Rozpočet mesta pre rok 2024 poslanci schválili

Mesto Piešťany plánuje v budúcom roku hospodáriť na strane výdavkov so sumou 37 497 208 eur. Decembrové mestské zastupiteľstvo sa síce nieslo najmä vo vážnom tóne schvaľovania najdôležitejších dokumentov samosprávy kúpeľného mesta pre rok 2024, ako sú rozpočet mesta, ale i rozpočty pre budúcoročné obdobie mestských rozpočtových organizácií Služby mesta Piešťany, mestská knižnica či mestské kultúrne stredisko, no toto zasadnutie poslancov malo aj jednu tragikomickú postavičku, ktorej sa s veľkou angažovanosťou zhostil poslanec Tomáš Hudcovič.

Poslanci rozpočet mesta i jeho organizácií schválili aj napriek podivným diskusným vystúpeniam Tomáša Hudcoviča. (Autor: pror)

Siahodlhé monológy takmer ku každému bodu rokovania zastupiteľstva jeho kolegov v poslaneckých laviciach podľa všetkého nijako nezaujali aj napriek tomu, že Tomáš Hudcovič raz bol v rámci svojich diskusných príspevkov špecialista na odpadové hospodárstvo, potom expert na školstvo. Inokedy sa stal fundovaným právnikom na pracovné právo a poučoval mestských právnikov, či v prípade prejednávaných rozpočtov mestských organizácií, ale najmä priamo rozpočtu mesta, emotívne presviedčal radničných účtovníkov, že svojej profesii na rozdiel od neho vôbec nerozumejú a rozpočet zostavili nesprávne a protizákonne.

Nepomáhalo dohováranie poslancov, aby vážil svoje slová a hlavne ich zhutnil do stručnosti a zrozumiteľnosti, nepomáhalo ani dohováranie zo strany vedenia radnice, aby si argumenty a čísla, ktorými sa oháňa, nevymýšľal.

Hudcovič si počas rokovania išiel svoj vlastný „voľný“ štýl diskusie, čo navodilo pre neho tragikomickú situáciu. V jednoduchosti napísané, keď hlasoval za prijatie niečoho, čo sám navrhol, zvyšní poslanci hlasovali proti, a naopak, kde ostatní poslanci hlasovali za nejaký návrh uznesenia, ktoré nevymyslel Hudcovič, on zväčša hlasoval proti jeho prijatiu.

Pri viacerých hlasovaniach však využíval zvláštny spôsob uplatňovania svojho poslaneckého mandátu a hlasovania sa nezúčastnil, i keď v čase hlasovania sedel za svojím hlasovacím zariadením. Situácia minulotýždňového zastupiteľstva by sa dala charakterizovať vyjadrením: „Jeden proti všetkým, všetci proti jednému.“

Rozpočet mesta

Mesto plánuje v budúcom roku hospodáriť na strane príjmov do mestskej pokladne so sumou 37 519 381 eur a na strane výdavkov so sumou 37 497 208 eur. Drvivú časť rozpočtu pohltí prevádzka mesta, škôl, škôlok, mestských rozpočtových organizácií a mestských zariadení, dotácia do mestskej autobusovej dopravy. Medzi najväčšie investičné akcie mesta v roku 2024 v časti rozpočtu s názvom „Doprava“ patrí už po niekoľkýkrát naplánovaná a doposiaľ nezrealizovaná rekonštrukcia Štúrovej ulice.

Návrh rozpočtu Piešťan prešiel procesom schválenia a pripomienkovania všetkými mestskými odbornými komisiami, ale i mestskou radou. Do návrhu bola v tomto procese posudzovania zapracovaná i pripomienka, aby 100-tisíc eur, ktoré mesto vyčleňuje na chod Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany, bolo účelovo viazaných na aktivity, ktoré organizuje Mesto Piešťany, a poslanci rozpočet svojím hlasovaním následne schválili.

Rozpočet Služieb mesta Piešťany

Služby mesta Piešťany (SMP) chcú v budúcom roku hospodáriť so sumou 6 032 970 eur, pričom z mestského rozpočtu požadujú na svoju činnosť vyčleniť 4 288 350 eur. Novinkou pre túto mestskú rozpočtovú organizáciu je nová kompetencia, a tou je prevádzka zimného štadióna. Na tento účel požaduje 613 230 eur.

V diskusii pri schvaľovaní rozpočtu sa ozval poslanec Hudcovič, že s ohľadom na Piešťanský týždeň žiada od riaditeľky Hany Dupkaničovej pre nás informáciu, koľko peňazí plánujú komerčnou činnosťou na zimnom štadióne zarobiť. „My to nevieme predpovedať, ale ak zoberiem do ruky vešteckú guľu, môžem povedať číslo 100-tisíc eur,“ vysvetlila Hudcovičovi riaditeľka SMP. Poslanci tak, ako bol rozpočet navrhnutý, ho bez ďalších pripomienok schválili.

Rozpočet knižnice

Mestská knižnica chce v roku 2024 na svoj chod 654 111 eur. Takmer polovicu tejto sumu tvoria náklady na mzdy zamestnancov. Poslanci rozpočet knižnice, ako im ho jej riaditeľka Margita Galová predložila, schválili.

Rozpočet MsKS

Mestské kultúrne stredisko (MsKS) chce v budúcom roku hospodáriť so sumou 773 778 eur. Od mesta požaduje príspevok v objeme 602 500 eur. MsKS sa v roku 2024 plánuje uchádzať o finančné prostriedky formou dotácií a grantov zo Štátneho rozpočtu, Fondu na podporu umenia, Audiovizuálneho fondu, vyššieho územného celku, zahraničných grantov na účelovo významné podujatia, ako sú projekty Socha piešťanských parkov, výstavy plánované vo výstavných priestoroch KSC Fontána, vo výstavnom priestore na Kolonádovom moste, na plánované festivaly a podujatia, na podporu slovenských a európskych filmov, na kultúrne poukazy. Rozpočet MsKS, ako ho na rokovanie predložil dočasný riaditeľ Martin Svorad, poslanci schválili.

0 Shares

Najnovšie správy

Služobne najstaršou redaktorkou Piešťanského týždňa je Vierka Dusíková. Do redakcie prišla na jeseň 1992, s niekoľkými prestávkami v nej pracuje…
  • 14.07.2024, 00:01
  • Piešťanský týždeň / Kultúra a spoločnosť / Piešťany
Dnes je sobota 13. júla. Tento deň je Medzinárodným dňom hlavolamov. Meniny má Margita.
  • 13.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 15. júla 2024
Meniny má Kamil, zajtra Henrich