Jasličková pobožnosť v Trebaticiach bola prekrásna

  • Piešťanský týždeň / Mladí dnes / Kultúra a spoločnosť
  • 30. decembra 2023, 07:54

Na okamih sa vrátime k najkrajším sviatkom roka. Vianoce, sviatky radosti, si Trebatičania nevedia predstaviť bez Jasličkovej pobožnosti. Toho roku sa konala 26. decembra v kostole sv. Štefana Uhorského a bola prekrásna.

Všetkých srdečne pozdravil a privítal miestny farár vdp. Marián Díreš a už sa chrámom rozniesla pieseň Krásne sviatky v podaní organistky Ingrid Urbanovej a jej spevákmi Barborou, Miškou, Danielou, Marošom a malými speváčkami zo spevokolu St. Stephen´s band. Moderátorka podujatia Martina Kuchárová spomenula, že dnešné Vianoce sú poznačené veľkým stresom, a preto je dôležité stretnúť sa pri jasličkách s malým Ježiškom a poriadne ho privítať.

Keď rozprávač Milan Pekarovič zahral na fujare, ocitli sa všetci v dávnej Galilei a vnímali tajomnú atmosféru spred 2 tisíc rokov. Archanjel Gabriel za zvukov nebeského chóru zvestoval zázrak spásy, roztancované nebo jasalo na Máriinu odpoveď Staň sa. Svätý Jozef putoval s Pannou Máriou do Betlehema, hľadal útulok, pýtal sa na prístrešie, prosil o pomoc, no neuspel…Ježiško prišiel na svet v chudobnej maštali, lebo vlastní ho neprijali. Anjeli ho radostne ohlasovali pastierom, oni sa mu klaňali a vítali ho. Hviezda jeho narodenie oznamovala pohanským národom, Herodes bol príchodom budúceho kráľa rozrušený a ukladal o jeho život. Traja mudrci sa neochvejne riadili hviezdou, prišli do Betlehema a priniesli Ježiškovi dary. Príbeh večný, jedinečný, najvzácnejší, s nadšením stvárnený deťmi a mládežou, sprevádzaný ich ľúbezným spevom a podmanivým tancom.

Vďaka krásne baletky Eliška, Linda, Kiara, Eva, Jessica, Katka a Paula zo CZUŠ sv. Gorazda vo Vrbovom, vedené magistrou umenia Michaelou Urbanovou za ladné tanečné kreácie stvárňujúce jasajúce nebo, radosť pastierov a Betlehemskú hviezdu.

Ďakujem anjelom Lenke a Klárke za zázrak zvestovania, Nikolasovi za stvárnenie statočného sv. Jozefa a Petre za Pannu Máriu. Pochvalu si zaslúžia aj neúprosní hospodári Tamara a Martin. Na rade s pochvalou sú šťastní pastieri Romana, Timea, Eliška a bača Nina. A už prichádzajú múdri králi z východu – Martin, Maximilian a Michaela.

Clivo znela pieseň Nikto Ťa neprijal, keď sv. Jozef márne hľadal ubytovanie. Aká bola však radosť pastierov, keď ich anjeli budili piesňou Vstávajte pastieri, aby mohli privítať malého kráľa. Roztancovaný bol celý kostol, anjeli, pastieri, všetko sa radovalo. Aj deti, ktoré neboli medzi účinkujúcimi, sa prihlásili a spontánne zaspievali Ježiškovi alebo mu povedali básničku.

Na záver trebatickej jasličkovej pobožnosti moderátorka Martina, povedala, že ten kto neotvoril dvere svojho príbytku, tomu sa Boh nenarodil. To sa už s jasotom deťúrence rozbehli k pánu farárovi pre požehnanie, po trebaticky „na krížiček“ .Keď sa v kostole stíšilo svetlo, pri blikajúcich svetielkach všetci účinkujúci, ako aj ostatní spievali spolu vianočné piesne.

Úprimné poďakovanie a rešpekt patrí pani organistke Ingrid za scenár podujatia, réžiu, hudbu, spev a za nácvik hercov a spevákov. Vďaka aj Jane Jankechovej Žákovej, za obstaranie rekvizít a prípravu scény.

Nakoniec veľká vďaka patrí všetkým rodičom, starkým, pestúnom, starším súrodencom, ktorí priviedli maličkých do kostola.

Kamila Meyer,  foto: Juraj Jankech

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je streda 17. júla. Tento deň je pamätným dňom Výročia deklarácie o zvrchovanosti SR. Meniny má Bohuslav.
  • 17.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 18. júla 2024
Meniny má Bohuslav, zajtra Kamila