Novinky v parkovaní: Na ich dodržiavanie budú policajti dozerať i mobilnými kamerami

S príchodom nového roka nadobudlo v Piešťanoch platnosť všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta o nových parkovacích zónach, ktorého súčasťou sú i nové cenníky. Širšie centrum mesta sa rozdelilo na zóny s regulovaným státím a tvoria vymedzené úseky miestnych ciest zoskupené do siedmich pásiem (A, B, C, D, E, S, N). O procese tvorby zmien až po prijatie VZN v zastupiteľstve sme priniesli množstvo článkov počas celého minulého roka. Tentoraz sme o vyjadrenie k téme požiadali náčelníka piešťanskej mestskej polície Marcela Mihalika.

Náčelník piešťanskej mestskej polície Marcel Mihalik je presvedčený, že keď si vodiči zvyknú, budú s novinkami spokojní. (Autor: pror)

Mestská polícia je reštriktívna zložka miestnej samosprávy, ktorá síce mestskú legislatívu neschvaľuje, ale jej poslaním je dohliadať a vynucovať jej dodržiavanie aj reštrikciami. „Je to už niekoľko rokov, čo sme upozorňovali, že je potrebné parkovanie v meste regulovať aj rozširovaním spoplatnenia. Mohlo sa to však diať postupne, aby si na zmeny obyvatelia i návštevníci zvykali a nemuselo to vyvolať také množstvo negatívnych emócií, ako sa to deje v súčasnosti. V každom prípade zmeny bolo nevyhnutné urobiť, nakoľko situácia so statickou dopravou v meste už bola neúnosná,“ vysvetlil náčelník mestskej polície Marcel Mihalik.

I napriek tomu, že radnica organizovala verejné diskusie a pripravovanú novelu parkovania v kúpeľnom meste bolo možné pripomienkovať priamo počas diskusií i písomne na mestskom úrade, len týždeň po jej vstúpení do platnosti prišli niektorí obyvatelia mesta proti nej pred mestský úrad protestovať. „V úvode roka sme v podstate s vynucovaním rešpektovania nového VZN ani nemali prácu. Centrum mesta bolo prázdne a parkovali tu len tí, ktorí v centre bývajú alebo za účelom relaxačnej prechádzky do centra prišli. Nám sa sezóna kontrol parkovania začala až minulý týždeň v pondelok,“ objasnil nám náčelník mestskej polície.

Mobilný kamerový systém na kontrolu parkovania bude umiestnený na policajnom vozidle a prejazdom okolo zaparkovaných automobilov odhalí neplatičov.

S úvodnými organizačnými a technickými problémami podľa Marcela Mihalika počítali: „Keď sa zavádza niečo nové, vždy sú problémy, ktoré sa ukážu až aplikáciou v praxi. Tak ako to je napríklad v administratívnej časti mesta za okresným úradom a obvodným oddelením štátnej polície patriacej do parkovacej zóny E. Na základe našej pripomienky sa tam spoplatnenie nateraz nezavádza, nakoľko zákon jasne hovorí, že parkovacie miesto v parkovacej zóne musí byť riadne vyznačené. A keďže sa okolo potoka Dubová parkuje na nespevnených plochách, nie je tu technicky možné v zmysle zákona parkovacie miesto riadne vyznačiť.“

Mestská polícia je však podľa náčelníka pripravená ohľadom parkovania plniť kontrolné úlohy, ku ktorým ju zaväzuje zákon i znenie poslancami prijatého VZN. A je na to aj náležite technicky vybavená. „Mestskí policajti sú prostredníctvom aplikácie v mobilnom telefóne pripojení do parkovacieho systému. Nasnímaním poznávacej značky do mobilu vie policajt okamžite na mieste zistiť, či má vozidlo zakúpenú parkovaciu kartu na príslušnú parkovaciu zónu alebo zaplatené časové parkovné. Priestupok bude hliadka prednostne riešiť na mieste. Ak sa vodič pri vozidle nenachádza, uplatníme objektívnu zodpovednosť. Vodič si nájde informáciu o spáchaní priestupku a rozhodnutie o udelení sankcie doručíme majiteľovi vozidla poštou. Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla, ľudovo nazývaný papuča, použijeme najmä v prípadoch chronických priestupcov,“ vysvetlil Mihalik.

V budúcnosti však uvažujú i s odťahovaním áut, a to najmä v prípade, pokiaľ budú odstavené na miestach, kde vytvoria prekážku v cestnej doprave. Mestská polícia je však v najbližšom období pripravená svoju kontrolnú činnosť v oblasti statickej dopravy zefektívniť. Okrem toho, že prijali organizačné zmeny a v radoch mestskej polície zriadili zložku, ktorá bude mať prednostne na starosti kontrolu parkovania, tak poslanci v rozpočte mesta vyčlenili sumu 60-tisíc eur na zakúpenie mobilného kamerového systému.

„Na označenom policajnom vozidle budú umiestnené kamery a osádka bude vybavená tabletom a náležitým softvérom prepojeným na parkovací systém. Pri prejazde policajného auta s kamerami okolo zaparkovaných vozidiel policajt podľa nasnímaných poznávacích značiek okamžite na tablete uvidí, ktoré vozidlo nemá parkovaciu kartu či uhradené časové parkovné a ktoré majiteľ zaparkoval v spoplatnenej parkovacej zóne takpovediac zadarmo,“ uviedol náčelník mestskej polície.

Marcel Mihalik podľa si jeho slov plne uvedomuje, že tieto zásadné zmeny v parkovacej politike mesta sa nebudú dať aplikovať okamžite: „Odstránenie technických či administratívnych nedostatkov, ktoré sa nám ukážu aplikáciou v praxi, spolu s kontrolou dodržiavania ustanovenia zákona a VZN predpokladám, že naplno rozbehneme do začiatku letnej sezóny.“ Ako ďalej dodal, keď si obyvatelia mesta a návštevníci na novinky v parkovaní zvyknú, určite budú nakoniec spokojní.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je štvrtok 11. júla. Tento deň je Svetovým dňom populácie. Meniny má Milota.
  • 11.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je sobota 13. júla. Tento deň je Medzinárodným dňom hlavolamov. Meniny má Margita.
  • 13.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Služobne najstaršou redaktorkou Piešťanského týždňa je Vierka Dusíková. Do redakcie prišla na jeseň 1992, s niekoľkými prestávkami v nej pracuje…
  • 14.07.2024, 00:01
  • Piešťanský týždeň / Kultúra a spoločnosť / Piešťany
nedeľa, 14. júla 2024
Meniny má Kamil, zajtra Henrich