V školách pribudli stojany pre 240 bicyklov

Mesto Piešťany vybavilo päť svojich základných škôl stojanmi na bicykle. Až 118 kovových stojanov je umiestnených na novovybudovaných spevnených plochách a umožňujú žiakom, učiteľom alebo zamestnancom škôl zaparkovať v školských areáloch takmer 240 bicyklov.

(Autor: piestany.sk)

Výstavba stojanov na bicykle stála podľa piešťanskej radnice viac ako 51-tisíc eur. Piešťany získali 30-tisíc eur z ministerstva dopravy, konkrétne z dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy, ďalších vyše 21-tisíc bolo hradených z rozpočtu mesta. Najviac nových stojanov, až 33, pribudlo v areáli ZŠ Brezová, po 24 kusov v ZŠ Mojmírova a v ZŠ M. R. Štefánika, 22 nových cyklostojanov je umiestnených v areáli školy na sídlisku Adam Trajan a 15 pri vstupe do školy na Holubyho ulici.

Je 50-tisíc eur za 118 stojanov na bicykle priveľa?

Piešťanská radnica po zverejnení článku na svojom webe a sociálnej sieti o realizácii cyklostojanov v areáloch základných škôl čelila na svojom účte na Facebooku množstvu negatívnych reakcií od komentujúcich. Celková čiastka za výstavbu 118 stojanov totiž bola 51 655,79 eura, čo sa komentujúcim zdalo priveľa. Mestský úrad tak následne zverejnil na svojom webe vysvetlenie.

Zdôvodnenie radnice:

Nedá nám nereagovať na množstvo negatívnych komentárov, urážok a obvinení pri článku o nových cyklostojanoch na základných školách v našom meste.

V prvom rade treba dať na vedomie, že s týmto projektom sa Mesto Piešťany zaradilo medzi 28 úspešných miest zo 184 prihlásených do výzvy Ministerstva dopravy SR. Jednou z podmienok ministerstva na získanie dotácie vo výške 30-tisíc eur (čo bolo maximum uvedenej dotácie) bola nutná finančná spoluúčasť mesta. Pri každej výzve na získanie finančnej dotácie sú stanovené podmienky, ktoré je nutné dodržať. Presne tak Mesto Piešťany postupovalo aj v tomto prípade.

Prečo nemajú prístrešky?

Keby sme mali dostatok finančných prostriedkov, verte nám, že by sme deťom dopriali stojany s prístreškami. Prvotným zámerom mesta bolo osadiť cyklostojany s prístreškami, avšak z cenových prieskumov vyšlo, že v danej sume by sme dokázali osadiť len minimálny počet stojanov a mesto by sa stalo neúspešným žiadateľom.

Prečo práve takýto druh stojanu?

Projekt bol spracovaný v súlade s výzvou ministerstva dopravy, ktoré vo výzve stanovilo rôzne podmienky, napríklad aj povinnosť dodržať platné technické podmienky TP 85 – Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry (preto stojany typu U) a ako hodnotiace kritérium bol najväčší počet cyklostojanov pre najväčší počet detí na školách. Tento typ stojanov je najbežnejším bezpečným a zároveň najlacnejším riešením pre všetky typy bicyklov, čo sa týka šírky pneumatík a spôsobu uzamknutia bicykla o rám.

Stojany musia byť zo zlata. Tá cena je nadhodnotená…

Cena je reálna dobe, v ktorej žijeme. Najvyššie náklady v tomto projekte boli vynaložené na zemné (výkopové) práce. Vytvorenie spevnených plôch pod cyklostojanmi stáli 12 075 eur bez DPH. Priestory pod stojanmi boli vybudované na betónovej dlažbe v rozsahu 97 metroch štvorcových. Vytvorenie priestoru na ZŠ Mojmírova z asfaltového betónu stálo 8516 eur bez DPH. Pridružené práce – sadové úpravy (80 metrov štvorcových), odvoz stavebnej sute a demontážne práce stáli 4780 eur bez DPH. Na montáž 118 stojanov bola vynaložená suma 4867 eur bez DPH.

Najlacnejšou položkou v tomto projekte boli samotné cyklostojany. Jeden kus stál 98,50 eura, suma za 118 stojanov bola 11 623 eur bez DPH.

Pýtali ste sa na názor riaditeľov škôl?

Samozrejme. Na projekte participovali aj riaditelia každej zo škôl, kde sú stojany umiestnené, a prerozdelenie počtu stojanov bolo urobené na základe štatistiky počtu detí. Každé umiestnenie bolo odkonzultované a odsúhlasené riaditeľom danej školy.

Keďže tento projekt vypracoval zamestnanec mestského úradu a nie externá firma, neboli do projektu zahrnuté žiadne výdavky naviac.

Každá uzatvorená zmluva je transparentne zverejnená na stránke Mesta Piešťany pod sekciou Transparentne/Povinné zverejňovanie/Faktúry, zmluvy, objednávky.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je streda 17. júla. Tento deň je pamätným dňom Výročia deklarácie o zvrchovanosti SR. Meniny má Bohuslav.
  • 17.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 18. júla 2024
Meniny má Bohuslav, zajtra Kamila