T. Nevolná: Vlaňajší pokles prenocovaní v Piešťanoch je mínus 23,5 percenta

  • Rozhovory
  • 16. marca 2024, 00:01

Prečo je dôležitý cestovný ruch? Čo je dôležité pre jeho rozvoj v piešťanskom regióne? Niekedy stačí málo na prilákanie nových turistov, ale aj pravidelne prichádzajúcich. Riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany, Tatiana Nevolná, porozprávala, v akom stave je cestovný ruch v našom regióne, koľko bolo návštevníkov, ako vidí financovanie, ale aj aký vplyv má konflikt na Ukrajine a v Pásme Gazy na cestovný ruch v Piešťanoch.

Tatiana Nevolná, riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany. (Autor: archív OOCR Rezort Piešťany )

Ako hodnotíte rok 2023 z hľadiska cestového ruchu v Piešťanoch?

Ak sa naň pozeráme z pohľadu počtu prenocovaní v členských samosprávach OOCR Rezort Piešťany, bol o niečo slabší ako rok 2022. Vlani strávili návštevníci v ubytovacích zariadeniach v členských samosprávach Rezortu Piešťany 561 444 nocí, čo je o tri percentá menej (o 14 683 prenocovaní menej) ako v roku 2022. Ak by sme však mali porovnávať relevantné čísla, teda počet prenocovaní osôb nad 18 rokov, v takom prípade by bol medziročný prepad o 23,5 percenta, pretože dospelí návštevníci mali 453 144 prenocovaní. Deti, teda osoby do 18 rokov, vytvorili 18 366 prenocovaní. Deti platia daň za ubytovanie od januára 2023, teda od tohto termínu ich mesto eviduje v štatistikách prenocovaní.

Z pohľadu vyzbieranej dane z ubytovania evidujeme oproti roku 2022 nárast takmer o 15 percent, členské samosprávy vyzbierali na dani z ubytovania takmer 925-tisíc eur. Tento nárast – aj napriek menšiemu počtu prenocovaní – je ovplyvnený zvýšením sadzby dane za ubytovanie platným od 1. januára 2023, a to z pôvodných 1,50 eura na 2 eurá na osobu a prenocovanie, a tiež zavedením sadzby dane za ubytovanie pre osoby do 18 rokov vo výške 10 percent z dane z ubytovania, čo znamená za dieťa 0,20 eura.

Príčiny poklesu počtu prenocovaní prisudzujeme viacerým okolnostiam. V roku 2023 sme sa všetci prestali obávať pandémie a cestovania po svete. Väčšina domácich strávila dovolenku v zahraničí. Kým v roku 2022 ešte prevládali obavy z cestovania do zahraničia a ľudia preferovali bezpečnú dovolenku na Slovensku, vlani sa už vo veľkom cestovalo mimo Slovenska a mnohí si vynahradili takmer tri roky strávené doma.

Zároveň sa s nárastom cien stávame cenovo porovnateľní s dovolenkami v zahraničí. V októbri sa začal vojnový konflikt v Izraeli, ktorý predčasne pozastavil priame letecké spojenie Tel Aviv – Piešťany. Vzdialenejšie, už aj európske štáty vnímajú Slovensko ako krajinu príliš blízko pri Ukrajine, v ktorej prebieha vojnový konflikt. Majú obavy, či je u nás bezpečne, keďže sme priami susedia.

Máte informácie, koľko turistov a z ktorých štátov prišlo do Piešťan, i štatistiky, z ktorých krajín bolo najviac návštev?

Samozrejme, každý rok vyhodnocujeme návštevnosť destinácie v našich členských samosprávach. V roku 2023 prišlo do Piešťanského okresu takmer 122-tisíc návštevníkov, ktorí v členských samosprávach OOCR Rezort Piešťany strávili viac ako 561-tisíc prenocovaní. Domáci návštevníci tvorili 68 percent prenocovaní, zahraniční 32 percent. Top štyri oblasti, odkiaľ k nám prichádzajú návštevníci, ostávajú rovnaké, zmenilo sa len ich poradie – Česká republika, Izrael, ktorý predbehol Nemecko, a arabské krajiny. Poradie krajín je nasledovné: Slovenská republika, Česká republika, Izrael, Nemecko a ostatné krajiny z Arabského polostrova.

Máte pripravený plán, ako zlepšiť situáciu v oblasti podpory cestovného ruchu? Čo spojiť sa do klastrov?

Oblastná organizácia cestového ruchu je svojou podstatou klastrom, nakoľko spájame samosprávy a podnikateľské subjekty. V partnerstve sú všetci členovia silnejší, než by boli samostatne. Spoločný postup umožňuje propagovať celý región ako jednu destináciu, čo je dôležité pre cestovný ruch, a tým aj pre rozvoj regiónu. Oblastné organizácie cestovného ruchu v Trnavskom kraji sú zase členom krajskej organizácie cestovného ruchu a spoločne sa stretávame, vymieňame si skúsenosti a spolupracujeme.

Nevidíte potenciál aj v oblasti marketingovej komunikácie na zlepšenie situácie v cestovnom ruchu – napríklad vlastná aplikácia, lepšia práca s regionálnymi infuencermi a podobne?

Tieto aktivity, samozrejme, realizujeme. Vlani sme na marketing a propagáciu mali v našom rozpočte vyhradených 130-tisíc eur, v roku 2024 plánujeme vynaložiť o 10-tisíc viac. Ak si však zoberiete, že v rámci týchto aktivít realizujeme všetky náklady spojené s účasťou na veľtrhoch, výstavách a prezentáciách cestovného ruchu v zahraničí, ďalej celkový digitálny marketing, infocesty a FAM tripy, tvorbu propagačných a informačných tlačovín, promo predmety, public relations spolu s nákupom mediálneho priestoru a reklamných plôch, takisto edičnú a video tvorbu, grafické a kreatívne služby, úpravu našich webových stránok, regionálnu kartu a aplikáciu, tak tento rozpočet je veľmi limitujúci a snažíme sa využiť ho čo najekonomickejšie a najefektívnejšie.

Vlastnú aplikáciu máme, dá sa stiahnuť na Google Play aj App Store pod názvom Rezort Piešťany. Neustále sa ju snažíme vylepšovať, ešte máme na čom pracovať. Každý rok organizujeme novinárske cesty a FAM tripy pre slovenských aj zahraničných novinárov a influencerov – vlani sme tu mali influencerov a novinárov zo Slovenska, Česka, Izraela, Grécka, Cypru, Maďarska. Destináciu Piešťany a okolie sme v roku 2023 prezentovali na siedmich zahraničných veľtrhoch cestovného ruchu – v nemeckých Drážďanoch, dvakrát v izraelskom Tel Avive, rakúskej Viedni, českej Prahe a gréckom Solúne.

Len mediálna hodnota nášho public relations presiahla za celý rok v prepočte viac ako 280-tisíc eur. Vlani sa nám podarilo zviditeľniť v troch vydaniach televíznej relácie Televíkend na Dvojke a v reportážach Deň v regióne na spravodajskom okruhu RTVS :24. Mali sme dvojtýždennú spotovú kampaň v druhom najpočúvanejšom rádiu na Slovensku – Rádiu Slovensko. Ak sa znova pozriete na náš rozpočet a na to, ktoré všetky aktivity z neho musíme financovať, myslím si, že naše možnosti marketingu a propagácie využívame na maximum.

Na facebookovej stránke ARTY bola uverejnená spoločná fotografia s KIRA a s Rezortom Piešťany. Plánujete nejaké spoločné aktivity na tento rok?

Fotografia vznikla počas stretnutia k projektu Business Buddy & Komunita pre mikropodnikateľov, ktoré organizovala Krajská inovačná rozvojová agentúra (KIRA). Cieľom má byť vytvorenie komunity mikropodnikateľov, ktorí budú zdieľať svoje skúsenosti a učiť sa od seba navzájom. Ide o podporu spolupráce mikropodnikateľov na lokálnej úrovni a poskytovanie vzdelávania tejto komunite. KIRA chce podporovať mikropodnikateľov, pretože tvoria dôležité ekonomické a iné hodnoty v kraji.

Remeselníci, dizajnéri, umelci a lokálni producenti podporujú svojou prácou zachovanie kultúrnych tradícií, prostredníctvom svojich výrobkov alebo potravinových produktov prispievajú k vytvoreniu jedinečnej atmosféry v danej lokalite. KIRA je členom Rezortu Piešťany a vďaka jej členskému príspevku môžeme podporiť niekoľko projektových zámerov aj tento rok.

S ktorými organizáciami plánujete spolupracovať v oblasti podpory cestovného ruchu v našom regióne?

V regióne spolupracujeme s krajskou oblastnou organizáciou cestovného ruchu, Mikroregiónom nad Holeškou, Trnavským samosprávnym krajom a s KIRA. Spoločne s Mikregiónom nad Holeškou tento rok plánujeme znovu oživiť projekt regionálnej značky Piešťansko. Spolupracujeme so všetkými 32 členmi v našej organizácií a črtajú sa nám aj cezhraničné spolupráce.

Nebojíte sa, že ako nezisková organizácia môžete prísť o dotácie?

Oblastná organizácia je právnická osoba založená podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu, ktorá podporuje a vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu na svojom území a chráni záujmy svojich členov. Nie sme vedení ako nezisková organizácia, ale v registri organizácií cestovného ruchu, ktorý zabezpečuje Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky.

Poskytnutie dotácie na rozvoj cestovného ruchu pre OOCR je stanovené podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na to, že od 1. februára 2024 bolo zriadené zákonom č. 7/2024 Z. z. Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR, ktoré preberie agendy cestovného ruchu, ktoré predtým spadali pod ministerstvo dopravy, myslím si, že dotácie pre organizácie cestovného ruchu nie sú ohrozené.

Plánujete do Piešťan pozvať nejaké zvučné meno, aby ste pritiahli nových návštevníkov?

OOCR Rezort Piešťany poskytuje kultúrnym podujatiam v Piešťanoch a okolí finančnú podporu. Predošlé roky o tejto finančnej podpore rozhodovala výberová komisia zložená z členov OOCR, tento rok sme sa dohodli s Mestom Piešťany, ktoré do Rezortu prispieva najvyšším členským príspevkom vo výške 100-tisíc eur, že finančnú podporu vo výške jeho členského príspevku prerozdelí na projekty a podujatia samotné mesto. Rezort Piešťany do podujatí vstupuje ako spoluorganizátor.

Výber umelcov a zvučných mien je preto na hlavných organizátoroch daného podujatia. Necháme sa teda prekvapiť, aký výber pre nás pripravia organizátori a kultúrne inštitúcie, ktoré sú na takýto výber určite väčšími odborníkmi. Za našu organizáciu však môžem prisľúbiť, že i tento rok budeme pokračovať v organizácii komentovaných prehliadok. Momentálne pripravujeme aj pár menších zážitkových podujatí s kultúrnym programom, o ktorých budeme informovať.

Viete nám povedať, na aké novinky v oblasti cestovného ruchu sa môžeme tešiť?

Ako som už spomínala, i tento rok budeme pokračovať v obľúbených komentovaných prehliadkach aj s novými témami a pripravujeme tiež naše prvé vlastné zážitkové podujatia, ktoré budú spojené s kultúrnym zážitkom. Nerada by som však prezradila viac, nakoľko momentálne pracujeme na celkovom koncepte podujatia. Budeme, samozrejme, pokračovať aj v splavoch Váhu a do našej ponuky by sme chceli pridať i nové zážitkové aktivity, ktoré budú trochu adrenalínovejšie.

Máte v pláne nadviazať spoluprácu aj so zahraničnými organizáciami cestovného ruchu? A ak áno, s ktorými krajinami?

So zástupcami destinačného manažmentu zo zahraničia sa stretávame počas veľtrhov cestovného ruchu, kde sa vzájomne inšpirujeme a vymieňame si skúsenosti. No keďže aj oni sú určitým spôsobom pre nás konkurenciou, pretože sa všetci snažíme práve do tej našej destinácie prilákať čo najviac turistov, vidím väčší význam a prínos v spolupráci so zahraničnými outcomingovými cestovnými agentúrami a tour operátormi. O to sa aj snažíme.

Na začiatku tohto roka sme v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Trnavský kraj a Slovenskými liečebnými kúpeľmi Piešťany, a. s., zorganizovali workshop pre cestovné kancelárie, tour operátorov, novinárov a influencerov v Kuvajte. V týchto aktivitách by sme chceli pokračovať naďalej, prevažne v krajinách, kde už o Piešťanoch existuje povedomie a odkiaľ k nám prichádza najviac návštevníkov.

V čom vidíte príležitosti v oblasti cestovného ruchu a čo považujete za jeho nevýhody?

Vedeli ste, že cestovný ruch vytvára až 29 percent svetovej ekonomiky? Preto by sme ho nemali vnímať len cez počet prenocovaní, ktoré v destinácii návštevníci vytvoria. Cestovný ruch je potrebné brať do úvahy komplexne. Poskytuje prácu ľuďom, podnikateľom, a tým zvyšuje kvalitu života. Keď sa bude firmám a podnikateľom dariť a budú úspešní, zosilnie ekonomika a celková odolnosť regiónu. Nevýhodou cestovného ruchu je skutočnosť, že je veľmi náchylný na rôzne globálne zmeny, ako napríklad pandémia alebo vojnové konflikty.

Kristína Doktorová

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 13. apríla. Tento deň je Dňom nespravodlivo stíhaných. Meniny má Aleš.
  • 13.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
V úvode apríla sa na Banke konalo jarné upratovanie obce. Organizovala ho obec od ôsmej hodiny rannej až do obeda,…
  • 15.04.2024, 16:46
  • Spravodajstvo
Dnes je pondelok 15. apríla. Tento deň je Svetovým dňom umenia. Meniny má Fedor.
  • 15.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 15. apríla 2024
Meniny má Fedor, zajtra Dana, Danica