Knižnica chce v budúcom roku hospodáriť so sumou 654 111 eur

Mestská knižnica v Piešťanoch plánuje v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom v objeme 654 111 eur, pričom od mesta požaduje na svoju činnosť vyčleniť 643 611 eur a sumu 10 500 chce získať s vlastných príjmov. Návrh rozpočtu na rok 2024 sa líši od schváleného rozpočtu na rok 2023 v položkách, ako sú mzdy, odvody, zákonné sociálne výdavky, reprezentačné výdavky a v položke ostatné služby.

(Autor: pror)

Materiálové výdavky si mestská knižnica (MsK) naplánovala v objeme 19 750 eur. Suma je určená na nákupy kníh, novín a časopisov, technický, hygienický a čistiaci materiál a iné. Všetky položky tejto časti rozpočtu boli ponechané na úrovni roka 2023 a sú nižšie v porovnaní s rokom 2022.

Na energie MsK vyčlenila 76 785 eur. Suma bola ponechaná na úrovni roka 2023. Výška výdavkov za energie je závislá od dĺžky prevádzky Piešťanského informačného centra (PIC) na Kolonádovom moste a počasia.

Na mzdy si MsK pre rok 2024 naplánovala 313 500 eur. Podľa nariadenia vlády sa v tomto roku uskutočnili dve valorizácie tarifných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, a to od 1. januára o sedem percent a od 1. septembra o 10 percent. V sume miezd sú zahrnuté navýšenia plánovaných príplatkov a výplata odmien zamestnancom za splnenie mimoriadnych úloh vo výške 30 percent mesačného platu zamestnanca. Rozpočet miezd vychádza z plánovaného počtu 17 zamestnancov v knižnici a troch v PIC.

Na odvody, zákonné, sociálne a zdravotné poistenie knižnica v navrhovanom rozpočte vyčlenila 109 800 eur. Zákonné sociálne výdavky 31 628 eur pozostávajú z výdavkov na sociálny fond a stravné.

Rozpočet výdavkov v položke služby v objeme financií 94 374 eur je upravený v časti pravidelne sa opakujúce projekty na podporu čítania o výdavky na organizáciu 13. ročníka festivalu Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe. Suma 5640 eur je naplánovaná na rutinnú a štandardnú údržbu nevyhnutnú pre chod organizácie.

Plánované vlastné príjmy 10 500 eur tvoria poplatky za knižničné služby – členské poplatky, krátkodobé prenájmy a príjmy za upomienky.

V čase prípravy rozpočtu nebolo známe vyúčtovanie za spotrebu energií za rok 2023, ktoré bude hradené z rozpočtu roka 2024, rovnako nie je známa konečná cena za energie platná v budúcom roku.

Pre rok 2024 je taktiež znížená a sťažená možnosť získavania grantov na festivaly organizované knižnicami, čo sa hlavne dotklo organizovania 13. ročníka Zázračného orieška, na ktorý už nie je možné získať grant z Fondu na podporu umenia.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je streda 17. júla. Tento deň je pamätným dňom Výročia deklarácie o zvrchovanosti SR. Meniny má Bohuslav.
  • 17.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 18. júla 2024
Meniny má Bohuslav, zajtra Kamila