Ďalší úspech piešťanského ornitológa Jána Kočího

  • Príroda
  • 18. marca 2024, 00:01

V Ostrave sa konala medzinárodná konferencia Zoologické dny Ostrava 2024. Odborným programom boli prezentácie a prednášky týkajúce sa najrôznejších aspektov základného a aplikovaného zoologického výskumu, ktoré prebiehali na Ostravskej univerzite súbežne v paralelných sekciách vo viacerých posluchárňach, podľa zamerania a obsahu prednášky. Celkovo bolo prezentovaných 87 prednášok, z toho 17 sa týkalo ornitológie. Na konferencii malo zastúpenie aj mesto Piešťany ornitológom Jánom Kočím, ktorý je známy predovšetkým v odborných kruhoch.

Piešťanský ornitológ Ján Kočí. (Autor: Ján Kováč)

Ján Kočí býva častým a pravidelným účastníkom konferencií, seminárov a je autorom mnohých odborných prác týkajúcich sa ornitológie. V roku 2023 ukončil špecializovaný systematický výskum potápača veľkého (Mergus merganser), ktorý vykonával v hniezdnej sezóne v mesiacoch február až máj v priebehu piatich rokov, pričom pozorovaním strávil 4112 hodín. Výsledky dlhodobej práce na tejto konferencii prezentoval prednáškou so spoluautorom Antonom Krištínom.

V roku 2023 Ján Kočí ukončil päť rokov trvajúci špecializovaný systematický výskum potápača veľkého.

Prednáška bola veľmi zaujímavá, nakoľko zistené údaje výskumu sú veľkým prínosom poznania etológie druhu, a to nielen pre odbornú slovenskú, ale aj stredoeurópsku vedeckú ornitologickú spoločnosť z dôvodu, že doposiaľ podobná štúdia s takými mnohými novými a ešte nezistenými detailnými výsledkami nebola nikde publikovaná. Kompletné zistené údaje budú publikované aj v odbornom časopise Tichodroma pod názvom Hniezdne správanie a skupinové hniezdenie potápača veľkého (Mergus merganser) v urbánnom prostredí.

Časopis vydáva Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko a Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied. Vo forme knihy vychádza raz ročne a uverejňuje pôvodné ornitologické články v slovenčine, češtine a angličtine. Práce, ktoré majú byť publikované v časopise, podliehajú prísnemu výberu komisiou a recenziám, nakoľko musia spĺňať podmienky odbornosti. Sú evidované v medzinárodných databázach Scopus a Zoological Record a v ornitologických referenčných časopisoch Recent Ornithological Literature a Ornithologische Schriftenschau.

Ján Kováč

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 15. apríla. Tento deň je Svetovým dňom umenia. Meniny má Fedor.
  • 15.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
V úvode apríla sa na Banke konalo jarné upratovanie obce. Organizovala ho obec od ôsmej hodiny rannej až do obeda,…
  • 15.04.2024, 16:46
  • Spravodajstvo
Dnes je sobota 13. apríla. Tento deň je Dňom nespravodlivo stíhaných. Meniny má Aleš.
  • 13.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 15. apríla 2024
Meniny má Fedor, zajtra Dana, Danica