Opatrovateľky sa v Piešťanoch starajú o klientov v domácom prostredí

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 14. februára 2024, 00:01

Mesto Piešťany získalo v roku 2021 už po druhýkrát nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie vo výške 499 800 eur na projekt s názvom „Podpora opatrovateľskej služby II v meste Piešťany“. Finančné zdroje z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja boli použité, v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, na poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí.

(Autor: red)

Realizácia aktivít projektu prebiehala od decembra 2021 a bola úspešne ukončená k 30. novembru 2023. Hlavným cieľom bolo poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí, aby sa zabezpečilo zotrvanie občanov v prirodzenom domácom prostredí za účelom zlepšenia kvality života občanov odkázaných na pomoc inej osoby. Projekt bol realizovaný v rámci hlavnej aktivity „Poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí“.

So službami opatrovateliek sú klienti veľmi spokojní. Podelili sa o svoje skúsenosti, ale priali si zostať v anonymite. „Keďže už nie som sebestačná, využívam opatrovateľskú službu. Veľmi mi to pomôže. Som veľmi spokojná s opatrovateľkou. Je spoľahlivá a milá. Pomôže mi s varením, nákupmi a udržiavaním čistoty bytu. Môžem sa s ňou porozprávať a spoľahnúť sa na ňu,“ povedala o svojej opatrovateľke obyvateľka Piešťan.

Aktivity projektu boli realizované prostredníctvom opatrovateliek – zamestnankýň mesta Piešťany, ktoré pracovali na plné a polovičné pracovné úväzky pre občanov mesta podľa zákona o sociálnych službách, ktorí majú uzatvorenú zmluvu s mestom o poskytovaní opatrovateľskej služby najviac v rozsahu hodín vyplývajúcich z Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Na plný pracovný úväzok pracovalo v rámci projektu 26 opatrovateliek a na polovičný úväzok 10 opatrovateliek. Podporených bolo celkovo 36 existujúcich pracovných miest.

„Najprv som nechcela opatrovateľku. Bála som sa a hanbila, že bude po mne upratovať, kúpať ma a bude vedieť o všetkých mojich slabostiach. Teraz som rada, že je tu so mnou. Vybaví a porobí, čo je treba. Veľa sa rozprávame, neurazí sa, keď jej niečo pripomeniem a hlavne cítim, že ma má rada,“ podelila sa s nami o svoje skúsenosti iná klientka.

Keďže sa realizácia projektu stretla s priaznivou odozvou a splnila stanovený cieľ, bude sa mesto opätovne uchádzať o získanie ďalších finančných prostriedkov pri vyhlásení novej plánovanej výzvy.

Demografický vývoj nielen na Slovensku už dlhodobo poukazuje na postupné starnutie populácie, ktoré predstavuje z pohľadu zabezpečenia sociálnych istôt a služieb jeden z najvýznamnejších problémov 21. storočia. V najbližších desaťročiach je proces starnutia obyvateľstva nezvratný a bude mať vplyv na všetky oblasti spoločenského života. Hlavnou demografickou výzvou súčasného, no najmä budúceho rozvoja sociálnych služieb v meste bude výrazné populačné starnutie, ktorému budú Piešťany čeliť vo významnej miere. Medzi štandardné sociálne služby, poskytované samosprávami seniorom, ako aj osobám odkázaným na pomoc druhých, možno zaradiť i poskytovanie opatrovateľskej služby. 

ts Mesto Piešťany

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 13. apríla. Tento deň je Dňom nespravodlivo stíhaných. Meniny má Aleš.
  • 13.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 15. apríla. Tento deň je Svetovým dňom umenia. Meniny má Fedor.
  • 15.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
V úvode apríla sa na Banke konalo jarné upratovanie obce. Organizovala ho obec od ôsmej hodiny rannej až do obeda,…
  • 15.04.2024, 16:46
  • Spravodajstvo
pondelok, 15. apríla 2024
Meniny má Fedor, zajtra Dana, Danica