Investor novej ulice s názvom Broskyňová žiada o stavebné povolenie

Nová ulica v Piešťanoch s názvom Broskyňová by sa mohla aspoň sčasti stať už čoskoro realitou. Investor požiadal piešťanský stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia. Časť Broskyňovej ulice, ktorá sa napojí na Bratislavskú cestu v mieste križovatky s Ulicou Adama Trajana, pripojí projektovaný polyfunkčný areál na dopravnú infraštruktúru kúpeľného mesta.

Broskyňová ulica sa na Bratislavskú cestu napojí v mieste, kde je semaforová križovatka s odbočením na sídlisko Adam Trajan. (Autor: autor/(MsÚ))

Pätnásťmiliónová súkromná investícia do polyfunkčného areálu bola predstavená mestskému zastupiteľstvu a verejnosti ešte v roku 2018. Následne stavebník v roku 2021 zrealizoval výrub stromov a v súčasnosti žiada o vydanie stavebného povolenia na úpravu križovatky Bratislavská cesta a Ulica Adama Trajana, realizáciu novej svetelnej signalizácie križovatky a verejného osvetlenia. Žiada tiež o stavebné povolenie na sadové úpravy na Broskyňovej ulici ako aj výstavbu chodníka a cyklotrasy.

Broskyňová ulica podľa zámeru privátneho investora však po dokončení neprepojí križovatku Bratislavskej cesty a Ulice A. Trajana s križovatkou ulíc Veterná a Hlboká pri zimnom štadióne tak, ako je zakreslená v územnom pláne mesta, ale povedie len zhruba do jednej tretiny jej územným plánom naplánovaného úseku.

Mestským zastupiteľstvom odobrený zámer obsahuje výstavbu nákupnej galérie, bytov, objektu rýchleho občerstvenia, ale i domov pre seniorov.

Projekt novovybudovanej lokality mesta je navrhnutý tak, že do časti areálu orientovanej k Bratislavskej ceste sú naprojektované obchodné objekty, v severovýchodnej časti územia vznikne objekt zariadenia sociálnych služieb a v juhovýchodnej je navrhované umiestnenie domu s bytovými jednotkami, využívajúcimi orientáciu na južnú stranu pre situovanie terás, resp. lodžií. Objekt zariadenia sociálnych služieb i bytový dom priamo nadväzujú na areál priľahlej záhradkárskej osady.

Výstavba časti Broskyňovej ulice určenej aj pre automobily bude ukončená na hranici plánovanej výstavby areálu. Ďalej na Floreát bude pokračovať len chodník a cyklochodník. Možnosť dostavby ulice síce v budúcnosti ostáva otvorená, ale ak, tak len za mestské peniaze. Privátny investor ju stavať nebude.

Prekážkou petícia aj rodinkárstvo

Fakt je však ten, že táto investícia v roku 2018 deklarovaná v objeme 15 miliónov eur mala odporcov najmä zo strany obyvateľov Komenského ulice, ktorí zorganizovali proti výstavbe aj petíciu. Signatárom petície prekážala hlavne Broskyňová ulica, ktorá by po dokončení v celej dĺžke znásobila množstvo prechádzajúcich automobilov aj Komenského ulicou.

Na stranu petičiarov, ako sa v roku 2018 ukázalo – nie z nezištných dôvodov, sa postavil aj neúspešný dvojnásobný kandidát na primátora a v súčasnosti mestský poslanec Tomáš Hudcovič. Od poslancov z Hudcovičovho politického zoskupenia Spoločne pre Piešťany (SpP) proti výstavbe Broskyňovej ulice zazneli veľmi čudné argumenty.

Investor okrem výstavby nákupného centra, bytov a domova sociálnych služieb deklaroval vznik asi 150 pracovných miest. Vtedajší poslanec Peter Tremboš (SpP) namietal, že vytvorených 150 pracovných miest sú pozície s prevahou požiadavky nižšieho vzdelania a úlohou poslancov je neplytvať ľudským potenciálom obyvateľov Piešťan.

Poslanec Tomáš Hudcovič sa snažil v roku 2018 prichádzajúcu 15-miliónovú investíciu prekaziť.

Poslankyňa Adriana Drahovská (v súčasnosti opäť mestská poslankyňa) z rovnakého politického košiara ako Tremboš tvrdila, že mesto Piešťany má prebytok bytových jednotiek a ďalšie stavať nepotrebuje.

„Najdramatickejší“ výstup však mal ich vtedajší stranícky šéf Hudcovič. Opieral sa o občiansku petíciu obyvateľov Komenského, v ktorej autori odmietali prepojenie ulice s Bratislavskou cestou. Navyše vo svojej plamennej reči obhajoval zámer obyvateľky Komenského ulice Daniely Vargovej na odkúpenie úzkej časti mestského pozemku medzi Bratislavskou cestou a pozemkami investora, čím by investorovi fakticky zablokovala prístup k štátnej ceste, a tak plánovanú investíciu by táto kúpa zmarila.

Celú nezmyselnosť argumentov Hudcoviča a jeho politických súputníkov zastavil poslanec Michal Hynek s otázkou na vtedajšieho primátora Miloša Tamajku, či Hudcovič pred rokovaním oznámil, že je v tomto bode programu v konflikte záujmov, inak že je v rozpore s ústavným zákonom. A ako následne Hynek vysvetlil, advokátska firma (sídliaca na Komenského ulici) Hudcovičovho švagra Jozefa Urbana zastupuje záujmy Daniely Vargovej (trvalé bydlisko na Komenského ulici), ktorá sa petíciou a kúpnou protiponukou pokúšala investičný zámer zmariť.

Hudcovič následne rodinné prepojenie priznal a v diskusii už nepokračoval. Utíchli aj jeho pomáhači Drahovská a Tremboš.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je štvrtok 11. júla. Tento deň je Svetovým dňom populácie. Meniny má Milota.
  • 11.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Služobne najstaršou redaktorkou Piešťanského týždňa je Vierka Dusíková. Do redakcie prišla na jeseň 1992, s niekoľkými prestávkami v nej pracuje…
  • 14.07.2024, 00:01
  • Piešťanský týždeň / Kultúra a spoločnosť / Piešťany
Dnes je sobota 13. júla. Tento deň je Medzinárodným dňom hlavolamov. Meniny má Margita.
  • 13.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 14. júla 2024
Meniny má Kamil, zajtra Henrich