Bytové domy majú novú povinnosť: Aké sú výhody diaľkových odpočtov spotreby vody?

Bytové domy už čoskoro čaká novinka v odpočtoch spotreby vody. Týka sa to aj piešťanských domácností. Hoci diaľkový odpočet spotreby tepla je pre domácnosti dnes štandardom, od januára 2027 bude povinnosťou mať diaľkový odpočet i na vodu. Dôvodom je zmena legislatívy, podľa ktorej je diaľkové meranie od 1. januára 2027 pre domácnosti povinnosťou. Zisťovali sme preto u Viliama Hubinského, riaditeľa Bytového podniku Piešťany, ako sú na túto novú okolnosť pripravení vlastníci bytových a nebytových priestorov v kúpeľnom meste.

Klasické vodomery vystriedajú nové s možnosťou diaľkového odpočtu. (Autor: Supa)

Ako nás Hubinský informoval, na platnosť novej vyhlášky sa postupne pripravujú. Na schôdzach vlastníkov sa však stretávajú s obavami, ale často i s nepochopením, prípadne s nezáujmom o správu svojich nehnuteľností.

Na termíny odpočtov, keď obyvatelia bytov bytových domov museli svoje vodomery fyzicky sprístupniť, sa rýchlo zabudne a ročné vyúčtovanie bude podľa riaditeľa bytového podniku po novom i spravodlivejšie. Ako nám vysvetlil, nevyhnutnými a dôležitými podkladmi pre výpočet vyúčtovania nákladov za užívanie bytu sú presné a včasné odpočty meradiel. Pri odpočtoch médií musí správca v relatívne krátkom časovom intervale spracovať s maximálnou presnosťou niekoľkotisíc údajov.

„Jednoduchšia situácia nastáva pri odpočte spotrebovaného množstva tepla, nakoľko pri všetkých meračoch sa odpočet vykonáva diaľkovo bez zaťažovania vlastníka, a to umožnenia prístupu do jeho bytu,“ vysvetlil Hubinský.

Technológia diaľkového odpočtu tepla využívaná Bytovým podnikom Piešťany už dnes umožňuje k nahliadnutiu spotreby tepla v reálnom čase. Na rovnakom princípe budú fungovať i diaľkové merače spotreby vody. To umožní aj monitoring nechceného úniku vody, ak by napríklad došlo k havárii na vodovodnom potrubí.

„On-line prístup k denným spotrebám zabezpečí precíznu analýzu odchýlok spotreby medzi bytovými vodomermi a hlavným domovým vodomerom. To nám tiež zabezpečí rýchlu identifikáciu havárie potrubia či podvodné správanie sa na úkor ostatných užívateľov, a to identifikáciu spätných prietokov či nulových spotrieb, ak by niekto chcel neoprávnene manipulovať s vodomerom,“ opísal nám riaditeľ bytového podniku.

V súčasnom období z dôvodu ukončenia zákonnej životnosti vodomerov dochádza k ich obmene v bytových domoch, narážajú však na nepochopenie situácie. Z dôvodu vyššej ceny vodomeru s rádiovým modulom dochádza zo strany vlastníkov bytov k ich odmietaniu.

„V prípade, že vlastníci budú trvať na meračoch s klasickým manuálnym odpočtom, v roku 2026 im bude domontovaný rádiový modul. Vzniknú im však dvojnásobné náklady za montáž a spárovanie diaľkového modulu s meradlom a skrátia si tým aj 10-ročný interval životnosti rádiového modulu na sedem rokov,“ vysvetlil Hubinský.

Cena klasického vodomeru, ktorý bude i tak nutné o dva roky v zmysle platnej legislatívy doplniť o rádiový modul, je podľa Hubinského 15,90 eura. Za dodatočne namontovaný rádiový modul doplatia vlastníci bytov na konci roka 2026 podľa dnešných cenníkov sumu 24,60 eura. To sú náklady na jeden vodomer viac ako 40 eur. V prípade, ak si vlastníci bytov už v súčasnosti nechajú namiesto klasického „analógového“ vodomeru namontovať vodomer s rádiovým modulom, zaplatia zaň 38 eur. Jeho životnosť bude desať rokov.

„V prípade, ak sa nájde niekto, kto si bude chcieť ponechať vodomer bez rádiového modulu aj v roku 2027, bude z toho vyplývať sankčná povinnosť, čiže finančná pokuta,“ doplnil riaditeľ bytového podniku.

Podľa neho však narážajú i na problém, ako dostať informácie k vlastníkom bytov a nebytových priestorov a získať ich záväzné stanovisko aj k tejto problematike. „V roku 2023 bolo uznášaniaschopných len deväť percent schôdzí vlastníkov,“ dodal na záver Viliam Hubinský.

0 Shares

Najnovšie správy

Známy slovenský herec Jozef Vajda sa chystá oživiť kúpeľné mesto Piešťany humorom a smiechom. Od 16. do 19. augusta sa…
  • 19.04.2024, 08:32
  • Kultúra a spoločnosť / Piešťany
sobota, 20. apríla 2024
Meniny má Marcel, zajtra Ervín