahraničí a úspešne reprezentujú školu svojimi umeleckými výkonmi či tvorbou na rôznych verejných podujatiach organizovaných školou alebo v spolupráci s inými organizáciami.

Na slávnostnom programe pri príležitosti 80. výročia ZUŠ vystúpi v Dome umenia aj Ľudová hudba Petra Obucha.

V súčasnosti prebieha umelecké vzdelávanie v troch budovách v Piešťany – na Teplickej ulici č. 50 (hlavná budova Sancta Marie), elokovaných pracoviskách na Štúrovej 6 a na Teplickej 94 (pôvodná prvá budova pridelená Mestskej hudobnej škole od roku 1944). Významnou a neoddeliteľnou súčasťou umeleckého vzdelávania je kolektívna spolupráca žiakov v komorných zoskupeniach a v súboroch, o čom svedčí dlhoročná pôsobnosť tanečných skupín Austedis pod vedením Miriam Šupenovej, Plejády pod vedením Moniky Ondrášikovej, Bella a Striebornička pod vedením Dagmar Kuběnovej, tiež viac ako 35-ročná pôsobnosť Piešťanského dixielandu pod vedením Ľubomíra Váryho.

Hru na gitaru vyučuje Ľubomír Váry, zakladateľ Piešťanského dixielandu.

Prajem umeleckému vzdelávaniu v ZUŠ v nasledujúcich rokoch veľa úspešných pedagógov a žiakov, veľa podpory zo strany jej zriaďovateľa, Mesta Piešťany, a rodičov žiakov, ako aj úspešné umelecké výkony, úspešnú umeleckú tvorbu a spoluprácu žiakov pri reprezentácii školy doma i v zahraničí.

Kamil Vavrinec, riaditeľ školy

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 13. apríla. Tento deň je Dňom nespravodlivo stíhaných. Meniny má Aleš.
  • 13.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je piatok 12. apríla. Tento deň je Svetovým dňom letectva a kozmonautiky. Meniny má Estera.
  • 12.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 15. apríla. Tento deň je Svetovým dňom umenia. Meniny má Fedor.
  • 15.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 15. apríla 2024
Meniny má Fedor, zajtra Dana, Danica