Vo Veľkých Kostoľanoch „vyrástla“ EKOtrieda

  • Mladí dnes / Školy
  • 16. decembra 2023, 22:16

Základná škola vo Veľkých Kostoľanoch sa zapojila do zamestnaneckej grantovej výzvy spoločnosti Bekaert Hlohovec, a. s. Tomáš Čapek ako zamestnanec firmy podporil náš zámer projektu Zelená trieda, ktorého základnou myšlienkou je realizácia vyučovania hodín prírodovedy, biológie a techniky, no i iných predmetov v teréne – na školskom dvore. Nadačný fond Bekaert pomáha v Nadácii Pontis a poskytol nám grant 3000 eur na vybavenie učebne.

(Autor: ZŠ Veľké Kostoľany)

V areáli našej školy „vyrástla“ EKOtrieda – centrum environmentálnych aktivít. Žiaci budú môcť prežiť hodiny v prírode, kde budú môcť svoje teoretické vedomosti získané na hodinách priamo konfrontovať s realitou, so skutočným svetom. Vyučovacie hodiny prvouky, prírodovedy, biológie a techniky budú v jarných a jesenných mesiacoch podľa poveternostných podmienok realizované v prírode, čo deťom poskytne prepojenie teórie s praxou.

EKOtrieda, v ktorej sa nachádza záhradné drevené sedenie a interaktívna náučná tabuľa, bude postupne doplnená záhonmi na sadenie byliniek a rôznych kvetov, skalkami určenými na výsadbu a pestovanie kvetov, liečivých rastlín a rôznych bylín, lemovanými špeciálnym náučným chodníkom pre mladých detektívov s QR kódmi. Popoludní budú tento priestor využívať žiaci, ktorí navštevujú ŠKD.

Zelená trieda bude plne funkčná až v jarných mesiacoch.

Touto cestou chceme poďakovať spoločnosti Bekaert Hlohovec, a. s., za to, že nám poskytla finančné prostriedky na realizáciu našej Zelenej triedy z grantu, ktorá bude umiestnená v areáli školy.

ZŠ Veľké Kostoľany

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je streda 21. februára. Tento deň je Medzinárodným dňom turistických sprievodcov a Medzinárodným dňom materského jazyka. Meniny má Eleonóra.
  • 21.02.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
streda, 21. februára 2024
Meniny má Eleonóra, zajtra Etela