Vízie a fantázie piešťanskej mestskej kultúrnej komisie

Na januárovom rokovaní Komisie pre kultúru a cestovný ruch sa ocitol materiál s názvom „Koncepcia kultúry mesta Piešťany – výber spracovateľa a špecifikácia obsahu“. Ako predkladatelia sú pod ním podpísaní predseda komisie, poslanec Michal Bezák, a členka komisie, poslankyňa Adriana Drahovská. A keďže spojenie Drahovská a koncepcia kultúry sme tu už raz mali a výsledok bol viac ako otázny, začali sme sa o „novú“ koncepciu kultúry Piešťan zaujímať.

V objekte Malej scény Mestského kultúrneho strediska na Ulici A. Dubčeka sú toalety v havarijnom stave a samotná hlavná sála nespĺňa bezpečnostné štandardy. (Autor: am)

Tvorba tohto dokumentu má históriu už vo volebnom období 2014 až 2018, keď v čele mesta stál primátor Miloš Tamajka a svojou väčšinou poslancov za Spoločne pre Piešťany (SpP) vedúcu úlohu v mestskom zastupiteľstve realizoval Tomáš Hudcovič. Členom SpP bola aj Adriana Drahovská, ktorá po vynechaní jedného volebného obdobia je späť v zastupiteľstve, tentoraz však už nereprezentuje rozpadnuté SpP, ale politickú stranu SPOLU – občianska demokracia.

Pripomenúť si však históriu chaotického pôsobenia SpP v zastupiteľstve je zrejme potrebné i v súvislosti s týmto reinkarnovaným dokumentom, keďže sa opäť plánujú utrácať verejné finančné prostriedky na vytvorenie niečoho, čo tu už raz bolo a podľa slov súčasného vedenia radnice k úžitku nikdy nebolo.

V čase tvorby v roku 2018 o tomto dokumente počul hádam každý, kto sa o kultúru v Piešťanoch čo i len okrajovo zaujíma. Tvorcovia si totiž zobrali do hlavy, že na jeho tvorbu potrebujú informácie od obyvateľov mesta. Preto si vymysleli dotazník, ktorý propagovala na webe radnica a k promovaniu dotazníka sa pripojil i web Hudcoviča, zapojili i sociálne siete.

V roku 2018 tvorbu koncepcie kultúry bombasticky propagoval aj web predsedu politického zoskupenia Spoločne pre Piešťany, Tomáša Hudcoviča.

„Pripravuje sa koncepcia kultúry pre mesto Piešťany, jej tvorbe môžete napomôcť aj vy,“ znel nadpis politickej reklamy v roku 2018 Tomáša Hudcoviča. A v dobovom politickom článku SpP sa ďalej uvádza: „Piešťany majú široký kultúrny záber, no vždy sa dá dosiahnuť niečo viac, lepšie, inak… Aby sme si svoje know-how udržali a rozvíjali, potrebujeme ho pomenovať, dať mu konkrétnu formu, z ktorej môžeme vychádzať, kedykoľvek sa k nej vrátiť.“ Týmito všeobecnými a prázdnymi frázami Drahovská motivovala vyplnenie dotazníka.

Vraj idú vytvoriť strategický dokument, ktorý mesto nikdy nemalo spracovaný, a z tohto dôvodu je dotazník koncipovaný tak, aby sa získali i dáta a štatistiky, na základe čoho vytýčia pre mestskú kultúru nové ciele a vízie.

S vytvoreným dokumentom s názvom Koncepcia kultúry mesta Piešťany je to však ako s povestnou ženou detektíva Columba. Všetci o nej veľa počuli, ale nikdy ju nik nevidel. Pri zadaní kľúčového slova „Koncepcia kultúry“ do vyhľadávača na oficiálnej internetovej stránke mesta Piešťany totiž nenájdete absolútne nič, čo by sa na takýto dokument čo i len podobalo.

Dáta pre spracovanie koncepcie v roku 2018 promovala i oficiálna webová stránka piešťanskej radnice.

Vzkriesená kultúrna koncepcia

Máme tu súčasnosť a Drahovskej téma s názvom Koncepcia kultúry je späť. Poslanci svojím uznesením dokonca na jej tvorbu vyčlenili v mestskom rozpočte 10-tisíc eur.

„Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva odporúčame na vypracovanie strategického materiálu vyzvať nezávislých externých odborníkov. Pred vyhlásením obstarávania materiálu je tiež potrebné vyšpecifikovať a zadefinovať štruktúru obsahu koncepcie tak, aby zodpovedala potrebám Mesta Piešťany, organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany, ako aj iným subjektom, pôsobiacim v oblasti kultúry v regióne,“ píše sa v dôvodovej správe mestskou kultúrnou komisiou prerokovaného materiálu.

Pýtali sme sa preto predsedu komisie, aký má byť nový zámer vytvorenia dokumentu za 10-tisíc eur z peňazí daňových poplatníkov. „Koncepcia má špecifikovať vízie v oblasti kultúry do budúcnosti. Pri tvorbe koncepcie vyzbierame dáta a k pracovnému stolu prizveme všetkých aktérov v oblasti kultúry v kúpeľnom meste,“ odpovedal predseda komisie pre kultúru a cestovný ruch poslanec Michal Bezák.

Pýtali sme sa aj riaditeľky Mestského kultúrneho strediska (MsKS) v Piešťanoch, či jej „koncepcie“ mestskej komisie pomôžu. „V princípe áno, koncepcia kultúry šitá na mesto Piešťany môže poskytnúť prehľad nedostatkov a možných opatrení v tejto oblasti. No myslím si, že mestá a ich kultúrne inštitúcie na Slovensku sa stretajú s veľmi podobnými problémami, takže sa stačí začítať do nimi spracovaných dokumentov a človek rýchlo nájde paralelu so situáciou v Piešťanoch. Minimálne za MsKS môžem povedať, že sa aj týmito dnes už ‚hotovými‘ opatreniami budeme inšpirovať a tie, ktoré budú v našich finančných možnostiach, sa budeme snažiť už teraz postupne zavádzať do praxe,“ povedala nám riaditeľka MsKS Alexandra Mathiasová.

Zhrnutie „kauzy“

Ako je uvedené v predchádzajúcom texte, je otázne, či je vôbec potrebné utrácať verejné financie, ktorých je i tak v mestskej pokladni chronicky málo za niečo, čo tu už raz bolo a na nič to nebolo. Aký typ kultúrnych podujatí sa ľuďom páči, na to netreba dotazníky, ale úplne stačí, keď si na mestom organizované podujatia prídu členovia komisie zrátať divákov v hľadisku.

Piešťanská mestská kultúra však problém má, tým ale nie je programová štruktúra podujatí. Tá si vždy nájde prirodzeným selektívnym spôsobom konzumenta. Ozajstným problémom je stav, v akom je infraštruktúra mestských kultúrnych objektov.

MsKS je príspevková organizácia mesta. Spravuje Kultúrno-spoločenské centrum Fontána, Prírodné kino, Hudobný pavilón v mestskom parku, Starú lekáreň na Winterovej ulici, Galériu Mólo na Kolonádovom moste a Malú scénu na Ulici A. Dubčeka. Hospodárenie je priamo naviazané na rozpočet mesta. MsKS si na tento rok naplánovalo rozpočet v objeme 723 232 eur, pričom od mesta získa 560-tisíc eur. Ambícia MsKS zabezpečiť finančné prostriedky z mimorozpočtových zdrojov mesta (grantov a dotácií) je v objeme 163 232 eur.

Najvyšší nárast plánovaných výdavkov oproti roku 2023 je v položke, ako sú napríklad honoráre umelcom, propagácia podujatí či revízie technických zariadení. Naplánované výdavky však nezohľadňujú nárast výdavkov spôsobených neustálym zvyšovaním miery inflácie, nezohľadňujú výdavky spojené s nutnou údržbou budov v správe MsKS a s finančným pokrytím neočakávaných výdavkov v dôsledku vzniku havarijných situácií.

Každoročne negatívne hodnotí opätovný pokles rozpočtovaných výdavkov na rutinnú a štandardnú údržbu aj hlavný kontrolór mesta Piešťany vo svojom stanovisku k návrhu rozpočtu. Neustále znižovanie výdavkov na údržbu majetku sa prejaví zvýšenými nákladmi, ktoré bude potrebné investovať z dôvodu pretrvávajúceho zanedbávania pravidelnej údržby.

Ako je teda možné konštatovať, s organizovaním kultúrnych podujatí MsKS nemá finančné, ale ani obsahové problémy. Tu je práca mestskej kultúrnej komisie a jej koncepcie úplne zbytočným plytvaním času a finančných prostriedkov daňových poplatníkov.

Koncepcia kultúry do kultúry nepatrí

My preto odporúčame koncepciu kultúry a jej spracovanie presunúť z kultúrnej komisie do Komisie pre výstavbu, dopravu a územné plánovanie, v ktorej odborníci architekti a stavebníci odporučia rozsah potrebných opráv a renovačných prác „kultúrnych“ objektov za spolupráce s Komisiou pre financie a podnikanie, ktorá poslancom do zastupiteľstva skalkuluje návrh potreby vyčlenenia finančných prostriedkov.

Ak sa nezačne do údržby mestskej infraštruktúry zásadne investovať, môže sa o pár rokov stať, že kultúrna komisia bude svoje vízie a fantázie spriadať nanajvýš na lúke v mestskom parku.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 13. júla. Tento deň je Medzinárodným dňom hlavolamov. Meniny má Margita.
  • 13.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je štvrtok 11. júla. Tento deň je Svetovým dňom populácie. Meniny má Milota.
  • 11.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Služobne najstaršou redaktorkou Piešťanského týždňa je Vierka Dusíková. Do redakcie prišla na jeseň 1992, s niekoľkými prestávkami v nej pracuje…
  • 14.07.2024, 00:01
  • Piešťanský týždeň / Kultúra a spoločnosť / Piešťany
nedeľa, 14. júla 2024
Meniny má Kamil, zajtra Henrich