Včelári v Drahovciach oslávili sviatok aj s najväčšou včelou na Slovensku

V Drahovciach ochutnali včelári v sobotu 11. novembra zrejme najväčšiu včelu Slovenska. Stonásobnú zväčšeninu robotnice včely medonosnej upiekla z rozmanitých cukrárenských materiálov vnučka zakladateľa občianskeho združenia Včeloz pri príležitosti oslavy desiateho výročia vzniku tejto organizácie. Torta merala úctyhodných 110 centimetrov, vážila takmer 30 kilogramov a na jej zhotovenie bolo potrebných sto vajíčok. Išlo zároveň o pokus o zápis do Knihy slovenských rekordov. Cukrárenská včela bola naozaj ako živá, ešte aj jemné chĺpky z ryžových rezancov krášlili jej telo.

Pri príležitosti desiateho výročia založenia občianskeho združenia Včeloz upiekla vnučka Miroslava Habra (vľavo), Adéla Sedláčiková (vpravo), tortu v tvare včely robotnice. Pomáhala jej mamina Jitka Sedláčiková. (Autor: autor/OZ Včeloz)

„Na torte sa podieľala najmä moja vnučka Adéla Sedláčiková za výdatnej pomoci jej matky Jitky Sedláčikovej. Najviac pomohol Pavol Hiža, ktorý všetko pripravil a pomáhal pri realizácii,“ uviedol Miroslav Habr, predseda občianskeho združenia Včeloz.

Krájanie torty v reštaurácii Dolná, kam zakladateľ združenia s rodinou pozval jeho všetkých členov, bolo vyvrcholením osláv desiateho výročia Včelozu. Tí si vypočuli nielen prednášku na tému Fyziológia, anatómia a biológia včely medonosnej generálneho riaditeľa Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu Martina Mojžiša, ale aj prezentáciu desaťročnej činnosti Včelozu, ktorú pripravil jeho predseda.

Včelári vedia, že s poslednou včelou zahynie aj ľudstvo. Nie je to zveličenie, ale holý fakt. Včely majú nezastupiteľné miesto opeľovačov v prírode. Slovenskí ochranári bijú na poplach – v posledných rokoch ubúda včiel i včelstiev najmä pre ich úhyn vďaka prechemizovanému poľnohospodárstvu, biodiverzite a prudkým klimatickým zmenám. Byť včelárom nie je iba med lízať. V sezóne je to každodenná povinnosť, pozostáva z mnohých pravidelných úkonov. Treba byť pracovitý, dôsledný, predvídavý, obozretný a pozorný.

Ale vráťme sa k drahovskému Včelozu. Stanovy tohto občianskeho združenia schválilo Ministerstvo vnútra SR 24. októbra 2013. „Zakladajúci členovia boli vtedy štyria, dnes máme 69 registrovaných členov – včelárov,“ konštatoval Habr. „Počas celého nášho pôsobenia sme sa snažili naplniť ciele, ktoré sme si v stanovách vytýčili, a to rozvíjanie aktivít na miestnej i celoštátnej úrovni v oblasti vzdelávania, kultúrno-spoločenskej činnosti pre rozvoj včelárstva a výchovy mládeže k vzťahu k prírode a k včelám,“ dodal.

Medzi priority združenia patrí zlepšenie vzťahov medzi včelármi, zvyšovanie vzájomnej dôvery a priateľstva, vyúsťujúce do upevňovania súdržnosti. Členovia Včelozu vychovávajú mládež k pozitívnemu vzťahu k prírode a predovšetkým k včelám. Pomáhajú zhodnocovať dosiahnutú včelársku produkciu, chránia autochtónny – pravý slovenský med vysokej kvality a napomáhajú pri výkupe a predaji včelárskych produktov a výrobkov z nich.

„Poľnohospodárske družstvo v Drahovciach nám poskytlo do prenájmu priestory okolo domu záhradkárov, kde sme sa snažili plniť naše ciele a priority. Vytvorili sme preto náučný včelársky chodník, ktorý sme slávnostne otvorili 17. septembra 2013. Priebežne sme sa snažili vylepšovať náučný chodník napríklad opravou oplotenia areálu, osadením nových brán, vysadením kríkov a drevín, opravou detských hojdačiek a zavedením zavlažovania do areálu. Do priestorov náučného chodníka sme začali pozývať žiakov škôl a robili sme im prednášky o včelách a našej prírode. Po štyroch rokoch sme tu privítali tisíceho školského návštevníka. Navštívili nás aj žiaci zo Spojenej školy v Piešťanoch, a to v starých i nových priestoroch. Exkurzie a prednášky pre školy uskutočňujeme doteraz,“ vymenoval aktivity združenia jeho zakladajúci člen.

Členovia združenia propagovali včelárstvo aj v iných priestoroch. Uvedieme napríklad Alzheimercentrum Piešťany, na streche Elektrárne Piešťany, na akcii Rozprávkový park v Piešťanoch a v ďalších detských táboroch, ktoré organizovali iné organizácie. „Založili sme detský včelársky krúžok, v ktorom sa vystriedalo viacero detí. S krúžkom sme chodili aj na celoslovenskú súťaž mladých včelárov, kde sme dosiahli viacero úspechov – niekoľko druhých miest a účasť nášho člena na medzinárodnej súťaži IMYB v Paríži, kde bol členom víťazného družstva. V súčasnej dobe detský včelársky krúžok už nemáme,“ skonštatoval Habr.

Včelárskym krúžkom pokračovali so začínajúcimi včelármi, kde im poskytovali cenné rady a pomoc pri začatí so včelárením. Každý rok sa s krúžkom zúčastnili na exkurziách v ukážkových a školských včelniciach. Taktiež uskutočnili zájazdy do rôznych miest Slovenska, medzi ne patrí Veľká Lehota, Trstená, Hybe, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Králová pri Senci. Zúčastňovali sa výstav a prednášok v Nitre, Trenčíne a organizovali ďalšie aktivity s členmi Včelozu. „Tri roky po sebe sme pripravili denný detský tábor. V rámci ďalších akcií sme zorganizovali tri ročníky súťaže s názvom Varíme v prírode s medom, v ktorej súťažili medzi sebou miestne organizácie,“ vymenoval Habr aktivity združenia.

„Po piatich rokoch nám družstvo Drahovce vypovedalo prenájom priestorov náučného chodníka. Pomocnú ruku podal Farský úrad v Drahovciach, ktorý nám prenajal priestor za spoločenským domom. Tu sme začali budovať nový včelársky chodník od začiatku. Postavili sme náučné postery, zrekultivovali pozemok, vysiali kvitnúcu záhradu a vysadili medonosné kríky. Osadili sme mobilný kontajner, ktorý nám poskytol priestor na praktickú výučbu včelárov. Postavili sme tu aj apidomček,“ pochválil sa Habr.

Obec Drahovce poskytla miestnym včelárom priestor v spoločenskom dome, kde si zriadili učebňu. Pre včelárov robia prednášky, snažia sa im pomôcť pri získavaní dotácií na zariadenia, ktoré potrebujú. Taktiež im poskytujú dotáciu na liečenie včiel. „Veríme, že sa nám podarilo počas desaťročného pôsobenia nášho združenia naplniť stanovené ciele aj napriek prekážkam, keď sme museli opustiť svojpomocne vybudované priestory náučného včelárskeho chodníka a začať od nuly. Utvrdzuje nás v tom rastúci záujem mladých ľudí o včelárenie, zvedavé otázky žiakov i širokej verejnosti počas akcií, ktoré sme zorganizovali,“ zneli optimistické slová Miroslava Habra.

Ak sa v úli narodí nová kráľovná, vyletí von a vezme so sebou časť robotníc, čím sa rodina oslabí. Skúsený včelár však vie, že obvykle sa roj usadí na jednom zo susedných stromov a vtedy berie rebrík, náčinie a premiestni ich do nového úľa. Život pokračuje… 

0 Shares

Najnovšie správy

Služobne najstaršou redaktorkou Piešťanského týždňa je Vierka Dusíková. Do redakcie prišla na jeseň 1992, s niekoľkými prestávkami v nej pracuje…
  • 14.07.2024, 00:01
  • Piešťanský týždeň / Kultúra a spoločnosť / Piešťany
Dnes je sobota 13. júla. Tento deň je Medzinárodným dňom hlavolamov. Meniny má Margita.
  • 13.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je štvrtok 11. júla. Tento deň je Svetovým dňom populácie. Meniny má Milota.
  • 11.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 14. júla 2024
Meniny má Kamil, zajtra Henrich