Zmeny v parkovaní: Parkovacia karta len virtuálna a miesto sa nebude dať prenajať

Zásadné zmeny v parkovaní na území kúpeľného mesta sa nezadržateľne blížia. Veľká časť Piešťan sa od 1. januára 2024 rozdelí na niekoľko zón, v ktorých budú platiť rôzne tarify za parkovanie. K zónam budú prináležať i nové parkovacie karty, ktoré budú len virtuálne. Zároveň pripravovaným návrhom všeobecne záväzného nariadenia mesta (VZN) o dani z prenájmu verejného miesta, ak ho poslanci schvália, sa po novom roku zruší i možnosť individuálneho prenájmu parkovacieho miesta.

Od 1. januára 2024 sa pripravte na nové spoplatnené parkovacie zóny, nové cenníky i nové parkovacie karty. (Autor: am/MsÚ)

Kým zmeny parkovacej politiky počas jej tvorby prechádzali verejnou diskusiou niekoľko rokov, do ďalšej zmeny v parkovaní na území kúpeľného mesta sa v tichosti zavádza zásadná novinka. Ak si jednotlivec či firma doteraz prenajímala verejné parkovacie miesto pre seba či svojich klientov, po novom roku to už nebude možné.

Na decembrové rokovanie mestského zastupiteľstva je totiž pripravená na schválenie novela VZN o dani z prenájmu verejného miesta. Podľa tohto VZN bolo doteraz možné si od mesta verejné parkovacie miesto prenajať a označiť značkou o zákazke parkovania s výnimkou uvedenej na dodatkovej tabuli. Takáto výnimka sa mohla vzťahovať na konkrétne vozidlo, zákazníkov podnikateľskej prevádzky či obyvateľov nehnuteľnosti.

Po novom roku vyhradené parkoviská na mestských pozemkoch budú môcť byť už len pre ZŤP.

„Úprava všeobecne záväzného nariadenia mesta o dani za užívanie verejného priestranstva vychádza zo VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s regulovaným státím, v ktorom nie je uvedené vyhradenie parkovacích miest za úhradu. Prenájom nie je možný z dôvodu nedostatočného počtu parkovacích miest, bolo by to v rozpore so schválenou koncepciou statickej dopravy,“ uvádza sa v dôvodovej správe materiálu, ktorý na decembrovom zasadnutí zastupiteľstva budú schvaľovať poslanci.

Ani zavádzanie už schválených noviniek platných od 1. januára nejde úplne hladko. Informácia radnice o tom, odkedy a kde si bude možné zakúpiť nové parkovacie karty, sa na radničnom webe objavila až následne, ako sme sa o problematiku začali zaujímať.

Na zmeny sa len pripravujú

Od riaditeľky Služieb mesta Piešťany (SMP), Hany Dupkaničovej, sme sa tiež na základe našich otázok dozvedeli, že celý systém parkovacích zón je ešte stále len v procese príprav.

Predaj parkovacích kariet bude možný osobne od 6. decembra na adrese Valová č. 44 v úradných hodinách (sídlo SMP), do konca roka aj bez administratívneho poplatku. Žiadosti o vydanie kariet budú uverejnené na webovej stránke sluzbymesta.sk a budú k dispozícii aj vo forme pre tlač. Kedy to presne bude, sme sa nedozvedeli.

Od 1. januára, keď nové VZN o parkovacích zónach nadobudne účinnosť, sa však bezplatné vydávanie parkovacích kariet v budove SMP skončí. Pri zakúpení parkovacej karty prostredníctvom internetu síce žiaden poplatok okrem ceny karty nezaplatíte, avšak, ak si prídete vybaviť kartu osobne do sídla SMP na Valovú ulicu, okrem ceny karty po novom roku zaplatíte navyše 10 eur. Táto platba je súčasťou poslancami schváleného VZN a má názov „Poplatok za vybavenie žiadosti o parkovaciu kartu osobne“. Od 1. januára by podľa informácií od riaditeľky Dupkaničovej mala nabehnúť aj možnosť zakúpenia parkovacích kariet on-line prostredníctvom internetu a bez administratívneho poplatku.

Parkovací systém na parkovisku so závorami na Nálepkovej ulici bude od 1. januára do ukončenia aplikovania zmien mimo prevádzky. Počas tejto doby tu bude parkovanie možné bez úhrady.

Trojmesačné prechodné obdobie

Držitelia starých parkovacích kariet vydaných v roku 2023 s dobou platnosti na 12 mesiacov platných aj v roku 2024 budú považovaní od 1. januára za rezidentov mesta, čo im umožní parkovanie na celom území mesta. Avšak len počas prvých troch mesiacov v kalendárnom roku 2024.

Po ukončení trojmesačného prechodného obdobia, ak karta vydaná ešte podľa starého VZN je platná, ich držiteľom bude vyplatená alikvotná časť úhrady za parkovaciu kartu.

Parkovacia karta iba virtuálna

Prostredníctvom SMP bude vydávaná len informatívna karta pre jej držiteľa. Kontrola úhrady parkovného v zóne plateného státia prostredníctvom parkovacej karty bude realizovaná len overením poznávacej značky v informačnom systéme.

Nové nariadenie mesta o parkovacích zónach platné od 1. januára však obsahuje ešte jedno dôležité ustanovenie. Parkovacia karta nebude vydaná žiadateľovi, ktorý má v deň podania žiadosti o vydanie karty evidovaný nedoplatok voči Mestu Piešťany.

Zhrnutie noviniek

Tak si to zhrňme. Novú parkovaciu kartu pre rok 2024 si od 6. decembra môžete zakúpiť len osobne a do 31. decembra ešte bezplatne v budove SMP na Valovej ulici. Od 1. januára bude spustený aj on-line predaj na webe a pri kúpe parkovacej karty osobne v prevádzke SMP si za ňu priplatíte aj administratívny poplatok 10 eur.

Nové parkovacie karty sú virtuálne a ich držiteľa si policajti overia podľa poznávacej značky vozidla v ich parkovacom systéme. Vytlačená karta tak, ako sa píše vo VZN, bude len informatívna pre držiteľa. Jej vkladanie za čelné sklo bude po novom roku zbytočné.

Staré parkovacie karty vydané v roku 2023 podľa starého VZN budú platiť aj v roku 2024, ale len prvé tri mesiace. Ak ich platnosť túto prechodnú dobu presahuje, vyplatia vám za ňu alikvotnú čiastku.

Pozor na uhradenie miestnych poplatkov a daní. Ak po novom roku budete mestu dlhovať nejaké peniaze, parkovaciu kartu nezískate aj napriek tomu, že splníte všetky ostatné podmienky uvedené vo VZN.

Od 1. januára tiež už nebude možné prenajať si konkrétne parkovacie miesto na mestskom pozemku.

Platené státie bez karty od 1. januára

Pásmo A – centrum mesta, 181 parkovacích miest – v parkovacom automate sadzba za parkovanie 2,00 €/h, cez SMS 2,50 €/h, cez aplikáciu 2,20 €/h, mobilnou platbou 2,00 €/h.

Pásmo B a D – širšie centrum mesta, kapacita 643 miest – v parkovacom automate 1,50 €/h, cez SMS 1,85 €/h, cez aplikáciu 1,65 €/h, mobilnou platbou 1,50 €/h.

Pásmo C, E a S – obytné zóny, kapacita 866 miest – v parkovacom automate 0,50 €/h, cez SMS 0,60 €/h, cez aplikáciu 0,55 €/h, mobilnou platbou 0,50 €/h.

Pásmo N – parkovisko s rampovým systémom na Nálepkovej ulici – v parkovacom automate sadzba za parkovanie 0,80 €/h.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 21. júla. V tento deň sa v roku 1880 v obci Košariská narodil generál Milan Rastislav Štefánik.…
  • 21.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 22. júla. Tento deň je Dňom rodičov. Meniny má Magdaléna.
  • 22.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 22. júla 2024
Meniny má Magdaléna, zajtra Oľga